4 డిసెంబర్ 2021
కార్త్తీకం అమావాస్య,కలియుగ సంవత్సరం 5122

View all tithis in this year

DateDayTithiSpecial Day
01-Jan-2021శుక్రవారంమార్గశిరం కృష్ణ విదియఆంగ్ల సంవత్సరాది
02-Jan-2021శనివారంమార్గశిరం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
03-Jan-2021ఆదివారంమార్గశిరం కృష్ణ చవితి/పంచమి
04-Jan-2021సోమవారంమార్గశిరం కృష్ణ షష్ఠిశ్రీ అనంతానంద సాయీష్ మహానిర్వానోత్స్వం, మధ్యప్రదేశ్.
05-Jan-2021మంగళవారంమార్గశిరం కృష్ణ సప్తమిగురుగోవింద్ సింగ్ జయంతి (నానకషాహి ప్రకారంగా)
06-Jan-2021బుధవారంమార్గశిరం కృష్ణ అష్టమి
07-Jan-2021గురువారంమార్గశిరం కృష్ణ నవమి
08-Jan-2021శుక్రవారంమార్గశిరం కృష్ణ దశమి
09-Jan-2021శనివారంమార్గశిరం కృష్ణ ఏకాదశి
10-Jan-2021ఆదివారంమార్గశిరం కృష్ణ ద్వాదశి
11-Jan-2021సోమవారంమార్గశిరం కృష్ణ త్రయోదశిలాల్ బహద్దూల్ శాస్త్రి స్మృతిదినం
12-Jan-2021మంగళవారంమార్గశిరం కృష్ణ చతుర్ధశిస్వామి వివేకానంద జయంతి (తేదీ)
13-Jan-2021బుధవారంమార్గశిరం అమావాస్యభోగి
14-Jan-2021గురువారంపుష్యం శుక్ల పాడ్యమిమకర సంక్రాంతి, SSRF.org వెబ్ సైట్ వార్సికోత్సవం
15-Jan-2021శుక్రవారంపుష్యం శుక్ల విదియకనుమ, నృసింహం సరస్వతి జయంతి, పిఠాపురం.
16-Jan-2021శనివారంపుష్యం శుక్ల తదియహిందీ పాక్షిక సనాతన ప్రభాత్ వార్షికోత్సవం
17-Jan-2021ఆదివారంపుష్యం శుక్ల చవితి
18-Jan-2021సోమవారంపుష్యం శుక్ల పంచమి
19-Jan-2021మంగళవారంపుష్యం శుక్ల షష్ఠికాశ్మీర్ నిరాశ్రిత హిందువుల రోజు
20-Jan-2021బుధవారంపుష్యం శుక్ల సప్తమిగురుగోవింద్ సింగ్ పుణ్యతిథి (పరంపరంగా)
21-Jan-2021గురువారంపుష్యం శుక్ల అష్టమి
22-Jan-2021శుక్రవారంపుష్యం శుక్ల నవమి
23-Jan-2021శనివారంపుష్యం శుక్ల దశమిబాళాసాహెబ్ ఠాక్రే జయంతి (తేదీ), నేతాజీ సుభాష్ చంద్రభోస్ జయంతి
24-Jan-2021ఆదివారంపుష్యం శుక్ల ఏకాదశి
25-Jan-2021సోమవారంపుష్యం శుక్ల ద్వాదశి
26-Jan-2021మంగళవారంపుష్యం శుక్ల త్రయోదశిగణతంత్ర దినోత్సవం
27-Jan-2021బుధవారంపుష్యం శుక్ల చతుర్ధశి
28-Jan-2021గురువారంపుష్యం పూర్ణిమజీజా మాత జయంతి, సనాతనకు చెందిన పూ. శాలిని నేనే పుణ్యతిథి, మహారాష్ట్ర.
29-Jan-2021శుక్రవారంపుష్యం కృష్ణ పాడ్యమి
30-Jan-2021శనివారంపుష్యం కృష్ణ విదియ
31-Jan-2021ఆదివారంపుష్యం కృష్ణ తదియ
01-Feb-2021సోమవారంపుష్యం కృష్ణ చవితి
02-Feb-2021మంగళవారంపుష్యం కృష్ణ పంచమిసనాతనకు చెందిన పూ. సీతాబాయి మరాఠె పుణ్యతిథి, గోవా.
03-Feb-2021బుధవారంపుష్యం కృష్ణ షష్ఠి
04-Feb-2021గురువారంపుష్యం కృష్ణ సప్తమిస్వామి వివేకానంద జయంతి (తిథి)
05-Feb-2021శుక్రవారంపుష్యం కృష్ణ అష్టమి
06-Feb-2021శనివారంపుష్యం కృష్ణ నవమి
07-Feb-2021ఆదివారంపుష్యం కృష్ణ దశమి/ఏకాదశి
08-Feb-2021సోమవారంపుష్యం కృష్ణ ద్వాదశి
09-Feb-2021మంగళవారంపుష్యం కృష్ణ త్రయోదశిశ్రీ అనంతానంద సాయీశ్ ప్రగటదినం, మధ్యప్రదేశ్ (తేది)
10-Feb-2021బుధవారంపుష్యం కృష్ణ చతుర్ధశి
11-Feb-2021గురువారంపుష్యం అమావాస్య
12-Feb-2021శుక్రవారంమాఘం శుక్ల పాడ్యమిఅంతర్జాతీయ సూర్యనమస్కార దినం, సనాతన సంతులు పూ. (సౌ.) సూరజకాంత మేనరాయ్ పుణ్యతిథి, హరియాణ.
