6 డిసెంబర్ 2023
కార్తీక కృష్ణ నవమి, 5124
ప.పూ. భక్తరాజ్ మహరాజ్ మహానిర్వణ ఉత్సవం, మహా.

View all tithis in this year

DateDayTithiSpecial Day
01-Jan-2023ఆదివారంపుష్య శుక్ల దశమిఆంగ్ల సంవత్సరాది
02-Jan-2023సోమవారంపుష్య శుక్ల ఏకాదశిముక్కోటి ఏకాదశి
03-Jan-2023మంగళవారంపుష్య శుక్ల ద్వాదశి
04-Jan-2023బుధవారంపుష్య శుక్ల త్రయోదశి
05-Jan-2023గురువారంపుష్య శుక్ల చతుర్ధశిగురుగోవింద్ సింగ్ జయంతి (నానకశాహి అనుసారంగా)
06-Jan-2023శుక్రవారంపుష్య పూర్ణిమజీజా మాత జయంతి
07-Jan-2023శనివారంపుష్య కృష్ణ పాడ్యమి
08-Jan-2023ఆదివారంపుష్య కృష్ణ పాడ్యమి
09-Jan-2023సోమవారంపుష్య కృష్ణ విదియ
10-Jan-2023మంగళవారంపుష్య కృష్ణ తదియ
11-Jan-2023బుధవారంపుష్య కృష్ణ చవితిత్యాగరాజస్వామి ఆరాధనోత్సవం
12-Jan-2023గురువారంపుష్య కృష్ణ పంచమిస్వామి వివేకానంద జయంతి (తేది)
13-Jan-2023శుక్రవారంపుష్య కృష్ణ షష్ఠి
14-Jan-2023శనివారంపుష్య కృష్ణ సప్తమిభోగి; స్వామి వివేకానంద జయంతి (తిథి)
15-Jan-2023ఆదివారంపుష్య కృష్ణ అష్టమిమకర సంక్రాంతి
16-Jan-2023సోమవారంపుష్య కృష్ణ నవమికనుమ
17-Jan-2023మంగళవారంపుష్య కృష్ణ దశమి
18-Jan-2023బుధవారంపుష్య కృష్ణ ఏకాదశి
19-Jan-2023గురువారంపుష్య కృష్ణ ద్వాదశికాశ్మీర్ నిరాశ్రిత హిందువుల రోజు
20-Jan-2023శుక్రవారంపుష్య కృష్ణ త్రయోదశి/చతుర్ధశి
21-Jan-2023శనివారంపుష్య అమావాస్య
22-Jan-2023ఆదివారంమాఘ శుక్ల పాడ్యమిశిశిర ఋతు ప్రారంభం
23-Jan-2023సోమవారంమాఘ శుక్ల విదియనేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ జయంతి
24-Jan-2023మంగళవారంమాఘ శుక్ల తదియ
25-Jan-2023బుధవారంమాఘ శుక్ల చవితి
26-Jan-2023గురువారంమాఘ శుక్ల పంచమివసంత పంచమి; సరస్వతి పూజ, బాసర.; గణతంత్ర దినోత్సవం
27-Jan-2023శుక్రవారంమాఘ శుక్ల షష్ఠి
28-Jan-2023శనివారంమాఘ శుక్ల సప్తమిఅంతర్జాతీయ సూర్యనమస్కార దినం
29-Jan-2023ఆదివారంమాఘ శుక్ల అష్టమిగణతంత్ర దినోత్సవం (తిథి)
30-Jan-2023సోమవారంమాఘ శుక్ల నవమి
31-Jan-2023మంగళవారంమాఘ శుక్ల దశమి
01-Feb-2023బుధవారంమాఘ శుక్ల ఏకాదశిమహారణా ప్రతాప్ స్మృతిదినం
02-Feb-2023గురువారంమాఘ శుక్ల ద్వాదశి
03-Feb-2023శుక్రవారంమాఘ శుక్ల త్రయోదశి
04-Feb-2023శనివారంమాఘ శుక్ల చతుర్ధశి
05-Feb-2023ఆదివారంమాఘ పూర్ణిమమాఘ స్నానం సమాప్తి
06-Feb-2023సోమవారంమాఘ కృష్ణ పాడ్యమిశ్రీనృసింహ సరస్వతి ఆరాధన సమారాధన; గాణగాపుర జాతర, కర్ణాటక.
