28 మే 2024
వైశాఖ కృష్ణ పంచమి, 5125
వీర్ సావర్కర్ జయంతి (తేది); కశ్యపఋషి జయంతి

View all tithis in this year

DateDayTithiSpecial Day
01-Jan-2024సోమవారంమార్గశిర కృష్ణ పంచమిఆంగ్ల సంవత్సరాది
02-Jan-2024మంగళవారంమార్గశిర కృష్ణ షష్ఠిశ్రీ అనంతానంద సాయీష్ మహానిర్వానోత్స్వం, మధ్యప్రదేశ్.
03-Jan-2024బుధవారంమార్గశిర కృష్ణ సప్తమిశారదా దేవి జయంతి
04-Jan-2024గురువారంమార్గశిర కృష్ణ అష్టమి
05-Jan-2024శుక్రవారంమార్గశిర కృష్ణ నవమి"గురుగోవింద్ సింగ్ జయంతి (నానకశాహి అనుసారంగా)"
06-Jan-2024శనివారంమార్గశిర కృష్ణ దశమిభవాని దీక్ష సమాప్తి, విజయవాడ.
07-Jan-2024ఆదివారంమార్గశిర కృష్ణ ఏకాదశి
08-Jan-2024సోమవారంమార్గశిర కృష్ణ ద్వాదశి
09-Jan-2024మంగళవారంమార్గశిర కృష్ణ త్రయోదశి
10-Jan-2024బుధవారంమార్గశిర కృష్ణ చతుర్ధశిశ్రీ కృష్ణానంద స్వామి ఆరాధన
11-Jan-2024గురువారంమార్గశిర అమావాస్యకనకమహాలక్ష్మీ ఉత్సవం సమాప్తి, విశాఖపట్టణం.; లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి స్మృతిదినం
12-Jan-2024శుక్రవారంపుష్య శుక్ల పాడ్యమిస్వామి వివేకానంద జయంతి (తేది); జీజా మాత జయంతి
13-Jan-2024శనివారంపుష్య శుక్ల విదియ
14-Jan-2024ఆదివారంపుష్య శుక్ల తదియభోగి
15-Jan-2024సోమవారంపుష్య శుక్ల చవితిమకర సంక్రాంతి ; SSRF.org వార్షికోత్సవం
16-Jan-2024మంగళవారంపుష్య శుక్ల పంచమి/షష్ఠికనుమ
17-Jan-2024బుధవారంపుష్య శుక్ల సప్తమిగురుగోవింద్ సింగ్ జయంతి (పరంపరంగా)
18-Jan-2024గురువారంపుష్య శుక్ల అష్టమి
19-Jan-2024శుక్రవారంపుష్య శుక్ల నవమికాశ్మీర్ నిరాశ్రిత హిందువుల రోజు
20-Jan-2024శనివారంపుష్య శుక్ల దశమి
21-Jan-2024ఆదివారంపుష్య శుక్ల ఏకాదశి
22-Jan-2024సోమవారంపుష్య శుక్ల ద్వాదశి
23-Jan-2024మంగళవారంపుష్య శుక్ల త్రయోదశినేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ జయంతి; బాళాసాహెబ్ థాకరే జయంతి (తేదీ)
24-Jan-2024బుధవారంపుష్య శుక్ల చతుర్ధశి
25-Jan-2024గురువారంపుష్య పూర్ణిమజీజా మాత జయంతి (తిథి)
26-Jan-2024శుక్రవారంపుష్య కృష్ణ పాడ్యమిగణతంత్ర దినోత్సవం
27-Jan-2024శనివారంపుష్య కృష్ణ విదియ
28-Jan-2024ఆదివారంపుష్య కృష్ణ తదియ
29-Jan-2024సోమవారంపుష్య కృష్ణ చవితి
30-Jan-2024మంగళవారంపుష్య కృష్ణ పంచమి
31-Jan-2024బుధవారంపుష్య కృష్ణ పంచమి
01-Feb-2024గురువారంపుష్య కృష్ణ షష్ఠి
02-Feb-2024శుక్రవారంపుష్య కృష్ణ సప్తమిస్వామి వివేకానంద జయంతి (తిథి)
03-Feb-2024శనివారంపుష్య కృష్ణ అష్టమి
04-Feb-2024ఆదివారంపుష్య కృష్ణ నవమి
05-Feb-2024సోమవారంపుష్య కృష్ణ దశమి
06-Feb-2024మంగళవారంపుష్య కృష్ణ ఏకాదశి
07-Feb-2024బుధవారంపుష్య కృష్ణ ద్వాదశి
08-Feb-2024గురువారంపుష్య కృష్ణ త్రయోదశి
09-Feb-2024శుక్రవారంపుష్య చతుర్ధశి/అమావాస్యశ్రీ అనంత సాయీశ ప్రకటదినం , మ. ప్ర. (తేది)
10-Feb-2024శనివారంమాఘ శుక్ల పాడ్యమి
11-Feb-2024ఆదివారంమాఘ శుక్ల విదియ'సనాతన ప్రభాత్' కన్నడ వారపత్రిక వార్షికోత్సవం
12-Feb-2024సోమవారంమాఘ శుక్ల తదియమార్కండేయ జయంతి
13-Feb-2024మంగళవారంమాఘ శుక్ల చవితి
14-Feb-2024బుధవారంమాఘ శుక్ల పంచమివసంత పంచమి; సరస్వతి పూజ, బాసర.