13-Feb-2021శనివారంమాఘం శుక్ల విదియవారపత్రిక సనాతన ప్రభాత్ (కన్నడ ఆవృత్తి) వార్షికోత్సవం
14-Feb-2021ఆదివారంమాఘం శుక్ల తదియసంతశ్రీ ఆసారాం బాపూజి ప్రారంభించిన మాతృ-పితృదినం
15-Feb-2021సోమవారంమాఘం శుక్ల చవితి
16-Feb-2021మంగళవారంమాఘం శుక్ల పంచమిసరస్వతీ పూజ, బాసర., వసంతపంచమి, ప .పూ.భక్తరాజ మహారాజ్ ప్రకటదినం, మధ్యప్రదేశ్.
17-Feb-2021బుధవారంమాఘం శుక్ల షష్ఠివాసుదేవ బళవంత ఫడకే స్మృతిదినం, " సనాతన సద్గురువులు నారాయణ నికమ్ పుణ్యతిధి, మహారాష్ట్ర. "
18-Feb-2021గురువారంమాఘం శుక్ల సప్తమి
19-Feb-2021శుక్రవారంమాఘం శుక్ల సప్తమిఛ. శివాజీ మహారాజ్ జయంతి (తేది)
20-Feb-2021శనివారంమాఘం శుక్ల అష్టమిగణతంత్ర దినోత్సవం (తిథి)
21-Feb-2021ఆదివారంమాఘం శుక్ల నవమిమధ్వ నవమి
22-Feb-2021సోమవారంమాఘం శుక్ల దశమి
23-Feb-2021మంగళవారంమాఘం శుక్ల ఏకాదశిమహారాణా ప్రతాప్ స్మృతిదినం
24-Feb-2021బుధవారంమాఘం శుక్ల ద్వాదశి
25-Feb-2021గురువారంమాఘం శుక్ల త్రయోదశి
26-Feb-2021శుక్రవారంమాఘం శుక్ల చతుర్ధశిస్వాతంత్ర్యవీర్ సావర్కర్ స్మృతిదినం (తేది)
27-Feb-2021శనివారంమాఘం పూర్ణిమచంద్రశేఖర్ ఆజాద్ బలిదాన దినం
28-Feb-2021ఆదివారంమాఘం కృష్ణ పాడ్యమిగాణగాపుర జాతర, శ్రీనృసింహ సరస్వతి ఆరాధనా సమారాధన
01-Mar-2021సోమవారంమాఘం కృష్ణ విదియ
02-Mar-2021మంగళవారంమాఘం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
03-Mar-2021బుధవారంమాఘం కృష్ణ చవితి/పంచమి
04-Mar-2021గురువారంమాఘం కృష్ణ షష్ఠి
05-Mar-2021శుక్రవారంమాఘం కృష్ణ సప్తమి
06-Mar-2021శనివారంమాఘం కృష్ణ అష్టమి
07-Mar-2021ఆదివారంమాఘం కృష్ణ నవమిసనాతన సంతులు పూ. సత్యవతి దళవి పుణ్యతిథి, మహారాష్ట్ర.
08-Mar-2021సోమవారంమాఘం కృష్ణ దశమి
09-Mar-2021మంగళవారంమాఘం కృష్ణ ఏకాదశిపూ. గోళవల్కర్ గురూజి జయంతి
10-Mar-2021బుధవారంమాఘం కృష్ణ ద్వాదశి
11-Mar-2021గురువారంమాఘం కృష్ణ త్రయోదశిమహాశివరాత్రి, కుంభపర్వం మొదటి పవిత్ర స్నానం, హరిద్వార్., Sanatan.org వార్షికోత్సవం
12-Mar-2021శుక్రవారంమాఘం కృష్ణ చతుర్ధశివిశ్వ అగ్నిహోత్ర దినం
13-Mar-2021శనివారంమాఘం అమావాస్య
14-Mar-2021ఆదివారంఫాల్గుణం శుక్ల పాడ్యమి
15-Mar-2021సోమవారంఫాల్గుణం శుక్ల విదియశ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవ ప్రారంభం, యాదగిరిగుట్ట., రామకృష్ణ పరమహంస జయంతి.
16-Mar-2021మంగళవారంఫాల్గుణం శుక్ల తదియపొట్టి శ్రీరాముల జయంతి
17-Mar-2021బుధవారంఫాల్గుణం శుక్ల చవితి
18-Mar-2021గురువారంఫాల్గుణం శుక్ల పంచమి
19-Mar-2021శుక్రవారంఫాల్గుణం శుక్ల షష్ఠిపూ. రాఘవేంద్ర స్వామి జయంతి, మంత్రాలయం. స్వా. సావర్కర్ స్మృతిదినం (తిథి)
20-Mar-2021శనివారంఫాల్గుణం శుక్ల సప్తమిపానకాల నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవం, మంగళగిరి.
21-Mar-2021ఆదివారంఫాల్గుణం శుక్ల అష్టమిహోళీకాష్టకం ప్రారంభం
22-Mar-2021సోమవారంఫాల్గుణం శుక్ల నవమి
23-Mar-2021మంగళవారంఫాల్గుణం శుక్ల దశమిభగత్ సింగ్, రాజగురు, సుఖదేవ్ బలిదానదినం
24-Mar-2021బుధవారంఫాల్గుణం శుక్ల ఏకాదశిప.పూ. రామానంద మహారాజ్ పుణ్యతిథి, మధ్యప్రదేశ్,
25-Mar-2021గురువారంఫాల్గుణం శుక్ల ద్వాదశిశ్రీ లక్ష్మీనృసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవ సమాప్తి, యాదగిరిగుట్ట.