07-Feb-2023మంగళవారంమాఘ కృష్ణ విదియ
08-Feb-2023బుధవారంమాఘ కృష్ణ తదియ
09-Feb-2023గురువారంమాఘ కృష్ణ చవితిశ్రీ అనంత సాయీశ ప్రకటదినం , మ.ప్ర. (తేది)
10-Feb-2023శుక్రవారంమాఘ కృష్ణ పంచమి
11-Feb-2023శనివారంమాఘ కృష్ణ షష్ఠి
12-Feb-2023ఆదివారంమాఘ కృష్ణ సప్తమి
13-Feb-2023సోమవారంమాఘ కృష్ణ అష్టమి
14-Feb-2023మంగళవారంమాఘ కృష్ణ నవమిసంత్ శ్రీ. అసారాం బాపూజి ప్రారంభించిన మాతృ-పితృ దినం
15-Feb-2023బుధవారంమాఘ కృష్ణ దశమి
16-Feb-2023గురువారంమాఘ కృష్ణ ఏకాదశిపూ. గోళ్వల్కర్ గురూజీ జయంతి
17-Feb-2023శుక్రవారంమాఘ కృష్ణ ద్వాదశివాసుదేవ బళవంత ఫడకే స్మృతిదినం
18-Feb-2023శనివారంమాఘ కృష్ణ త్రయోదశిsanatan.org వార్షికోత్సవం; మహాశివరాత్రి
19-Feb-2023ఆదివారంమాఘ కృష్ణ చతుర్ధశిఛ. శివాజీ మహారాజ్ జయంతి (తేది)
20-Feb-2023సోమవారంమాఘ అమావాస్య
21-Feb-2023మంగళవారంఫాల్గుణ శుక్ల పాడ్యమి
22-Feb-2023బుధవారంఫాల్గుణ శుక్ల విదియశ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవ ప్రారంభం, యాదగిరిగట్ట.
23-Feb-2023గురువారంఫాల్గుణ శుక్ల తదియ/చవితి
24-Feb-2023శుక్రవారంఫాల్గుణ శుక్ల పంచమి
25-Feb-2023శనివారంఫాల్గుణ శుక్ల షష్ఠిస్వాతంత్ర్యవీర్ సావర్కర్ స్మృతిదినం (తిథి)
26-Feb-2023ఆదివారంఫాల్గుణ శుక్ల సప్తమిపానకాల నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవం, మంగళగిరి.
27-Feb-2023సోమవారంఫాల్గుణ శుక్ల అష్టమిచంద్రశేఖర్ ఆఝాద్ బలిదాన దినం
28-Feb-2023మంగళవారంఫాల్గుణ శుక్ల నవమి
01-Mar-2023బుధవారంఫాల్గుణ శుక్ల దశమిప.పూ. రామానంద మహరాజ్ పుణ్యతిథి, ఇండోర్, మ.ప్ర.
02-Mar-2023గురువారంఫాల్గుణ శుక్ల దశమి
03-Mar-2023శుక్రవారంఫాల్గుణ శుక్ల ఏకాదశి
04-Mar-2023శనివారంఫాల్గుణ శుక్ల ద్వాదశి
05-Mar-2023ఆదివారంఫాల్గుణ శుక్ల త్రయోదశి
06-Mar-2023సోమవారంఫాల్గుణ శుక్ల చతుర్ధశి
07-Mar-2023మంగళవారంఫాల్గుణ పూర్ణిమహోళీ
08-Mar-2023బుధవారంఫాల్గుణ కృష్ణ పాడ్యమి
09-Mar-2023గురువారంఫాల్గుణ కృష్ణ విదియ
10-Mar-2023శుక్రవారంఫాల్గుణ కృష్ణ తదియఛ. శివాజీ మహారాజ్ జయంతి (తేది)
11-Mar-2023శనివారంఫాల్గుణ కృష్ణ చవితి
12-Mar-2023ఆదివారంఫాల్గుణ కృష్ణ పంచమివిశ్వ అగ్నిహోత్ర దినం
13-Mar-2023సోమవారంఫాల్గుణ కృష్ణ షష్ఠి
14-Mar-2023మంగళవారంఫాల్గుణ కృష్ణ సప్తమి
15-Mar-2023బుధవారంఫాల్గుణ కృష్ణ అష్టమి
16-Mar-2023గురువారంఫాల్గుణ కృష్ణ నవమిపొట్టి శ్రీరాముల జయంతి
17-Mar-2023శుక్రవారంఫాల్గుణ కృష్ణ దశమి
18-Mar-2023శనివారంఫాల్గుణ కృష్ణ ఏకాదశి/ద్వాదశి
19-Mar-2023ఆదివారంఫాల్గుణ కృష్ణ త్రయోదశి
20-Mar-2023సోమవారంఫాల్గుణ కృష్ణ చతుర్ధశి
21-Mar-2023మంగళవారంఫాల్గుణ అమావాస్య
22-Mar-2023బుధవారంచైత్ర శుక్ల పాడ్యమిఉగాది, శ్రీ శోభాకృత్ నామ సంవత్సరం
23-Mar-2023గురువారంచైత్ర శుక్ల విదియభగత్ సింగ్, రాజ్ గురు, సుఖదేవ్ బలిదాన దినం
24-Mar-2023శుక్రవారంచైత్ర శుక్ల తదియ
25-Mar-2023శనివారంచైత్ర శుక్ల చవితి