15-Feb-2024గురువారంమాఘ శుక్ల షష్ఠిరథసప్తమి; అంతర్జాతీయ సూర్యనమస్కార దినం
16-Feb-2024శుక్రవారంమాఘ శుక్ల సప్తమి
17-Feb-2024శనివారంమాఘ శుక్ల అష్టమివాసుదేవ బళవంత ఫడకే స్మృతిదినం; గణతంత్ర దినోత్సవం (తిథి)
18-Feb-2024ఆదివారంమాఘ శుక్ల నవమిమధ్వ నవమి
19-Feb-2024సోమవారంమాఘ శుక్ల దశమిఛ. శివాజీ మహారాజ్ జయంతి (తేది)
20-Feb-2024మంగళవారంమాఘ శుక్ల ఏకాదశిమహారణా ప్రతాప్ స్మృతిదినం
21-Feb-2024బుధవారంమాఘ శుక్ల ద్వాదశి
22-Feb-2024గురువారంమాఘ శుక్ల త్రయోదశివిశ్వకర్మ జయంతి
23-Feb-2024శుక్రవారంమాఘ శుక్ల చతుర్ధశి
24-Feb-2024శనివారంమాఘ పూర్ణిమమాఘస్నానం సమాప్తి
25-Feb-2024ఆదివారంమాఘ కృష్ణ పాడ్యమిశ్రీనృసింహ సరస్వతి ఆరాధన సమారాధన
26-Feb-2024సోమవారంమాఘ కృష్ణ విదియస్వాతంత్ర్యవీర్ సావర్కర్ స్మృతిదినం
27-Feb-2024మంగళవారంమాఘ కృష్ణ తదియచంద్రశేఖర్ ఆఝాద్ బలిదాన దినం
28-Feb-2024బుధవారంమాఘ కృష్ణ చవితి
29-Feb-2024గురువారంమాఘ కృష్ణ పంచమి
01-Mar-2024శుక్రవారంమాఘ కృష్ణ షష్ఠి
02-Mar-2024శనివారంమాఘ కృష్ణ సప్తమి
03-Mar-2024ఆదివారంమాఘ కృష్ణ అష్టమి
04-Mar-2024సోమవారంమాఘ కృష్ణ నవమి
05-Mar-2024మంగళవారంమాఘ కృష్ణ దశమి
06-Mar-2024బుధవారంమాఘ కృష్ణ ఏకాదశిపూ. గోల్వల్కర్ గురుజి జయంతి
07-Mar-2024గురువారంమాఘ కృష్ణ ద్వాదశి
08-Mar-2024శుక్రవారంమాఘ కృష్ణ త్రయోదశిsanatan.org వార్షికోత్సవం, మహాశివరాత్రి
09-Mar-2024శనివారంమాఘ కృష్ణ చతుర్ధశి
10-Mar-2024ఆదివారంమాఘ అమావాస్య
11-Mar-2024సోమవారంఫాల్గుణ శుక్ల పాడ్యమి
12-Mar-2024మంగళవారంఫాల్గుణ శుక్ల విదియశ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవ ప్రారంభం, యాదగిరిగట్ట
13-Mar-2024బుధవారంఫాల్గుణ శుక్ల తదియ
14-Mar-2024గురువారంఫాల్గుణ శుక్ల చవితి/పంచమి
15-Mar-2024శుక్రవారంఫాల్గుణ శుక్ల షష్ఠిస్వాతంత్ర్యవీర్ సావర్కర్ స్మృతిదినం (తిథి)
16-Mar-2024శనివారంఫాల్గుణ శుక్ల సప్తమిపొట్టి శ్రీరాముల జయంతి; పానకౌల నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవం, మంగళగిరి.
17-Mar-2024ఆదివారంఫాల్గుణ శుక్ల అష్టమి
18-Mar-2024సోమవారంఫాల్గుణ శుక్ల నవమి
19-Mar-2024మంగళవారంఫాల్గుణ శుక్ల దశమిప.పూ. రామానంద మహరాజ్ పుణ్యతిథి, ఇండోర్, మ. ప్ర.