26-Mar-2021శుక్రవారంఫాల్గుణం శుక్ల త్రయోదశి
27-Mar-2021శనివారంఫాల్గుణం శుక్ల చతుర్ధశి
28-Mar-2021ఆదివారంఫాల్గుణం పూర్ణిమకామదహనం
29-Mar-2021సోమవారంఫాల్గుణం కృష్ణ పాడ్యమిహోళి
30-Mar-2021మంగళవారంఫాల్గుణం కృష్ణ విదియ
31-Mar-2021బుధవారంఫాల్గుణం కృష్ణ తదియఛ. శివాజీ మహారాజ్ జయంతి (తిథి), సంకష్టహర చతుర్థి
01-Apr-2021గురువారంఫాల్గుణం కృష్ణ చవితి
02-Apr-2021శుక్రవారంఫాల్గుణం కృష్ణ పంచమిగుడ్ ఫ్రైడే,
03-Apr-2021శనివారంఫాల్గుణం కృష్ణ షష్ఠి
04-Apr-2021ఆదివారంఫాల్గుణం కృష్ణ సప్తమి
05-Apr-2021సోమవారంఫాల్గుణం కృష్ణ అష్టమి/నవమిబాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి
06-Apr-2021మంగళవారంఫాల్గుణం కృష్ణ దశమి
07-Apr-2021బుధవారంఫాల్గుణం కృష్ణ ఏకాదశి
08-Apr-2021గురువారంఫాల్గుణం కృష్ణ ద్వాదశి
09-Apr-2021శుక్రవారంఫాల్గుణం కృష్ణ త్రయోదశి
10-Apr-2021శనివారంఫాల్గుణం కృష్ణ చతుర్ధశి
11-Apr-2021ఆదివారంఫాల్గుణం కృష్ణ చతుర్ధశిఛ. సంభాజీ మహారాజ్ బలిదాన దినం
12-Apr-2021సోమవారంఫాల్గుణం అమావాస్యకుంభపర్వం రెండవ పవిత్ర స్నానం, హరిద్వార్.
13-Apr-2021మంగళవారంచైత్రం శుక్ల పాడ్యమిశ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరారంభం, ఉగాది; డా. హైడగేవార్ జయంతి; వెబ్సైట్ spiritual.university వార్షికోత్సవం, జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ స్మృతిదినం
14-Apr-2021బుధవారంచైత్రం శుక్ల విదియడా.అంబెడ్కర్ జయంతి, కుంభపర్వం మూడవ పవిత్ర స్నానం, హరిద్వార్.
15-Apr-2021గురువారంచైత్రం శుక్ల తదియ
16-Apr-2021శుక్రవారంచైత్రం శుక్ల చవితి
17-Apr-2021శనివారంచైత్రం శుక్ల పంచమిమత్స్య జయంతి
18-Apr-2021ఆదివారంచైత్రం శుక్ల షష్ఠిశ్రీ రామానుజాచార్య జయంతి
19-Apr-2021సోమవారంచైత్రం శుక్ల సప్తమి
20-Apr-2021మంగళవారంచైత్రం శుక్ల అష్టమి
21-Apr-2021బుధవారంచైత్రం శుక్ల నవమిశ్రీరామ నవమి
22-Apr-2021గురువారంచైత్రం శుక్ల దశమి
23-Apr-2021శుక్రవారంచైత్రం శుక్ల ఏకాదశిఆంగ్ల పాక్షి క సనాతన ప్రభాత్ వార్షికోత్సవం
24-Apr-2021శనివారంచైత్రం శుక్ల ద్వాదశిప. పూ. సత్యసాయి బాబా పుణ్యతిథి (తేది)
25-Apr-2021ఆదివారంచైత్రం శుక్ల త్రయోదశిమహావీర జయంతి
26-Apr-2021సోమవారంచైత్రం శుక్ల చతుర్ధశిమంగల్ పాండే బలిదాన దినం
27-Apr-2021మంగళవారంచైత్రం పూర్ణిమహనుమజ్జయంతి, ఛ. శివాజి మహారాజ్ పుణ్యతిథి, కుంభపర్వం చతుర్థ పవిత్ర స్నానం, హరిద్వార్.
28-Apr-2021బుధవారంచైత్రం కృష్ణ పాడ్యమి/విదియప. పూ. శ్రీధరస్వామి పుణ్యతిథి, కర్ణాటక.
29-Apr-2021గురువారంచైత్రం కృష్ణ తదియమరాఠి 'దినపత్రిక స,ప్ర ' వార్షికోత్సవం (గోవా,సింధుదుర్గ ఆవృత్తి)
30-Apr-2021శుక్రవారంచైత్రం కృష్ణ చవితిఅనసూయ జయంతి, సంకష్టహర చతుర్థి
01-May-2021శనివారంచైత్రం కృష్ణ పంచమికార్మికుల దినం, మచ్చింద్రనాథ్ పుణ్యతిథి
02-May-2021ఆదివారంచైత్రం కృష్ణ షష్ఠిసంతశ్రీ ఆసారాం బాపూజి అవతరణ దినం
03-May-2021సోమవారంచైత్రం కృష్ణ సప్తమి
04-May-2021మంగళవారంచైత్రం కృష్ణ అష్టమి
05-May-2021బుధవారంచైత్రం కృష్ణ నవమి
06-May-2021గురువారంచైత్రం కృష్ణ దశమి'సనాతన పురోహిత పాఠశాల' వార్షికోత్సవం, గోవా.