26-Mar-2023ఆదివారంచైత్ర శుక్ల పంచమి
27-Mar-2023సోమవారంచైత్ర శుక్ల షష్ఠి
28-Mar-2023మంగళవారంచైత్ర శుక్ల సప్తమి
29-Mar-2023బుధవారంచైత్ర శుక్ల అష్టమి
30-Mar-2023గురువారంచైత్ర శుక్ల నవమిశ్రీరామ నవమి
31-Mar-2023శుక్రవారంచైత్ర శుక్ల దశమి
01-Apr-2023శనివారంచైత్ర శుక్ల ఏకాదశిఆంగ్ల పాక్షిక 'సనాతన ప్రభాత్' వార్షికోత్సవం
02-Apr-2023ఆదివారంచైత్ర శుక్ల ద్వాదశి
03-Apr-2023సోమవారంచైత్ర శుక్ల త్రయోదశి
04-Apr-2023మంగళవారంచైత్ర శుక్ల త్రయోదశి
05-Apr-2023బుధవారంచైత్ర శుక్ల చతుర్ధశిబాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి
06-Apr-2023గురువారంచైత్ర పూర్ణిమహనుమాన్ జయంతి; చ. శివాజీ మహారాజ్ పుణ్యతిథి (తిథి)
07-Apr-2023శుక్రవారంచైత్ర కృష్ణ పాడ్యమి
08-Apr-2023శనివారంచైత్ర కృష్ణ విదియప.ప. శ్రీధరస్వామి పుణ్యతిథి, కర్ణాటక.
09-Apr-2023ఆదివారంచైత్ర కృష్ణ తదియ
10-Apr-2023సోమవారంచైత్ర కృష్ణ చవితి
11-Apr-2023మంగళవారంచైత్ర కృష్ణ పంచమి/షష్ఠిమచ్చింద్రనాథ పుణ్యతిథి; సంత శ్రీ ఆసారాం బాపూ అవతరణ దినం
12-Apr-2023బుధవారంచైత్ర కృష్ణ సప్తమి
13-Apr-2023గురువారంచైత్ర కృష్ణ అష్టమిజలియన్ వాలబాగ్ హత్యాకాండ స్మృతిదినం
14-Apr-2023శుక్రవారంచైత్ర కృష్ణ నవమిడా. అంబెడ్కర్ జయంతి
15-Apr-2023శనివారంచైత్ర కృష్ణ దశమి
16-Apr-2023ఆదివారంచైత్ర కృష్ణ ఏకాదశివల్లభాచార్య జయంతి
17-Apr-2023సోమవారంచైత్ర కృష్ణ ద్వాదశి
18-Apr-2023మంగళవారంచైత్ర కృష్ణ త్రయోదశి
19-Apr-2023బుధవారంచైత్ర కృష్ణ చతుర్ధశి
20-Apr-2023గురువారంచైత్ర అమావాస్య
21-Apr-2023శుక్రవారంవైశాఖ శుక్ల పాడ్యమి
22-Apr-2023శనివారంవైశాఖ శుక్ల విదియపరశురామ జయంతి; రంజాన్ ఈద్
23-Apr-2023ఆదివారంవైశాఖ శుక్ల తదియఅక్షయ తదియ; సింహాచలం నృసింహ స్వామి చందనోత్సవం; బసవ జయంతి
24-Apr-2023సోమవారంవైశాఖ శుక్ల చవితిప.పూ. సత్యసాయిబాబా పుణ్యస్మరణ (తేది)
25-Apr-2023మంగళవారంవైశాఖ శుక్ల పంచమిఅద్యశంకరాచార్య జయంతి; రామానుజాచార్య తిరు
26-Apr-2023బుధవారంవైశాఖ శుక్ల షష్ఠినృసింహ నవరాత్రి ఆరంభం
27-Apr-2023గురువారంవైశాఖ శుక్ల సప్తమికన్యాకుమారి జయంతి
28-Apr-2023శుక్రవారంవైశాఖ శుక్ల అష్టమి
29-Apr-2023శనివారంవైశాఖ శుక్ల నవమివశిష్ఠ ఋషి జయంతి
30-Apr-2023ఆదివారంవైశాఖ శుక్ల దశమివాసవి జయంతి; శ్రీనివాస కల్యాణం; వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆరాధన
01-May-2023సోమవారంవైశాఖ శుక్ల ఏకాదశిశ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణం, అన్నవరం.
02-May-2023మంగళవారంవైశాఖ శుక్ల ద్వాదశి
03-May-2023బుధవారంవైశాఖ శుక్ల త్రయోదశి
04-May-2023గురువారంవైశాఖ శుక్ల చతుర్ధశినృసింహ జయంతి; ఆద్య శంకరాచార్య కైలాసగమనం
05-May-2023శుక్రవారంవైశాఖ పూర్ణిమబుద్ధపౌర్ణిమ; అన్నమాచార్యుల జయంతి
06-May-2023శనివారంవైశాఖ కృష్ణ పాడ్యమినారద జయంతి
07-May-2023ఆదివారంవైశాఖ కృష్ణ విదియయోగతజ్ఞ దాదాజి వైశంపాయన పుణ్యతిథి, మహా.