20-Mar-2024బుధవారంఫాల్గుణ శుక్ల ఏకాదశి
21-Mar-2024గురువారంఫాల్గుణ శుక్ల ద్వాదశి
22-Mar-2024శుక్రవారంఫాల్గుణ శుక్ల త్రయోదశి
23-Mar-2024శనివారంఫాల్గుణ శుక్ల త్రయోదశిభగత్ సింగ్, రాజ్ గురు, సుఖదేవ్ బళిదాన దినం
24-Mar-2024ఆదివారంఫాల్గుణ శుక్ల చతుర్ధశి
25-Mar-2024సోమవారంఫాల్గుణ పూర్ణిమహోళీ
26-Mar-2024మంగళవారంఫాల్గుణ కృష్ణ పాడ్యమి
27-Mar-2024బుధవారంఫాల్గుణ కృష్ణ విదియ
28-Mar-2024గురువారంఫాల్గుణ కృష్ణ తదియఛ. శివాజీ మహరాజ్ జయంతి (తిథి)
29-Mar-2024శుక్రవారంఫాల్గుణ కృష్ణ చవితిగుడ్ ఫ్రైడే
30-Mar-2024శనివారంఫాల్గుణ కృష్ణ పంచమిరంగ పంచమి
31-Mar-2024ఆదివారంఫాల్గుణ కృష్ణ షష్ఠి
01-Apr-2024సోమవారంఫాల్గుణ కృష్ణ సప్తమి
02-Apr-2024మంగళవారంఫాల్గుణ కృష్ణ అష్టమి
03-Apr-2024బుధవారంఫాల్గుణ కృష్ణ నవమి
04-Apr-2024గురువారంఫాల్గుణ కృష్ణ దశమి
05-Apr-2024శుక్రవారంఫాల్గుణ కృష్ణ ఏకాదశిబాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి
06-Apr-2024శనివారంఫాల్గుణ కృష్ణ ద్వాదశి/త్రయోదశి
07-Apr-2024ఆదివారంఫాల్గుణ కృష్ణ చతుర్ధశి
08-Apr-2024సోమవారంఫాల్గుణ అమావాస్యఛ. సంభాజి మహరాజ్ బలిదాన దినం
09-Apr-2024మంగళవారంచైత్ర శుక్ల పాడ్యమిఉగాది; శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరారంభం
10-Apr-2024బుధవారంచైత్ర శుక్ల విదియ
11-Apr-2024గురువారంచైత్ర శుక్ల తదియడోలాగౌరి వ్రతం
12-Apr-2024శుక్రవారంచైత్ర శుక్ల చవితి
13-Apr-2024శనివారంచైత్ర శుక్ల పంచమిజలియన్ వాలబాగ్ హత్యాకాండ స్మృతిదినం
14-Apr-2024ఆదివారంచైత్ర శుక్ల షష్ఠిడా. అంబెడ్కర్ జయంతి
15-Apr-2024సోమవారంచైత్ర శుక్ల సప్తమి
16-Apr-2024మంగళవారంచైత్ర శుక్ల అష్టమి
17-Apr-2024బుధవారంచైత్ర శుక్ల నవమిశ్రీరామ నవమి
18-Apr-2024గురువారంచైత్ర శుక్ల దశమి
19-Apr-2024శుక్రవారంచైత్ర శుక్ల ఏకాదశిఆంగ్ల పాక్షిక 'సనాతన ప్రభాత్' వార్షికోత్సవం
20-Apr-2024శనివారంచైత్ర శుక్ల ద్వాదశి
21-Apr-2024ఆదివారంచైత్ర శుక్ల త్రయోదశిమహావీర జయంతి
22-Apr-2024సోమవారంచైత్ర శుక్ల చతుర్ధశిమంగల పాండే బలిదాన దినం
23-Apr-2024మంగళవారంచైత్ర పూర్ణిమహనుమాన్ జయంతి; ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పుణ్యతిథి
24-Apr-2024బుధవారంచైత్ర కృష్ణ పాడ్యమిప.పూ. సత్యసాయిబాబా పుణ్యస్మరణ (తేది)
25-Apr-2024గురువారంచైత్ర కృష్ణ విదియ
26-Apr-2024శుక్రవారంచైత్ర కృష్ణ విదియప.ప. శ్రీధరస్వామి పుణ్యతిథి, కర్ణాటక
27-Apr-2024శనివారంచైత్ర కృష్ణ తదియ
28-Apr-2024ఆదివారంచైత్ర కృష్ణ చవితి/పంచమి
29-Apr-2024సోమవారంచైత్ర కృష్ణ షష్ఠిమచ్చింద్రనాథ పుణ్యతిథి
30-Apr-2024మంగళవారంచైత్ర కృష్ణ సప్తమి
01-May-2024బుధవారంచైత్ర కృష్ణ అష్టమి
02-May-2024గురువారంచైత్ర కృష్ణ నవమి
03-May-2024శుక్రవారంచైత్ర కృష్ణ దశమి
04-May-2024శనివారంచైత్ర కృష్ణ ఏకాదశివల్లభాచార్య జయంతి
05-May-2024ఆదివారంచైత్ర కృష్ణ ద్వాదశి
06-May-2024సోమవారంచైత్ర కృష్ణ త్రయోదశి
07-May-2024మంగళవారంచైత్ర కృష్ణ చతుర్ధశి
08-May-2024బుధవారంచైత్ర అమావాస్య
09-May-2024గురువారంవైశాఖ శుక్ల పాడ్యమి/విదియ
10-May-2024శుక్రవారంవైశాఖ శుక్ల తదియఅక్షయ తదియ; సింహాచలం నృసింహ స్వామి చందనోత్సవం; 1857 స్వాతంత్య్ర పోరాట ప్రారంభ దినం
11-May-2024శనివారంవైశాఖ శుక్ల చవితి
12-May-2024ఆదివారంవైశాఖ శుక్ల పంచమిఅద్యశంకరాచార్య జయంతి; రామానుజాచార్య తిరు
13-May-2024సోమవారంవైశాఖ శుక్ల షష్ఠి
14-May-2024మంగళవారంవైశాఖ శుక్ల సప్తమికన్యాకుమారి జయంతి
15-May-2024బుధవారంవైశాఖ శుక్ల అష్టమి
16-May-2024గురువారంవైశాఖ శుక్ల అష్టమి
17-May-2024శుక్రవారంవైశాఖ శుక్ల నవమివశిష్ఠ ఋషి జయంతి
18-May-2024శనివారంవైశాఖ శుక్ల దశమివాసవి జయంతి; శ్రీనివాస కల్యాణం; వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆరాధన
19-May-2024ఆదివారంవైశాఖ శుక్ల ఏకాదశిశ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణం, అన్నవరం.