07-May-2021శుక్రవారంచైత్రం కృష్ణ ఏకాదశి
08-May-2021శనివారంచైత్రం కృష్ణ ద్వాదశి
09-May-2021ఆదివారంచైత్రం కృష్ణ త్రయోదశి
10-May-2021సోమవారంచైత్రం కృష్ణ చతుర్ధశి1857 స్వాతంత్ర్య పోరాట ప్రారంభ దినం
11-May-2021మంగళవారంచైత్రం అమావాస్యశుకదేవఋషి జయంతి
12-May-2021బుధవారంవైశాఖం శుక్ల పాడ్యమి
13-May-2021గురువారంవైశాఖం శుక్ల విదియ
14-May-2021శుక్రవారంవైశాఖం శుక్ల తదియపరశురామ జయంతి, అక్షయ తదియ, సింహాచల నృసింహ స్వామి చందనోత్సవం, శ్రీ బసవేశ్వర జయంతి
15-May-2021శనివారంవైశాఖం శుక్ల చవితి
16-May-2021ఆదివారంవైశాఖం శుక్ల చవితి
17-May-2021సోమవారంవైశాఖం శుక్ల పంచమిఆది శంకరాచార్య జయంతి, మరాఠి వారపత్రిక 'సనాతన ప్రభాత్ ' వార్షికోత్సవం.
18-May-2021మంగళవారంవైశాఖం శుక్ల షష్ఠినృసింహ నవరాత్రి ప్రారంభం
19-May-2021బుధవారంవైశాఖం శుక్ల సప్తమికన్యాకుమారి జయంతి
20-May-2021గురువారంవైశాఖం శుక్ల అష్టమి
21-May-2021శుక్రవారంవైశాఖం శుక్ల నవమి/దశమిశ్రీనివాస కల్యాణం, శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆరాధన, శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి జయంతి, వసిష్ఠఋషి జయంతి
22-May-2021శనివారంవైశాఖం శుక్ల ఏకాదశిశ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కల్యాణం, అన్నవరం.
23-May-2021ఆదివారంవైశాఖం శుక్ల ద్వాదశి
24-May-2021సోమవారంవైశాఖం శుక్ల త్రయోదశి
25-May-2021మంగళవారంవైశాఖం శుక్ల చతుర్ధశిఅగ్నికర్తరి సమాప్తం, ఆది శంకరాచార్యుల కైలాసగమనం, శ్రీ నృసింహ జయంతి
26-May-2021బుధవారంవైశాఖం పూర్ణిమబుద్ధపౌర్ణిమ, కూర్మ జయంతి, అన్నమాచార్యుల జయంతి, యోగతజ్ఞ దాదాజి వైశంపాయన్ జన్మోత్సవం, మహారాష్ట్ర.
27-May-2021గురువారంవైశాఖం కృష్ణ పాడ్యమిదేవఋషి నారద జయంతి
28-May-2021శుక్రవారంవైశాఖం కృష్ణ విదియయోగతజ్ఞ దాదాజి వైశంపాయన్ పుణ్యతిథి, మహారాష్ట్ర., స్వాతంత్ర వీర వి.దా. సావర్కర్ జయంతి (తేది)
29-May-2021శనివారంవైశాఖం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
30-May-2021ఆదివారంవైశాఖం కృష్ణ చవితికశ్యపఋషి జయంతి
31-May-2021సోమవారంవైశాఖం కృష్ణ పంచమిస్వాతంత్ర్యవీర వి.దా. సావర్కర్ జయంతి (తిథి), అహల్యాదేవి హోళ్కర్ జయంతి
01-Jun-2021మంగళవారంవైశాఖం కృష్ణ షష్ఠి/సప్తమిశ్రీ మహాయోగి లక్ష్మి వ్వరథోత్సవం, ఆదోని.
02-Jun-2021బుధవారంవైశాఖం కృష్ణ అష్టమి
03-Jun-2021గురువారంవైశాఖం కృష్ణ నవమి
04-Jun-2021శుక్రవారంవైశాఖం కృష్ణ దశమిశ్రీ హనుమజ్జయంతి
05-Jun-2021శనివారంవైశాఖం కృష్ణ దశమిపూ. గోళవల్కర్ గురూజి స్మృతిదినం
06-Jun-2021ఆదివారంవైశాఖం కృష్ణ ఏకాదశి
07-Jun-2021సోమవారంవైశాఖం కృష్ణ ద్వాదశి
08-Jun-2021మంగళవారంవైశాఖం కృష్ణ త్రయోదశి
09-Jun-2021బుధవారంవైశాఖం కృష్ణ చతుర్ధశి
10-Jun-2021గురువారంవైశాఖం అమావాస్యశనైశ్చర జయంతి
11-Jun-2021శుక్రవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల పాడ్యమిబౌద్ధకల్కి జయంతులు
12-Jun-2021శనివారంజ్యేష్ఠం శుక్ల విదియ
13-Jun-2021ఆదివారంజ్యేష్ఠం శుక్ల తదియమహారణా ప్రతాప్ జయంతి
14-Jun-2021సోమవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల చవితి
15-Jun-2021మంగళవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల పంచమి
16-Jun-2021బుధవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల షష్ఠి
17-Jun-2021గురువారంజ్యేష్ఠం శుక్ల సప్తమిరాణి లక్ష్మీబాయి బలిదాన దినం
18-Jun-2021శుక్రవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల అష్టమి
19-Jun-2021శనివారంజ్యేష్ఠం శుక్ల నవమి
20-Jun-2021ఆదివారంజ్యేష్ఠం శుక్ల దశమిమహర్షి యజ్ఞవల్క్య జయంతి
21-Jun-2021సోమవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల ఏకాదశిడా. హెడ్గేవార్ స్మృతిదినం, అంతర్జాతీయ యొగా దినం
22-Jun-2021మంగళవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల ద్వాదశి/త్రయోదశిధర్మవీరుడు సంభాజి మహారాజ్ జయంతి