08-May-2023సోమవారంవైశాఖ కృష్ణ తదియ
09-May-2023మంగళవారంవైశాఖ కృష్ణ చవితి
10-May-2023బుధవారంవైశాఖ కృష్ణ పంచమికశ్యపఋషి జయంతి; 1857 స్వాతంత్య్ర పోరాట ప్రారంభ దినం
11-May-2023గురువారంవైశాఖ కృష్ణ షష్ఠివీర్ సావర్కర్ జయంతి (తిథి)
12-May-2023శుక్రవారంవైశాఖ కృష్ణ సప్తమిశ్రీ మహాయోగి లక్ష్మవ్వ రథోత్సవం, ఆదోని.
13-May-2023శనివారంవైశాఖ కృష్ణ అష్టమి/నవమి
14-May-2023ఆదివారంవైశాఖ కృష్ణ దశమిహనుమాన్ జయంతి
15-May-2023సోమవారంవైశాఖ కృష్ణ ఏకాదశి
16-May-2023మంగళవారంవైశాఖ కృష్ణ ద్వాదశి
17-May-2023బుధవారంవైశాఖ కృష్ణ త్రయోదశి
18-May-2023గురువారంవైశాఖ కృష్ణ చతుర్ధశి
19-May-2023శుక్రవారంవైశాఖ అమావాస్యశనైశ్చర జయంతి
20-May-2023శనివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల పాడ్యమికరవీర వ్రతం
21-May-2023ఆదివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల విదియబౌద్ధ - కల్కి జయంతులు
22-May-2023సోమవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల తదియమహారాణా ప్రతాప్ జయంతి
23-May-2023మంగళవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల చవితి
24-May-2023బుధవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల పంచమి
25-May-2023గురువారంజ్యేష్ఠ శుక్ల షష్ఠి
26-May-2023శుక్రవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల సప్తమిరాణి లక్ష్మీ బాయి బలిదాన దినం
27-May-2023శనివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల అష్టమి
28-May-2023ఆదివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల అష్టమివీర్ సావర్కర్ జయంతి (తేది)
29-May-2023సోమవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల నవమి
30-May-2023మంగళవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల దశమిమహర్షి యాజ్ఞవల్క్య జయంతి
31-May-2023బుధవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల ఏకాదశిఅహల్యాదేవి హోల్కర్ జయంతి
01-Jun-2023గురువారంజ్యేష్ఠ శుక్ల ద్వాదశిఛ. సంభాజి మహరాజ్ జయంతి (తిథి)
02-Jun-2023శుక్రవారంజ్యేష్ఠ శుక్ల త్రయోదశిహిందూ సామ్రాజ్యదినం; శివరాజ్యాభిషేక దినం
03-Jun-2023శనివారంజ్యేష్ఠ శుక్ల చతుర్ధశి
04-Jun-2023ఆదివారంజ్యేష్ఠ పూర్ణిమవటసావిత్రి వ్రతం
05-Jun-2023సోమవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ పాడ్యమి/విదియపుణ్య గోళవల్కర్ గురూజి పుణ్యస్మరణ
06-Jun-2023మంగళవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ తదియ
07-Jun-2023బుధవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ చవితి
08-Jun-2023గురువారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ పంచమి
09-Jun-2023శుక్రవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ షష్ఠిస్వామి వివేకానంద పుణ్యతిథి (తిథి)
10-Jun-2023శనివారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ సప్తమి
11-Jun-2023ఆదివారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ అష్టమి
12-Jun-2023సోమవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ నవమిజీజామాతా పుణ్యతిథి
13-Jun-2023మంగళవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ దశమి'హిందూ విధిజ్ఞ పరిషద్' వార్శికోత్సవం
14-Jun-2023బుధవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ ఏకాదశి
15-Jun-2023గురువారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ ద్వాదశి
16-Jun-2023శుక్రవారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ త్రయోదశిఅంగీరస ఋషి జయంతి
17-Jun-2023శనివారంజ్యేష్ఠ కృష్ణ చతుర్ధశి
18-Jun-2023ఆదివారంజ్యేష్ఠ అమావాస్య
19-Jun-2023సోమవారంఆషాఢ శుక్ల పాడ్యమిమహాకవి కాళిదాస దినం
20-Jun-2023మంగళవారంఆషాఢ శుక్ల విదియజగన్నాథ రథయాత్ర
21-Jun-2023బుధవారంఆషాఢ శుక్ల తదియఅంతర్జాతీయ యోగదినం; డా. హెడగేవార్ స్మృతిదినం