20-May-2024సోమవారంవైశాఖ శుక్ల ద్వాదశి
21-May-2024మంగళవారంవైశాఖ శుక్ల త్రయోదశి
22-May-2024బుధవారంవైశాఖ శుక్ల చతుర్ధశి
23-May-2024గురువారంవైశాఖ పూర్ణిమబుద్ధపౌర్ణిమ; అన్నమాచార్యుల జయంతి; యోగతజ్ఞ దాదాజి వైశంపాయన పుణ్యతిథి, మహా.
24-May-2024శుక్రవారంవైశాఖ కృష్ణ పాడ్యమినారద జయంతి
25-May-2024శనివారంవైశాఖ కృష్ణ విదియయోగతజ్ఞ దాదాజి వైశంపాయన పుణ్యతిథి, మహా.
26-May-2024ఆదివారంవైశాఖ కృష్ణ తదియ
27-May-2024సోమవారంవైశాఖ కృష్ణ చవితి
28-May-2024మంగళవారంవైశాఖ కృష్ణ పంచమివీర్ సావర్కర్ జయంతి (తేది); కశ్యపఋషి జయంతి
29-May-2024బుధవారంవైశాఖ కృష్ణ షష్ఠివీర్ సావర్కర్ జయంతి (తిథి)
30-May-2024గురువారంవైశాఖ కృష్ణ సప్తమిశ్రీ మహాయోగి లక్ష్మవ్వ రథోత్సవం, ఆదోని.
31-May-2024శుక్రవారంవైశాఖ కృష్ణ అష్టమిఅహల్యా దేవి హోల్కర్ జయంతి (తేదీ)
01-Jun-2024శనివారంవైశాఖ కృష్ణ నవమి/దశమిహనుమాన్ జయంతి
02-Jun-2024ఆదివారంవైశాఖ కృష్ణ ఏకాదశి
03-Jun-2024సోమవారంవైశాఖ కృష్ణ ద్వాదశి
04-Jun-2024మంగళవారంవైశాఖ కృష్ణ త్రయోదశి
05-Jun-2024బుధవారంవైశాఖ కృష్ణ చతుర్ధశిపుణ్య గోళవల్కర్ గురూజి పుణ్యస్మరణ
06-Jun-2024గురువారంవైశాఖ అమావాస్యశనైశ్చర జయంతి
07-Jun-2024శుక్రవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల పాడ్యమి
08-Jun-2024శనివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల విదియ
09-Jun-2024ఆదివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల తదియమహారాణా ప్రతాప్ జయంతి
10-Jun-2024సోమవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల చవితి
11-Jun-2024మంగళవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల పంచమి
12-Jun-2024బుధవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల షష్ఠి
13-Jun-2024గురువారంజ్యేష్ఠ శుక్ల సప్తమిరాణి లక్ష్మీ బాయి బలిదాన దినం
14-Jun-2024శుక్రవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల అష్టమి
15-Jun-2024శనివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల నవమి
16-Jun-2024ఆదివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల దశమిమహర్షి యాజ్ఞవల్క్య జయంతి
17-Jun-2024సోమవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల ఏకాదశిగాయత్రి జయంతి
18-Jun-2024మంగళవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల ద్వాదశిఛ. సంభాజి మహరాజ్ జయంతి (తిథి)
19-Jun-2024బుధవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల త్రయోదశి
20-Jun-2024గురువారంజ్యేష్ఠ శుక్ల త్రయోదశిహిందూ సామ్రాజ్యదినం శివరాజ్యాభిషేక దినం
21-Jun-2024శుక్రవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల చతుర్ధశివటసావిత్రి వ్రతం; అంతర్జాతీయ యోగదినం; డా. హెడగేవార్ స్మృతిదినం
22-Jun-2024శనివారంజ్యేష్ఠ పూర్ణిమ/పాడ్యమి
23-Jun-2024ఆదివారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ విదియ
24-Jun-2024సోమవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ తదియ
25-Jun-2024మంగళవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ చవితి
26-Jun-2024బుధవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ పంచమి