23-Jun-2021బుధవారంజ్యేష్ఠం శుక్ల చతుర్ధశిశివరాజ్యాభిషేక దినం, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ 'హిందూ సామ్రాజ్యం దినం'
24-Jun-2021గురువారంజ్యేష్ఠం పూర్ణిమవటసావిత్రి వ్రతం
25-Jun-2021శుక్రవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ పాడ్యమి
26-Jun-2021శనివారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ విదియ
27-Jun-2021ఆదివారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
28-Jun-2021సోమవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ చవితి
29-Jun-2021మంగళవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ పంచమి
30-Jun-2021బుధవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ షష్ఠిస్వామి వివేకానంద పుణ్యతిథి (తిథి)
01-Jul-2021గురువారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ సప్తమి
02-Jul-2021శుక్రవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ అష్టమి
03-Jul-2021శనివారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ నవమిరాజమాత జీజాఊ బోసలే పుణ్యతిథి
04-Jul-2021ఆదివారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ దశమిహిందూ విధిజ్ఞ పరిషత్' వార్షికోత్సవం, స్వామి వివేకానంద పుణ్యతిథి (తేది),
05-Jul-2021సోమవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ ఏకాదశిఆఝాద్ హింద్ సేనా స్థాపనా దినం
06-Jul-2021మంగళవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ ద్వాదశి
07-Jul-2021బుధవారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ త్రయోదశిఅంగీరసఋషి జయంతి, ప.పూ. భక్తరాజ్ మహారాజ్ ల జన్మోత్సవం, మధ్యప్రదేశ్. (తేది)
08-Jul-2021గురువారంజ్యేష్ఠం కృష్ణ చతుర్ధశి
09-Jul-2021శుక్రవారంజ్యేష్ఠం అమావాస్య
10-Jul-2021శనివారంఆషాఢం శుక్ల పాడ్యమి
11-Jul-2021ఆదివారంఆషాఢం శుక్ల పాడ్యమిమహాకవి కాళిదాస దినం, బోనాలు పండుగ
12-Jul-2021సోమవారంఆషాఢం శుక్ల విదియశ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర
13-Jul-2021మంగళవారంఆషాఢం శుక్ల తదియ
14-Jul-2021బుధవారంఆషాఢం శుక్ల చవితి/పంచమి
15-Jul-2021గురువారంఆషాఢం శుక్ల షష్ఠివల్లభాచార్య పుణ్యతిథి
16-Jul-2021శుక్రవారంఆషాఢం శుక్ల సప్తమి
17-Jul-2021శనివారంఆషాఢం శుక్ల అష్టమి
18-Jul-2021ఆదివారంఆషాఢం శుక్ల నవమి
19-Jul-2021సోమవారంఆషాఢం శుక్ల దశమి
20-Jul-2021మంగళవారంఆషాఢం శుక్ల ఏకాదశితొలి ఏకాదశి
21-Jul-2021బుధవారంఆషాఢం శుక్ల ద్వాదశి
22-Jul-2021గురువారంఆషాఢం శుక్ల త్రయోదశి
23-Jul-2021శుక్రవారంఆషాఢం శుక్ల చతుర్ధశిగురుపౌర్ణిమ, హిందూ జనజాగృతి సమితి వెబ్సైట్ HinduJagruti.org వార్షికోత్సవం, లోకమాన్య తిలక జయంతి
24-Jul-2021శనివారంఆషాఢం పూర్ణిమ
25-Jul-2021ఆదివారంఆషాఢం కృష్ణ పాడ్యమి/విదియసికింద్రాబాద్ మహంకాళి జాతర
26-Jul-2021సోమవారంఆషాఢం కృష్ణ తదియ
27-Jul-2021మంగళవారంఆషాఢం కృష్ణ చవితిసంకష్టహర చతుర్థి
28-Jul-2021బుధవారంఆషాఢం కృష్ణ పంచమి
29-Jul-2021గురువారంఆషాఢం కృష్ణ షష్ఠి
30-Jul-2021శుక్రవారంఆషాఢం కృష్ణ సప్తమిభృగువిశాల ఋషి జయంతి
31-Jul-2021శనివారంఆషాఢం కృష్ణ సప్తమిసరదార్ ఉధమ్ సింగ్ బలిదాన దినం
01-Aug-2021ఆదివారంఆషాఢం కృష్ణ అష్టమిలోకమాన్య తిలక్ పుణ్యస్మరణ
02-Aug-2021సోమవారంఆషాఢం కృష్ణ నవమిశ్రీ పింగళి వెంకయ్య జయంతి
03-Aug-2021మంగళవారంఆషాఢం కృష్ణ దశమి
04-Aug-2021బుధవారంఆషాఢం కృష్ణ ఏకాదశి
05-Aug-2021గురువారంఆషాఢం కృష్ణ ద్వాదశి
06-Aug-2021శుక్రవారంఆషాఢం కృష్ణ త్రయోదశి
07-Aug-2021శనివారంఆషాఢం కృష్ణ చతుర్ధశిరవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ స్మృతిదినం
08-Aug-2021ఆదివారంఆషాఢం అమావాస్య
09-Aug-2021సోమవారంశ్రావణం శుక్ల పాడ్యమిగురుదేవ డా. కాటే స్వామిజి జయంతి, మహారాష్ట్ర
10-Aug-2021మంగళవారంశ్రావణం శుక్ల విదియ
11-Aug-2021బుధవారంశ్రావణం శుక్ల తదియఖుదిరాం బోస్ బలిదానదినం, సనాతనకు చెందిన పూ. శ్రీమతి నిర్మలా హొనప్ పుణ్యతిథి, మహారాష్ట్ర.