22-Jun-2023గురువారంఆషాఢ శుక్ల చవితి
23-Jun-2023శుక్రవారంఆషాఢ శుక్ల పంచమివల్లభాచార్య పుణ్యతిథి
24-Jun-2023శనివారంఆషాఢ శుక్ల షష్ఠి
25-Jun-2023ఆదివారంఆషాఢ శుక్ల సప్తమిబోనాల పండుగ
26-Jun-2023సోమవారంఆషాఢ శుక్ల అష్టమి
27-Jun-2023మంగళవారంఆషాఢ శుక్ల నవమి
28-Jun-2023బుధవారంఆషాఢ శుక్ల దశమి
29-Jun-2023గురువారంఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశితొలి ఏకాదశి; చాతుర్మాసారంభం
30-Jun-2023శుక్రవారంఆషాఢ శుక్ల ద్వాదశి
01-Jul-2023శనివారంఆషాఢ శుక్ల త్రయోదశి
02-Jul-2023ఆదివారంఆషాఢ శుక్ల చతుర్ధశి
03-Jul-2023సోమవారంఆషాఢ పూర్ణిమగురుపూర్ణిమ; Hindujagruti.org వార్షికోత్సవం
04-Jul-2023మంగళవారంఆషాఢ కృష్ణ పాడ్యమిస్వామి వివేకానంద పుణ్యస్మరణ (తేది); అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి
05-Jul-2023బుధవారంఆషాఢ కృష్ణ విదియ'అఝాద్ హింద్ సేనా' స్థాపన దినం
06-Jul-2023గురువారంఆషాఢ కృష్ణ తదియ
07-Jul-2023శుక్రవారంఆషాఢ కృష్ణ చవితి/పంచమిప.పూ. భక్తరాజ్ మహరాజ్ జన్మోత్సవం, ఇండోర్, మ.ప్ర.
08-Jul-2023శనివారంఆషాఢ కృష్ణ షష్ఠి
09-Jul-2023ఆదివారంఆషాఢ కృష్ణ సప్తమిప.పూ. భక్తరాజ్ మహరాజ్ జన్మోత్సవం, ఇండోర్, మ.ప్ర.; భృగువిశాల ఋషి జయంతి
10-Jul-2023సోమవారంఆషాఢ కృష్ణ అష్టమి
11-Jul-2023మంగళవారంఆషాఢ కృష్ణ నవమి
12-Jul-2023బుధవారంఆషాఢ కృష్ణ దశమి
13-Jul-2023గురువారంఆషాఢ కృష్ణ ఏకాదశి
14-Jul-2023శుక్రవారంఆషాఢ కృష్ణ ద్వాదశి
15-Jul-2023శనివారంఆషాఢ కృష్ణ త్రయోదశి
16-Jul-2023ఆదివారంఆషాఢ కృష్ణ చతుర్ధశి
17-Jul-2023సోమవారంఆషాఢ అమావాస్యదక్షిణాయన పుణ్యకాలం
18-Jul-2023మంగళవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల పాడ్యమి
19-Jul-2023బుధవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల విదియ
20-Jul-2023గురువారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల తదియ
21-Jul-2023శుక్రవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల చవితి
22-Jul-2023శనివారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల చవితి
23-Jul-2023ఆదివారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల పంచమిలోకమాన్య తిలక్ జయంతి
24-Jul-2023సోమవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల షష్ఠి
25-Jul-2023మంగళవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల సప్తమి
26-Jul-2023బుధవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల అష్టమి
27-Jul-2023గురువారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల నవమి
28-Jul-2023శుక్రవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల దశమి
29-Jul-2023శనివారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల ఏకాదశి
30-Jul-2023ఆదివారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల ద్వాదశి/త్రయోదశి
31-Jul-2023సోమవారంఅధిక శ్రావణ శుక్ల చతుర్ధశి
01-Aug-2023మంగళవారంఅధిక శ్రావణ పూర్ణిమలోకమాన్య తిలక్ పుణ్యస్మరణ
02-Aug-2023బుధవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ పాడ్యమిపింగళి వెంకయ్య జన్మదినం
03-Aug-2023గురువారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ విదియ
04-Aug-2023శుక్రవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ తదియ
05-Aug-2023శనివారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ చవితి
06-Aug-2023ఆదివారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ పంచమి
07-Aug-2023సోమవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ షష్ఠిరవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ స్మృతిదినం
08-Aug-2023మంగళవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ సప్తమి
09-Aug-2023బుధవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ అష్టమి