27-Jun-2024గురువారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ షష్ఠిస్వామి వివేకానంద పుణ్యతిథి (తిథి)
28-Jun-2024శుక్రవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ సప్తమి
29-Jun-2024శనివారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ అష్టమి
30-Jun-2024ఆదివారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ నవమిజీజామాతా పుణ్యతిథి
01-Jul-2024సోమవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ దశమిహిందూ విధిజ్ఞ పరిషద్' వార్శికోత్సవం
02-Jul-2024మంగళవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ ఏకాదశి
03-Jul-2024బుధవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ ద్వాదశి/త్రయోదశి
04-Jul-2024గురువారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ చతుర్ధశిస్వామి వివేకానంద పుణ్యస్మరణ (తేది); అంగీరస ఋషి జయంతి; అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి
05-Jul-2024శుక్రవారంజ్యేష్ఠ అమావాస్యఅఝాద్ హింద్ సేనా' స్థాపన దినం
06-Jul-2024శనివారంఆషాఢ శుక్ల పాడ్యమిమహాకవి కాళిదాస దినం
07-Jul-2024ఆదివారంఆషాఢ శుక్ల విదియప.పూ. భక్తరాజ్ మహరాజ్ జన్మోత్సవం, ఇండోర్, మ. ప్ర.; శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర
08-Jul-2024సోమవారంఆషాఢ శుక్ల తదియ
09-Jul-2024మంగళవారంఆషాఢ శుక్ల చవితి
10-Jul-2024బుధవారంఆషాఢ శుక్ల చవితి
11-Jul-2024గురువారంఆషాఢ శుక్ల పంచమివల్లభాచార్య పుణ్యతిథి
12-Jul-2024శుక్రవారంఆషాఢ శుక్ల షష్ఠి
13-Jul-2024శనివారంఆషాఢ శుక్ల సప్తమి
14-Jul-2024ఆదివారంఆషాఢ శుక్ల అష్టమి
15-Jul-2024సోమవారంఆషాఢ శుక్ల నవమి
16-Jul-2024మంగళవారంఆషాఢ శుక్ల దశమి
17-Jul-2024బుధవారంఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశితొలి ఏకాదశి
18-Jul-2024గురువారంఆషాఢ శుక్ల ద్వాదశి
19-Jul-2024శుక్రవారంఆషాఢ శుక్ల త్రయోదశి
20-Jul-2024శనివారంఆషాఢ శుక్ల చతుర్ధశి
21-Jul-2024ఆదివారంఆషాఢ పూర్ణిమసికింద్రాబాద్ మహాంకాళి జాతర; గురుపూర్ణిమ; Hindujagruti.org వార్షికోత్సవం
22-Jul-2024సోమవారంఆషాఢ కృష్ణ పాడ్యమి
23-Jul-2024మంగళవారంఆషాఢ కృష్ణ విదియలోకమాన్య తిలక్ జయంతి
24-Jul-2024బుధవారంఆషాఢ కృష్ణ తదియ
25-Jul-2024గురువారంఆషాఢ కృష్ణ చవితి/పంచమి
26-Jul-2024శుక్రవారంఆషాఢ కృష్ణ షష్ఠి
27-Jul-2024శనివారంఆషాఢ కృష్ణ సప్తమిభృగువిశాల ఋషి జయంతి
28-Jul-2024ఆదివారంఆషాఢ కృష్ణ అష్టమి
29-Jul-2024సోమవారంఆషాఢ కృష్ణ నవమి
30-Jul-2024మంగళవారంఆషాఢ కృష్ణ దశమి
31-Jul-2024బుధవారంఆషాఢ కృష్ణ ఏకాదశి
01-Aug-2024గురువారంఆషాఢ కృష్ణ ద్వాదశిలోకమాన్య తిలక్ పుణ్యస్మరణ
02-Aug-2024శుక్రవారంఆషాఢ కృష్ణ త్రయోదశిపింగళి వెంకయ్య జన్మదినం
03-Aug-2024శనివారంఆషాఢ కృష్ణ చతుర్ధశి
04-Aug-2024ఆదివారంఆషాఢ అమావాస్య
05-Aug-2024సోమవారంశ్రావణ శుక్ల పాడ్యమి
06-Aug-2024మంగళవారంశ్రావణ శుక్ల విదియ
07-Aug-2024బుధవారంశ్రావణ శుక్ల తదియరవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ స్మృతిదినం
08-Aug-2024గురువారంశ్రావణ శుక్ల చవితి
09-Aug-2024శుక్రవారంశ్రావణ శుక్ల పంచమినాగ పంచమి