12-Aug-2021గురువారంశ్రావణం శుక్ల చవితి
13-Aug-2021శుక్రవారంశ్రావణం శుక్ల పంచమికల్కి జయంతి, నాగ పంచమి
14-Aug-2021శనివారంశ్రావణం శుక్ల షష్ఠి
15-Aug-2021ఆదివారంశ్రావణం శుక్ల సప్తమిస్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, యోగి అరవింద్ జయంతి (తేది)
16-Aug-2021సోమవారంశ్రావణం శుక్ల అష్టమి/నవమి
17-Aug-2021మంగళవారంశ్రావణం శుక్ల దశమిమదన్ లాల్ డింగ్రా బలిదానం
18-Aug-2021బుధవారంశ్రావణం శుక్ల ఏకాదశి
19-Aug-2021గురువారంశ్రావణం శుక్ల ద్వాదశి
20-Aug-2021శుక్రవారంశ్రావణం శుక్ల త్రయోదశివరమహాలక్ష్మి వ్రతం
21-Aug-2021శనివారంశ్రావణం శుక్ల చతుర్ధశి
22-Aug-2021ఆదివారంశ్రావణం పూర్ణిమరాఖి పౌర్ణిమి, సంస్కృత దినం, మహర్షిభృగు అవరణ దినం, సనాతన సద్గురువులు (శ్రీమతి) ఆశాలతా సుఖదేవ పుణ్యతిథి, మహా.
23-Aug-2021సోమవారంశ్రావణం కృష్ణ పాడ్యమిశ్రీ సిద్దరూఢ స్వామి పుణ్యతిథి, కర్ణాటక.
24-Aug-2021మంగళవారంశ్రావణం కృష్ణ విదియశ్రీ రాఘవేంద్ర ఆరాధన, మంత్రాలయం,
25-Aug-2021బుధవారంశ్రావణం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
26-Aug-2021గురువారంశ్రావణం కృష్ణ చవితి
27-Aug-2021శుక్రవారంశ్రావణం కృష్ణ పంచమి
28-Aug-2021శనివారంశ్రావణం కృష్ణ షష్ఠి
29-Aug-2021ఆదివారంశ్రావణం కృష్ణ సప్తమితెలుగు భాష దినోత్సవం,
30-Aug-2021సోమవారంశ్రావణం కృష్ణ అష్టమిశ్రీ కృష్ణాష్టమి
31-Aug-2021మంగళవారంశ్రావణం కృష్ణ నవమిఉట్టి కొట్టడం
01-Sep-2021బుధవారంశ్రావణం కృష్ణ దశమి
02-Sep-2021గురువారంశ్రావణం కృష్ణ ఏకాదశి
03-Sep-2021శుక్రవారంశ్రావణం కృష్ణ ద్వాదశి
04-Sep-2021శనివారంశ్రావణం కృష్ణ త్రయోదశి
05-Sep-2021ఆదివారంశ్రావణం కృష్ణ త్రయోదశి
06-Sep-2021సోమవారంశ్రావణం చతుర్ధశి/అమావాస్యస్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (తిథి), పుణ్యశ్లోక అహల్యబాయి హొల్కర్ పుణ్యతిథి
07-Sep-2021మంగళవారంభాద్రపదం శుక్ల పాడ్యమి
08-Sep-2021బుధవారంభాద్రపదం శుక్ల విదియ
09-Sep-2021గురువారంభాద్రపదం శుక్ల తదియశ్రీ వరాహ జయంతి
10-Sep-2021శుక్రవారంభాద్రపదం శుక్ల చవితివినాయక చవితి, శ్రీపాద శ్రీవల్లభ జయంతి
11-Sep-2021శనివారంభాద్రపదం శుక్ల పంచమివిశ్వామిత్ర ఋషి జయంతి
12-Sep-2021ఆదివారంభాద్రపదం శుక్ల షష్ఠిబలరామ జయంతి
13-Sep-2021సోమవారంభాద్రపదం శుక్ల సప్తమి
14-Sep-2021మంగళవారంభాద్రపదం శుక్ల అష్టమిదధీచిఋషి జయంతి, కాశ్మీరి హిందూ బలిదాన దినం, హిందీ రాజ్యాబాషా దినం
15-Sep-2021బుధవారంభాద్రపదం శుక్ల నవమి
16-Sep-2021గురువారంభాద్రపదం శుక్ల దశమి
17-Sep-2021శుక్రవారంభాద్రపదం శుక్ల ఏకాదశిహైదరాబాద్ ముక్తి దినం, విశ్వకర్మ పూజ, శ్రీ వామన జయంతి
18-Sep-2021శనివారంభాద్రపదం శుక్ల ద్వాదశి/త్రయోదశి
19-Sep-2021ఆదివారంభాద్రపదం శుక్ల చతుర్ధశిఆనంతవ్రతం, శ్రీ ఆనంతనంద సాయీశ్ గారు ప్రారంభించిన భండారా, ఇందూర్, మ.ప్ర.
20-Sep-2021సోమవారంభాద్రపదం పూర్ణిమ
21-Sep-2021మంగళవారంభాద్రపదం కృష్ణ పాడ్యమిసనాతనకు చెందిన ప.పూ. కాలిదాస్ దేశ్ పాండే పుణ్యతిథి, మహా.