10-Aug-2023గురువారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ నవమి
11-Aug-2023శుక్రవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ దశమివిప్లవకారుడు ఖుదీరాం బోస్ బలిదాన దినం
12-Aug-2023శనివారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ ఏకాదశి
13-Aug-2023ఆదివారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ ద్వాదశి
14-Aug-2023సోమవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ త్రయోదశి
15-Aug-2023మంగళవారంఅధిక శ్రావణ కృష్ణ చతుర్ధశిస్వాతంత్య్ర దినోత్సవం
16-Aug-2023బుధవారంఅధిక శ్రావణ అమావాస్య
17-Aug-2023గురువారంనిజ శ్రావణ శుక్ల పాడ్యమిమదనలాల్ డ్రింగా బలిదానదినం
18-Aug-2023శుక్రవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల విదియ
19-Aug-2023శనివారంనిజ శ్రావణ శుక్ల తదియ
20-Aug-2023ఆదివారంనిజ శ్రావణ శుక్ల చవితి
21-Aug-2023సోమవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల పంచమినాగపంచమి
22-Aug-2023మంగళవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల షష్ఠి
23-Aug-2023బుధవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల సప్తమి
24-Aug-2023గురువారంనిజ శ్రావణ శుక్ల అష్టమి
25-Aug-2023శుక్రవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల నవమివరలక్ష్మి వ్రతం
26-Aug-2023శనివారంనిజ శ్రావణ శుక్ల దశమి
27-Aug-2023ఆదివారంనిజ శ్రావణ శుక్ల ఏకాదశి
28-Aug-2023సోమవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల ద్వాదశిఉరుకుంద ఈరన్న స్వామి పల్లకోత్సవం
29-Aug-2023మంగళవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల త్రయోదశితెలుగు బాషా దినోత్సవం
30-Aug-2023బుధవారంనిజ శ్రావణ శుక్ల చతుర్ధశిసంస్కృత దినం
31-Aug-2023గురువారంనిజ శ్రావణ పూర్ణిమ/పాడ్యమిరాఖీ పండుగ
01-Sep-2023శుక్రవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ విదియశ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవం
02-Sep-2023శనివారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ తదియ
03-Sep-2023ఆదివారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ చవితి
04-Sep-2023సోమవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ పంచమి
05-Sep-2023మంగళవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ షష్ఠి
06-Sep-2023బుధవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ సప్తమిశ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి (స్మార్త)
07-Sep-2023గురువారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ అష్టమిశ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి (వైష్ణవ)
08-Sep-2023శుక్రవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ నవమి
09-Sep-2023శనివారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ దశమి
10-Sep-2023ఆదివారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ ఏకాదశి
11-Sep-2023సోమవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ ద్వాదశి
12-Sep-2023మంగళవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ త్రయోదశి
13-Sep-2023బుధవారంనిజ శ్రావణ కృష్ణ చతుర్ధశిస్వతంత్య్రదినోత్సవం (తిథి)
14-Sep-2023గురువారంనిజ శ్రావణ అమావాస్య
15-Sep-2023శుక్రవారంభాద్రపద శుక్ల పాడ్యమి
16-Sep-2023శనివారంభాద్రపద శుక్ల పాడ్యమి
17-Sep-2023ఆదివారంభాద్రపద శుక్ల విదియవిశ్వకర్మ పూజ; హైదరాబాద్ ముక్తిదినం
18-Sep-2023సోమవారంభాద్రపద శుక్ల తదియవినాయక చవితి; హరితాలిక వ్రతాలు
19-Sep-2023మంగళవారంభాద్రపద శుక్ల చవితిఋషి పంచమి; శ్రీపాద శ్రీవల్లభ జయంతి
20-Sep-2023బుధవారంభాద్రపద శుక్ల పంచమి
21-Sep-2023గురువారంభాద్రపద శుక్ల షష్ఠిబలరాం జయంతి
22-Sep-2023శుక్రవారంభాద్రపద శుక్ల సప్తమి
23-Sep-2023శనివారంభాద్రపద శుక్ల అష్టమి/నవమిదధీచి ఋషి జయంతి