10-Aug-2024శనివారంశ్రావణ శుక్ల షష్ఠి
11-Aug-2024ఆదివారంశ్రావణ శుక్ల సప్తమివిప్లవకారుడు ఖుదీరాం బోస్ బలిదాన దినం
12-Aug-2024సోమవారంశ్రావణ శుక్ల అష్టమి
13-Aug-2024మంగళవారంశ్రావణ శుక్ల నవమి
14-Aug-2024బుధవారంశ్రావణ శుక్ల దశమి
15-Aug-2024గురువారంశ్రావణ శుక్ల ఏకాదశిస్వాతంత్ర్య దినోత్సవం; మహర్షి అరవింద జయంతి
16-Aug-2024శుక్రవారంశ్రావణ శుక్ల ద్వాదశివరలక్ష్మి వ్రతం; ఉరుకుంద ఈరన్న స్వామి పల్లకోత్సవం
17-Aug-2024శనివారంశ్రావణ శుక్ల త్రయోదశిమదనలాల్ డ్రింగా బలిదానదినం
18-Aug-2024ఆదివారంశ్రావణ శుక్ల చతుర్ధశి
19-Aug-2024సోమవారంశ్రావణ పూర్ణిమరాఖీ పండుగ
20-Aug-2024మంగళవారంశ్రావణ కృష్ణ పాడ్యమి
21-Aug-2024బుధవారంశ్రావణ కృష్ణ విదియశ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవం
22-Aug-2024గురువారంశ్రావణ కృష్ణ తదియ
23-Aug-2024శుక్రవారంశ్రావణ కృష్ణ చవితి
24-Aug-2024శనివారంశ్రావణ కృష్ణ పంచమి
25-Aug-2024ఆదివారంశ్రావణ కృష్ణ షష్ఠి
26-Aug-2024సోమవారంశ్రావణ కృష్ణ సప్తమి
27-Aug-2024మంగళవారంశ్రావణ కృష్ణ అష్టమి/నవమిశ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి (వైష్ణవ)
28-Aug-2024బుధవారంశ్రావణ కృష్ణ దశమి
29-Aug-2024గురువారంశ్రావణ కృష్ణ ఏకాదశితెలుగు బాషా దినోత్సవం
30-Aug-2024శుక్రవారంశ్రావణ కృష్ణ ద్వాదశి
31-Aug-2024శనివారంశ్రావణ కృష్ణ త్రయోదశి
01-Sep-2024ఆదివారంశ్రావణ కృష్ణ చతుర్ధశిస్వతంత్య్రదినోత్సవం (తిథి); అహల్యా దేవి హోల్కర్ పుణ్యతిథి
02-Sep-2024సోమవారంశ్రావణ అమావాస్య
03-Sep-2024మంగళవారంభాద్రపద శుక్ల పాడ్యమి
04-Sep-2024బుధవారంభాద్రపద శుక్ల పాడ్యమి
05-Sep-2024గురువారంభాద్రపద శుక్ల విదియ
06-Sep-2024శుక్రవారంభాద్రపద శుక్ల తదియహరతాలిక వ్రతం; వరాహ జయంతి
07-Sep-2024శనివారంభాద్రపద శుక్ల చవితివినాయక చవితి; శ్రీపాద శ్రీవల్లభ జయంతి
08-Sep-2024ఆదివారంభాద్రపద శుక్ల పంచమిఋషి పంచమి; విశ్వామిత్ర ఋషి జయంతి; గర్గ ఋషి జయంతి
09-Sep-2024సోమవారంభాద్రపద శుక్ల షష్ఠిబలరాం జయంతి
10-Sep-2024మంగళవారంభాద్రపద శుక్ల సప్తమి
11-Sep-2024బుధవారంభాద్రపద శుక్ల అష్టమిదధీచి ఋషి జయంతి
12-Sep-2024గురువారంభాద్రపద శుక్ల నవమి
13-Sep-2024శుక్రవారంభాద్రపద శుక్ల దశమి
14-Sep-2024శనివారంభాద్రపద శుక్ల ఏకాదశికాశ్మీర్ హిందూ బలిదాన దినం; హిందీ జాతీయ భాషా దినం
15-Sep-2024ఆదివారంభాద్రపద శుక్ల ద్వాదశివామన జయంతి
16-Sep-2024సోమవారంభాద్రపద శుక్ల త్రయోదశి
17-Sep-2024మంగళవారంభాద్రపద చతుర్ధశివిశ్వకర్మ పూజ; హైదరాబాద్ ముక్తిదినం; అనంత పద్మనాభ వ్రతం
18-Sep-2024బుధవారంభాద్రపద పూర్ణిమ/పాడ్యమిమహాలయ పక్షారంభం
19-Sep-2024గురువారంభాద్రపద కృష్ణ విదియ
20-Sep-2024శుక్రవారంభాద్రపద కృష్ణ తదియఉండ్రాళ్ళ తద్ది
21-Sep-2024శనివారంభాద్రపద కృష్ణ చవితి
22-Sep-2024ఆదివారంభాద్రపద కృష్ణ పంచమి
23-Sep-2024సోమవారంభాద్రపద కృష్ణ షష్ఠి
24-Sep-2024మంగళవారంభాద్రపద కృష్ణ సప్తమి
25-Sep-2024బుధవారంభాద్రపద కృష్ణ అష్టమి
26-Sep-2024గురువారంభాద్రపద కృష్ణ నవమి
27-Sep-2024శుక్రవారంభాద్రపద కృష్ణ దశమి
28-Sep-2024శనివారంభాద్రపద కృష్ణ ఏకాదశి
29-Sep-2024ఆదివారంభాద్రపద కృష్ణ ద్వాదశి
30-Sep-2024సోమవారంభాద్రపద కృష్ణ త్రయోదశి