22-Sep-2021బుధవారంభాద్రపదం కృష్ణ విదియ
23-Sep-2021గురువారంభాద్రపదం కృష్ణ తదియ
24-Sep-2021శుక్రవారంభాద్రపదం కృష్ణ తదియఉండ్రాళ్ళ తదియ, సంకష్టహర చతుర్థి
25-Sep-2021శనివారంభాద్రపదం కృష్ణ చవితి
26-Sep-2021ఆదివారంభాద్రపదం కృష్ణ పంచమి
27-Sep-2021సోమవారంభాద్రపదం కృష్ణ షష్ఠిజ్ఞానేశ్వరీ జయంతి
28-Sep-2021మంగళవారంభాద్రపదం కృష్ణ సప్తమి
29-Sep-2021బుధవారంభాద్రపదం కృష్ణ అష్టమి
30-Sep-2021గురువారంభాద్రపదం కృష్ణ నవమి
01-Oct-2021శుక్రవారంభాద్రపదం కృష్ణ దశమి
02-Oct-2021శనివారంభాద్రపదం కృష్ణ ఏకాదశిగాంధి జయంతి, లాల్ బహద్దూర్ శాస్త్రి జయంతి
03-Oct-2021ఆదివారంభాద్రపదం కృష్ణ ద్వాదశి
04-Oct-2021సోమవారంభాద్రపదం కృష్ణ త్రయోదశి
05-Oct-2021మంగళవారంభాద్రపదం కృష్ణ చతుర్ధశి
06-Oct-2021బుధవారంభాద్రపదం అమావాస్యబతుకమ్మ ప్రారంభం, మహాలయ అమావాస్య
07-Oct-2021గురువారంఆశ్వయుజం శుక్ల పాడ్యమిశ్రీవారి బ్రహ్మొత్సవాలు ప్రారంభం, తిరుమల, కలశస్థాపన, హిందూ జనజాగృతి సమితి వార్షికోత్సవం
08-Oct-2021శుక్రవారంఆశ్వయుజం శుక్ల విదియ
09-Oct-2021శనివారంఆశ్వయుజం శుక్ల తదియ
10-Oct-2021ఆదివారంఆశ్వయుజం శుక్ల చవితి/పంచమి
11-Oct-2021సోమవారంఆశ్వయుజం శుక్ల షష్ఠి
12-Oct-2021మంగళవారంఆశ్వయుజం శుక్ల సప్తమిశ్రీ సరస్వతి పూజ, త్రిరాత్ర కలశస్థాపన
13-Oct-2021బుధవారంఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమిదుర్గాష్టమి, సువాసినీ పూజ, బతుకమ్మ పండుగ
14-Oct-2021గురువారంఆశ్వయుజం శుక్ల నవమి
15-Oct-2021శుక్రవారంఆశ్వయుజం శుక్ల దశమిసాయిబాబా పుణ్యతిథి, విజయదశమి, రా.స్వా. సంఘ్ స్థాపన దినం; మధ్వాచార్య జయంతి; శ్రీవారి బ్రహ్మొత్సవాలు సమాప్తి, తిరుమల., బుద్ధ జయంతి
16-Oct-2021శనివారంఆశ్వయుజం శుక్ల ఏకాదశి
17-Oct-2021ఆదివారంఆశ్వయుజం శుక్ల ద్వాదశిప.పూ. రామానంద మహారాజ్ జయంతి, మ.ప్ర.
18-Oct-2021సోమవారంఆశ్వయుజం శుక్ల త్రయోదశి
19-Oct-2021మంగళవారంఆశ్వయుజం శుక్ల చతుర్ధశి
20-Oct-2021బుధవారంఆశ్వయుజం పూర్ణిమమహర్షి వాల్మీకి జయంతి
21-Oct-2021గురువారంఆశ్వయుజం కృష్ణ పాడ్యమి
22-Oct-2021శుక్రవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ విదియ
23-Oct-2021శనివారంఆశ్వయుజం కృష్ణ తదియఅట్లతదియ
24-Oct-2021ఆదివారంఆశ్వయుజం కృష్ణ చవితిసంకష్టహర చతుర్థి
25-Oct-2021సోమవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ పంచమి
26-Oct-2021మంగళవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ షష్ఠి
27-Oct-2021బుధవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ సప్తమి
28-Oct-2021గురువారంఆశ్వయుజం కృష్ణ సప్తమి
29-Oct-2021శుక్రవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ అష్టమి
30-Oct-2021శనివారంఆశ్వయుజం కృష్ణ నవమి
31-Oct-2021ఆదివారంఆశ్వయుజం కృష్ణ దశమిసర్దార్ వల్లభభాయి పటేల్ జయంతి
01-Nov-2021సోమవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ ఏకాదశిఆంధ్ర ప్రదేశ్ అవరణ దినం
02-Nov-2021మంగళవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ ద్వాదశిధన్వంతరి జయంతి, శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ అంతర్దాన దినం
03-Nov-2021బుధవారంఆశ్వయుజం కృష్ణ త్రయోదశి/చతుర్ధశినరకచతుర్దశి
04-Nov-2021గురువారంఆశ్వయుజం అమావాస్యదీపావళి, మహావీర నిర్వణ దినం
05-Nov-2021శుక్రవారంకార్త్తీకం శుక్ల పాడ్యమిబలిపాడ్యమి
06-Nov-2021శనివారంకార్త్తీకం శుక్ల విదియభగీనీహస్త భోజనం, యమద్వితీయ
07-Nov-2021ఆదివారంకార్త్తీకం శుక్ల తదియ
08-Nov-2021సోమవారంకార్త్తీకం శుక్ల చవితిమహర్షివాల్మీకి పూజ, నాగుల చవతి
09-Nov-2021మంగళవారంకార్త్తీకం శుక్ల పంచమి
10-Nov-2021బుధవారంకార్త్తీకం శుక్ల షష్ఠి
11-Nov-2021గురువారంకార్త్తీకం శుక్ల సప్తమిశ్రీ చంద్రశేఖరానంద పుణ్యతిథి
12-Nov-2021శుక్రవారంకార్త్తీకం శుక్ల అష్టమి
13-Nov-2021శనివారంకార్త్తీకం శుక్ల నవమి
14-Nov-2021ఆదివారంకార్త్తీకం శుక్ల దశమి
15-Nov-2021సోమవారంకార్త్తీకం శుక్ల ఏకాదశిభవాని దీక్ష ప్రారంభం, విజయవాడ.