24-Sep-2023ఆదివారంభాద్రపద శుక్ల దశమి
25-Sep-2023సోమవారంభాద్రపద శుక్ల ఏకాదశి
26-Sep-2023మంగళవారంభాద్రపద శుక్ల ద్వాదశివామన జయంతి
27-Sep-2023బుధవారంభాద్రపద శుక్ల త్రయోదశి
28-Sep-2023గురువారంభాద్రపద శుక్ల చతుర్ధశిఅనంత పద్మనాభ వ్రతం
29-Sep-2023శుక్రవారంభాద్రపద పూర్ణిమఉమామహేశ్వర వ్రతం
30-Sep-2023శనివారంభాద్రపద కృష్ణ పాడ్యమిమహాలయ పక్షారంభం
01-Oct-2023ఆదివారంభాద్రపద కృష్ణ విదియ
02-Oct-2023సోమవారంభాద్రపద కృష్ణ తదియఉండ్రాళ్ళ తద్ది; గాంధీ జయంతి
03-Oct-2023మంగళవారంభాద్రపద కృష్ణ చవితి
04-Oct-2023బుధవారంభాద్రపద కృష్ణ పంచమి
05-Oct-2023గురువారంభాద్రపద కృష్ణ షష్ఠి
06-Oct-2023శుక్రవారంభాద్రపద కృష్ణ సప్తమి
07-Oct-2023శనివారంభాద్రపద కృష్ణ అష్టమి
08-Oct-2023ఆదివారంభాద్రపద కృష్ణ నవమి
09-Oct-2023సోమవారంభాద్రపద కృష్ణ దశమి
10-Oct-2023మంగళవారంభాద్రపద కృష్ణ ఏకాదశి
11-Oct-2023బుధవారంభాద్రపద కృష్ణ ద్వాదశి
12-Oct-2023గురువారంభాద్రపద కృష్ణ త్రయోదశి
13-Oct-2023శుక్రవారంభాద్రపద కృష్ణ చతుర్ధశి
14-Oct-2023శనివారంభాద్రపద అమావాస్యమహాలయ అమావాస్య; బతుకమ్మ ప్రారంభం
15-Oct-2023ఆదివారంఆశ్వయుజ శుక్ల పాడ్యమికలశస్థాపన; శరన్నవరాత్రి ప్రారంభం
16-Oct-2023సోమవారంఆశ్వయుజ శుక్ల విదియ
17-Oct-2023మంగళవారంఆశ్వయుజ శుక్ల తదియ
18-Oct-2023బుధవారంఆశ్వయుజ శుక్ల చవితి
19-Oct-2023గురువారంఆశ్వయుజ శుక్ల పంచమి
20-Oct-2023శుక్రవారంఆశ్వయుజ శుక్ల షష్ఠిశ్రీ సరస్వతి పూజ
21-Oct-2023శనివారంఆశ్వయుజ శుక్ల సప్తమిత్రిరాత్ర కలశస్థాపన
22-Oct-2023ఆదివారంఆశ్వయుజ శుక్ల అష్టమిదుర్గాష్టమి; బతుకమ్మ పండుగ
23-Oct-2023సోమవారంఆశ్వయుజ శుక్ల నవమిమహార్నవమి; విజయదశమి; బద్ధ (అవతార) జయంతి
24-Oct-2023మంగళవారంఆశ్వయుజ శుక్ల దశమిమధ్వాచార్య జయంతి
25-Oct-2023బుధవారంఆశ్వయుజ శుక్ల ఏకాదశి
26-Oct-2023గురువారంఆశ్వయుజ శుక్ల ద్వాదశి/త్రయోదశిప.పూ. రామానంద మహరాజ్ జయంతి, మ.ప్ర.
27-Oct-2023శుక్రవారంఆశ్వయుజ శుక్ల చతుర్ధశి
28-Oct-2023శనివారంఆశ్వయుజ పూర్ణిమ
29-Oct-2023ఆదివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ పాడ్యమి
30-Oct-2023సోమవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ విదియ
31-Oct-2023మంగళవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ తదియఅట్లతద్దె; సరదార వల్లభబాయి పటేల్ జయంతి
01-Nov-2023బుధవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ చవితిఆంద్రప్రదేశ్ అవతరణ దినం
02-Nov-2023గురువారంఆశ్వయుజ కృష్ణ పంచమి
03-Nov-2023శుక్రవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ షష్ఠి
04-Nov-2023శనివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ సప్తమి
05-Nov-2023ఆదివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ అష్టమి
06-Nov-2023సోమవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ నవమి
07-Nov-2023మంగళవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ దశమి
08-Nov-2023బుధవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ దశమి
09-Nov-2023గురువారంఆశ్వయుజ కృష్ణ ఏకాదశి
10-Nov-2023శుక్రవారంఆశ్వయుజ కృష్ణ ద్వాదశిధనత్రయెదశి; శ్రీపాద శ్రీవల్లభ లుప్తదినం
11-Nov-2023శనివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ త్రయోదశినరక చతుర్దశి
12-Nov-2023ఆదివారంఆశ్వయుజ కృష్ణ చతుర్ధశిదీపావళి; ధనలక్ష్మి పూజ
13-Nov-2023సోమవారంఆశ్వయుజ అమావాస్యబలిపాడ్యమి; యమద్వితియ; భగినీహస్త భోజనం
14-Nov-2023మంగళవారంకార్తీక శుక్ల పాడ్యమి
15-Nov-2023బుధవారంకార్తీక శుక్ల విదియ
16-Nov-2023గురువారంకార్తీక శుక్ల తదియ
17-Nov-2023శుక్రవారంకార్తీక శుక్ల చవితిబాళాసాహెబ్ ఠాక్రే స్మృతిదినం
18-Nov-2023శనివారంకార్తీక శుక్ల పంచమి
19-Nov-2023ఆదివారంకార్తీక శుక్ల షష్ఠి/సప్తమిశ్రీ చంద్రశేఖరానంద పుణ్యతిథి, మ.ప్ర.