01-Oct-2024మంగళవారంభాద్రపద కృష్ణ చతుర్ధశి
02-Oct-2024బుధవారంభాద్రపద అమావాస్యమహాలయ అమావాస్య; గాంధీ జయంతి; లాల్ బహద్దూర్ శాస్త్రి జయంతి; బతుకమ్మ ప్రారంభం
03-Oct-2024గురువారంఆశ్వయుజ శుక్ల పాడ్యమికలశస్థాపన; శరన్నవరాత్రి ప్రారంభం; శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు; హిందూ జనజాగృతి సమితి వార్షికోత్సవం
04-Oct-2024శుక్రవారంఆశ్వయుజ శుక్ల విదియ
05-Oct-2024శనివారంఆశ్వయుజ శుక్ల తదియ
06-Oct-2024ఆదివారంఆశ్వయుజ శుక్ల చవితి
07-Oct-2024సోమవారంఆశ్వయుజ శుక్ల పంచమి
08-Oct-2024మంగళవారంఆశ్వయుజ శుక్ల పంచమి
09-Oct-2024బుధవారంఆశ్వయుజ శుక్ల షష్ఠిసరస్వతి పూజ
10-Oct-2024గురువారంఆశ్వయుజ శుక్ల సప్తమిదుర్గాష్టమి; బతుకమ్మ పండుగ
11-Oct-2024శుక్రవారంఆశ్వయుజ శుక్ల అష్టమి/నవమిమహర్నవమి
12-Oct-2024శనివారంఆశ్వయుజ శుక్ల దశమివిజయదశమి; శ్రీవారి బ్రహ్మొత్సవాలు సమాప్తి, తిరుమల.
13-Oct-2024ఆదివారంఆశ్వయుజ శుక్ల ఏకాదశి
14-Oct-2024సోమవారంఆశ్వయుజ శుక్ల ద్వాదశిప.పూ. రామానంద మహారాజ్ జయంతి, మ. ప్ర.
15-Oct-2024మంగళవారంఆశ్వయుజ శుక్ల త్రయోదశి
16-Oct-2024బుధవారంఆశ్వయుజ శుక్ల చతుర్ధశి
17-Oct-2024గురువారంఆశ్వయుజ పూర్ణిమ
18-Oct-2024శుక్రవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ పాడ్యమి
19-Oct-2024శనివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ విదియ
20-Oct-2024ఆదివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ తదియఅట్లతదియ
21-Oct-2024సోమవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ చవితి
22-Oct-2024మంగళవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ పంచమి/షష్ఠి
23-Oct-2024బుధవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ సప్తమి
24-Oct-2024గురువారంఆశ్వయుజ కృష్ణ అష్టమి
25-Oct-2024శుక్రవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ నవమి
26-Oct-2024శనివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ దశమి
27-Oct-2024ఆదివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ దశమి
28-Oct-2024సోమవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ ఏకాదశి
29-Oct-2024మంగళవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ ద్వాదశి
30-Oct-2024బుధవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ త్రయోదశినరకచతుర్దశి
31-Oct-2024గురువారంఆశ్వయుజ కృష్ణ చతుర్ధశిదీపావళి, ధనలక్ష్మి పూజ; సరదార వల్లభభాయి పటేల్ జయంతి
01-Nov-2024శుక్రవారంఆశ్వయుజ అమావాస్యఆంధ్ర ప్రదేశ్ అవరణ దినం
02-Nov-2024శనివారంకార్తీక శుక్ల పాడ్యమిబలిపాడ్యమి
03-Nov-2024ఆదివారంకార్తీక శుక్ల విదియభగీనీహస్త భోజనం, యమద్వితీయ
04-Nov-2024సోమవారంకార్తీక శుక్ల తదియ
05-Nov-2024మంగళవారంకార్తీక శుక్ల చవితి
06-Nov-2024బుధవారంకార్తీక శుక్ల పంచమి
07-Nov-2024గురువారంకార్తీక శుక్ల షష్ఠి
08-Nov-2024శుక్రవారంకార్తీక శుక్ల సప్తమి
09-Nov-2024శనివారంకార్తీక శుక్ల అష్టమి
10-Nov-2024ఆదివారంకార్తీక శుక్ల నవమి
11-Nov-2024సోమవారంకార్తీక శుక్ల దశమి
12-Nov-2024మంగళవారంకార్తీక శుక్ల ఏకాదశిభవాని దీక్ష ప్రారంభం, విజయవాడ.