16-Nov-2021మంగళవారంకార్త్తీకం శుక్ల ద్వాదశి
17-Nov-2021బుధవారంకార్త్తీకం శుక్ల త్రయోదశిహిందూహృదయ సామ్రాట్ బాళాసాహెబ్ ఠాకరే పుణ్యతిథి (తిథి), లాలా లజపతరాయ్ స్మృతిదినం
18-Nov-2021గురువారంకార్త్తీకం శుక్ల చతుర్ధశి
19-Nov-2021శుక్రవారంకార్త్తీకం పూర్ణిమగురునానక జయంతి
20-Nov-2021శనివారంకార్త్తీకం కృష్ణ పాడ్యమి
21-Nov-2021ఆదివారంకార్త్తీకం కృష్ణ విదియసింధూ నది పుష్కరాలు ప్రారంభం
22-Nov-2021సోమవారంకార్త్తీకం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
23-Nov-2021మంగళవారంకార్త్తీకం కృష్ణ చవితిప.పూ. సత్యసాయి బాబా జయంతి (తేది)
24-Nov-2021బుధవారంకార్త్తీకం కృష్ణ పంచమి
25-Nov-2021గురువారంకార్త్తీకం కృష్ణ షష్ఠిమరాఠి దినపత్రిక 'సనాతన ప్రభాత్' (రత్నగిరి ఆవృత్తి) వార్షికోత్సవం
26-Nov-2021శుక్రవారంకార్త్తీకం కృష్ణ సప్తమి
27-Nov-2021శనివారంకార్త్తీకం కృష్ణ అష్టమి
28-Nov-2021ఆదివారంకార్త్తీకం కృష్ణ నవమిప.పూ. భక్తరాజ మహారాజ్ మహానిర్వణోత్సవం, మహారాష్ట్ర.
29-Nov-2021సోమవారంకార్త్తీకం కృష్ణ దశమి
30-Nov-2021మంగళవారంకార్త్తీకం కృష్ణ ఏకాదశిస్వదేశీ ఉద్యమం చేపట్టిన శ్రీ రాజీవ్ దీక్షిత్ స్మృతి దినం
01-Dec-2021బుధవారంకార్త్తీకం కృష్ణ ద్వాదశి
02-Dec-2021గురువారంకార్త్తీకం కృష్ణ త్రయోదశిమరాఠి దినపత్రిక 'సనాతన ప్రభాత్' (ప.మహా.ఆవృత్తి) వార్షికోత్సవం
03-Dec-2021శుక్రవారంకార్త్తీకం కృష్ణ చతుర్ధశి
04-Dec-2021శనివారంకార్త్తీకం అమావాస్య
05-Dec-2021ఆదివారంమార్గశిరం శుక్ల పాడ్యమికనకమహాలక్ష్మి ఉత్సవం ప్రారంభం, విశాఖపట్టణం., యోగి అరవింద్ పుణ్యస్మరణ (తేది)
06-Dec-2021సోమవారంమార్గశిరం శుక్ల విదియ
07-Dec-2021మంగళవారంమార్గశిరం శుక్ల తదియ/చవితి
08-Dec-2021బుధవారంమార్గశిరం శుక్ల పంచమి
09-Dec-2021గురువారంమార్గశిరం శుక్ల షష్ఠి
10-Dec-2021శుక్రవారంమార్గశిరం శుక్ల సప్తమిశివప్రతాప్ దినం (అఫ్జల్ ఖాన్ ను వధించిన రోజు)
11-Dec-2021శనివారంమార్గశిరం శుక్ల అష్టమి
12-Dec-2021ఆదివారంమార్గశిరం శుక్ల నవమి
13-Dec-2021సోమవారంమార్గశిరం శుక్ల దశమి
14-Dec-2021మంగళవారంమార్గశిరం శుక్ల ఏకాదశిగీతాజయంతి
15-Dec-2021బుధవారంమార్గశిరం శుక్ల ద్వాదశి
16-Dec-2021గురువారంమార్గశిరం శుక్ల త్రయోదశి
17-Dec-2021శుక్రవారంమార్గశిరం శుక్ల చతుర్ధశి
18-Dec-2021శనివారంమార్గశిరం శుక్ల పూర్ణిమశ్రీ దత్తాత్రేయ జయంతి
19-Dec-2021ఆదివారంమార్గశిరం పూర్ణిమ
20-Dec-2021సోమవారంమార్గశిరం కృష్ణ పాడ్యమి
21-Dec-2021మంగళవారంమార్గశిరం కృష్ణ విదియ
22-Dec-2021బుధవారంమార్గశిరం కృష్ణ తదియసంకష్టహర చతుర్థి
23-Dec-2021గురువారంమార్గశిరం కృష్ణ చవితి
24-Dec-2021శుక్రవారంమార్గశిరం కృష్ణ పంచమి
25-Dec-2021శనివారంమార్గశిరం కృష్ణ షష్ఠిశ్రీ అనంతానంద సాయీష్ మహానిర్వానోత్స్వం, మధ్యప్రదేశ్.
26-Dec-2021ఆదివారంమార్గశిరం కృష్ణ సప్తమి
27-Dec-2021సోమవారంమార్గశిరం కృష్ణ అష్టమి
28-Dec-2021మంగళవారంమార్గశిరం కృష్ణ నవమికాశ్మీరి హిందూ హోమలాండ్ డే
29-Dec-2021బుధవారంమార్గశిరం కృష్ణ దశమికనకమహాలక్ష్మి ఉత్సవం ప్రారంభం, విశాఖపట్నం.
30-Dec-2021గురువారంమార్గశిరం కృష్ణ ఏకాదశి
31-Dec-2021శుక్రవారంమార్గశిరం కృష్ణ ద్వాదశి/త్రయోదశి