20-Nov-2023సోమవారంకార్తీక శుక్ల అష్టమి
21-Nov-2023మంగళవారంకార్తీక శుక్ల నవమి
22-Nov-2023బుధవారంకార్తీక శుక్ల దశమి
23-Nov-2023గురువారంకార్తీక శుక్ల ఏకాదశిభవాని దీక్ష ప్రారంభం, విజయవాడ.
24-Nov-2023శుక్రవారంకార్తీక శుక్ల ద్వాదశి
25-Nov-2023శనివారంకార్తీక శుక్ల త్రయోదశి
26-Nov-2023ఆదివారంకార్తీక శుక్ల చతుర్ధశిజ్వాలా తోరణం
27-Nov-2023సోమవారంకార్తీక పూర్ణిమగురునానక జయంతి
28-Nov-2023మంగళవారంకార్తీక కృష్ణ పాడ్యమి
29-Nov-2023బుధవారంకార్తీక కృష్ణ విదియ
30-Nov-2023గురువారంకార్తీక కృష్ణ తదియ
01-Dec-2023శుక్రవారంకార్తీక కృష్ణ చవితి
02-Dec-2023శనివారంకార్తీక కృష్ణ పంచమి
03-Dec-2023ఆదివారంకార్తీక కృష్ణ షష్ఠి'సనాతన ప్రభాత్' మరాఠి (రత్నాగిరి) దినపత్రిక వార్షికోత్సవం
04-Dec-2023సోమవారంకార్తీక కృష్ణ సప్తమి
05-Dec-2023మంగళవారంకార్తీక కృష్ణ అష్టమిమహర్షి అరవింద పుణ్యస్మరణ
06-Dec-2023బుధవారంకార్తీక కృష్ణ నవమిప.పూ. భక్తరాజ్ మహరాజ్ మహానిర్వణ ఉత్సవం, మహా.
07-Dec-2023గురువారంకార్తీక కృష్ణ దశమి
08-Dec-2023శుక్రవారంకార్తీక కృష్ణ ఏకాదశి
09-Dec-2023శనివారంకార్తీక కృష్ణ ద్వాదశి
10-Dec-2023ఆదివారంకార్తీక కృష్ణ త్రయోదశి
11-Dec-2023సోమవారంకార్తీక కృష్ణ చతుర్ధశి మరాఠి దినపత్రిక 'సనాతన ప్రభాత్' (ప.మ.హా.ఆవృత్తి) వార్షికోత్సవం
12-Dec-2023మంగళవారంకార్తీక కృష్ణ అమావాస్య
13-Dec-2023బుధవారంమార్గశిర శుక్ల పాడ్యమికనకమహాలక్ష్మి మహోత్సవం ప్రారంభం, విశాఖపట్టణం
14-Dec-2023గురువారంమార్గశిర శుక్ల విదియ
15-Dec-2023శుక్రవారంమార్గశిర శుక్ల తదియ
16-Dec-2023శనివారంమార్గశిర శుక్ల చవితి
17-Dec-2023ఆదివారంమార్గశిర శుక్ల పంచమి
18-Dec-2023సోమవారంమార్గశిర శుక్ల షష్ఠి
19-Dec-2023మంగళవారంమార్గశిర శుక్ల సప్తమిశివప్రతాప్ దినం (అప్జల్ ఖాన్ ను వాదించిన దినం)
20-Dec-2023బుధవారంమార్గశిర శుక్ల అష్టమి
21-Dec-2023గురువారంమార్గశిర శుక్ల నవమి
22-Dec-2023శుక్రవారంమార్గశిర శుక్ల దశమి
23-Dec-2023శనివారంమార్గశిర శుక్ల ఏకాదశి/ద్వాదశిగీత జయంతి; ముక్కోటి ఏకాదశి
24-Dec-2023ఆదివారంమార్గశిర శుక్ల త్రయోదశి
25-Dec-2023సోమవారంమార్గశిర శుక్ల చతుర్ధశిక్రిస్ మస్
26-Dec-2023మంగళవారంమార్గశిర పూర్ణిమ బాక్సింగ్ డే; దత్త జయంతి
27-Dec-2023బుధవారంమార్గశిర కృష్ణ పాడ్యమిఆర్ద్రా దర్శనోత్సవం; అయ్యప్ప స్వామి మండల పూజ
28-Dec-2023గురువారంమార్గశిర కృష్ణ విదియకాశ్మీర హిందువుల 'హోమ్ ల్యాండ్ డే'
29-Dec-2023శుక్రవారంమార్గశిర కృష్ణ తదియ
30-Dec-2023శనివారంమార్గశిర కృష్ణ తదియ
31-Dec-2023ఆదివారంమార్గశిర కృష్ణ చవితి