13-Nov-2024బుధవారంకార్తీక శుక్ల ద్వాదశి
14-Nov-2024గురువారంకార్తీక శుక్ల త్రయోదశి/చతుర్ధశి
15-Nov-2024శుక్రవారంకార్తీక పూర్ణిమజ్వాలా తోరణం; గురునానక జయంతి
16-Nov-2024శనివారంకార్తీక కృష్ణ పాడ్యమి
17-Nov-2024ఆదివారంకార్తీక కృష్ణ విదియబాళాసాహెబ్ ఠాకరే స్మృతి దినం
18-Nov-2024సోమవారంకార్తీక కృష్ణ తదియ
19-Nov-2024మంగళవారంకార్తీక కృష్ణ చవితి
20-Nov-2024బుధవారంకార్తీక కృష్ణ పంచమి
21-Nov-2024గురువారంకార్తీక కృష్ణ షష్ఠిమరాఠి దినపత్రిక 'సనాతన ప్రభాత్' (రత్నగిరి ఆవృత్తి) వార్షికోత్సవం
22-Nov-2024శుక్రవారంకార్తీక కృష్ణ సప్తమి
23-Nov-2024శనివారంకార్తీక కృష్ణ అష్టమిప.పూ. సత్యసాయి బాబా జయంతి (తేది)
24-Nov-2024ఆదివారంకార్తీక కృష్ణ నవమిప.పూ. భక్తరాజ మహారాజ్ మహానిర్వణోత్సవం, మహారాష్ట్ర.
25-Nov-2024సోమవారంకార్తీక కృష్ణ దశమి
26-Nov-2024మంగళవారంకార్తీక కృష్ణ ఏకాదశి
27-Nov-2024బుధవారంకార్తీక కృష్ణ ద్వాదశి
28-Nov-2024గురువారంకార్తీక కృష్ణ త్రయోదశిమరాఠి దినపత్రిక 'సనాతన ప్రభాత్' (ప.మహా.ఆవృత్తి) వార్షికోత్సవం
29-Nov-2024శుక్రవారంకార్తీక కృష్ణ త్రయోదశి
30-Nov-2024శనివారంకార్తీక కృష్ణ చతుర్ధశిస్వదేశీ ఉద్యమం చేపట్టిన శ్రీ రాజీవ్ దీక్షిత్ స్మృతి దినం
01-Dec-2024ఆదివారంకార్తీక అమావాస్య
02-Dec-2024సోమవారంమార్గశిర శుక్ల పాడ్యమికనకమహాలక్ష్మి ఉత్సవం ప్రారంభం, విశాఖపట్టణం.,
03-Dec-2024మంగళవారంమార్గశిర శుక్ల విదియ
04-Dec-2024బుధవారంమార్గశిర శుక్ల తదియ
05-Dec-2024గురువారంమార్గశిర శుక్ల చవితియోగి అరవింద్ పుణ్యస్మరణ (తేది)
06-Dec-2024శుక్రవారంమార్గశిర శుక్ల పంచమి
07-Dec-2024శనివారంమార్గశిర శుక్ల షష్ఠి
08-Dec-2024ఆదివారంమార్గశిర శుక్ల సప్తమి/అష్టమిశివప్రతాప్ దినం (అఫ్జల్ ఖాన్ ను వధించిన రోజు)
09-Dec-2024సోమవారంమార్గశిర శుక్ల నవమి
10-Dec-2024మంగళవారంమార్గశిర శుక్ల దశమి
11-Dec-2024బుధవారంమార్గశిర శుక్ల ఏకాదశిగీతాజయంతి
12-Dec-2024గురువారంమార్గశిర శుక్ల ద్వాదశి
13-Dec-2024శుక్రవారంమార్గశిర శుక్ల త్రయోదశి
14-Dec-2024శనివారంమార్గశిర శుక్ల చతుర్ధశిశ్రీ దత్తాత్రేయ జయంతి
15-Dec-2024ఆదివారంమార్గశిర పూర్ణిమ
16-Dec-2024సోమవారంమార్గశిర కృష్ణ పాడ్యమి
17-Dec-2024మంగళవారంమార్గశిర కృష్ణ విదియ
18-Dec-2024బుధవారంమార్గశిర కృష్ణ తదియ
19-Dec-2024గురువారంమార్గశిర కృష్ణ చవితి
20-Dec-2024శుక్రవారంమార్గశిర కృష్ణ పంచమి
21-Dec-2024శనివారంమార్గశిర కృష్ణ షష్ఠిశ్రీ అనంతానంద సాయీష్ మహానిర్వానోత్స్వం, మధ్యప్రదేశ్.
22-Dec-2024ఆదివారంమార్గశిర కృష్ణ సప్తమి
23-Dec-2024సోమవారంమార్గశిర కృష్ణ అష్టమి
24-Dec-2024మంగళవారంమార్గశిర కృష్ణ నవమి
25-Dec-2024బుధవారంమార్గశిర కృష్ణ దశమిభవాని దీక్ష సమాప్తి, విజయవాడ.
26-Dec-2024గురువారంమార్గశిర కృష్ణ ఏకాదశి
27-Dec-2024శుక్రవారంమార్గశిర కృష్ణ ద్వాదశి
28-Dec-2024శనివారంమార్గశిర కృష్ణ త్రయోదశికాశ్మీరి హిందూ హోమలాండ్ డే
29-Dec-2024ఆదివారంమార్గశిర కృష్ణ చతుర్ధశి
30-Dec-2024సోమవారంమార్గశిర అమావాస్యకనకమహాలక్ష్మీ ఉత్సవం సమాప్తి, విశాఖపట్టణం.
31-Dec-2024మంగళవారంమార్గశిర కృష్ణ పాడ్యమి