૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩
કારતક વદ આઠમ, કળિયુગ વર્ષ 5125
કાલાષ્ટમી; શ્રી કાલભૈરવ જયંતી; મહર્ષિ અરવિંદ પુણ્યસ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)

View all tithis in this year

DateDate in gujaratiDayTithiSpecial Day
01-Jan-2023૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩રવિવારપોષ સુદ દસમ
02-Jan-2023૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩સોમવારપોષ સુદ અગિયારસપુત્રદા અગિયારસ
03-Jan-2023૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારપોષ સુદ બારસ
04-Jan-2023૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩બુધવારપોષ સુદ તેરસપ્રદોષ
05-Jan-2023૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારપોષ સુદ ચૌદસગુરુ ગોવિંદ સિંહ જયંતી (નાનકશાહી અનુસાર)
06-Jan-2023૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારપોષ પૂનમમાઘ સ્‍નાન આરંભ; અંબાજી પ્રાગટ્ય; શાકંભરી નવરાત્ર સમાપ્ત
07-Jan-2023૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શનિવારપોષ વદ એકમ
08-Jan-2023૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩રવિવારપોષ વદ બીજ
09-Jan-2023૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩સોમવારપોષ વદ બીજ
10-Jan-2023૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારપોષ વદ ત્રીજ
11-Jan-2023૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩બુધવારપોષ વદ ચોથપ.પૂ. બજરંગદાસ બાપા પુણ્યતિથિ; લાલ બહાદૂર શાસ્ત્રી સ્મૃતિદિન
12-Jan-2023૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારપોષ વદ પાંચમસ્વામી વિવેકાનંદ જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
13-Jan-2023૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારપોષ વદ છઠભોગી
14-Jan-2023૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શનિવારપોષ વદ સાતમમકરસંક્રાંતિ સંક્રમણ : રા. ૮.૪૬; રામાનંદાચાર્ય જયંતી; સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ (તિથિ અનુસાર)
15-Jan-2023૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩રવિવારપોષ વદ આઠમસંક્રાંતિ પુણ્યકાળ (સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત); કાલાષ્ટમી; SSRF.org સંકેતસ્થળનો વર્ધાપનદિન;
16-Jan-2023૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩સોમવારપોષ વદ નોમકરિદિન
17-Jan-2023૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારપોષ વદ દસમ
18-Jan-2023૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩બુધવારપોષ વદ અગિયારસષટતિલા અગિયારસ; રણછોડજીનો ઉત્સવ, કર્ણાવતી (વૈ.). 
19-Jan-2023૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારપોષ વદ બારસપ્રદોષ; મેરૂતેરસ (જૈન); પ.પૂ. ગગનગિરી મહારાજ પુણ્યતિથિ; કાશ્મીરી હિંદુ વિસ્થાપિત દિન
20-Jan-2023૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારપોષ વદ તેરસ/ચૌદસશિવરાત્રિ
21-Jan-2023૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શનિવારપોષ અમાસદર્શ-મૌની અમાસ; પ્રયાગ મેળો; રાસબિહારી બોસ સ્મૃતિદિન
22-Jan-2023૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩રવિવારમહા સુદ એકમશિશિર ઋતુ આરંભ; પ.પૂ. કલાવતીઆઈ પુણ્‍યતિથિ, કર્ણાટક.
23-Jan-2023૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩સોમવારમહા સુદ બીજધર્મનાથબીજ ઉત્સવ; નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોસ જયંતી; હિંદુહ્રદયસમ્રાટ બાળાસાહેબ ઠાકરે જયંતી
24-Jan-2023૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારમહા સુદ ત્રીજગૌરી ત્રીજ; તિલકુંદ ચોથ; માર્કંડેય ઋષિ જયંતી
25-Jan-2023૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩બુધવારમહા સુદ ચોથવિનાયક-વરદ ચોથ; શ્રી ગણેશ જયંતી
26-Jan-2023૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારમહા સુદ પાંચમવસંતપંચમી; શ્રી પંચમી; પ્રજાસત્તાક દિન; શ્રી સરસ્વતી પૂજન; ઉમિયા માતા પાટોત્સવ, ઊંઝા.; ચેહર માતા પ્રાગટ્ય
27-Jan-2023૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારમહા સુદ છઠ
28-Jan-2023૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩શનિવારમહા સુદ સાતમરથસપ્તમી; ભીષ્માષ્ટમી; નર્મદા જયંતી; જાગતિક સૂર્યનમસ્કાર દિન
29-Jan-2023૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩રવિવારમહા સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; શ્રી ખોડિયાર જયંતી; પ્રજાસત્તાક દિન (તિથિ અનુસાર)
30-Jan-2023૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩સોમવારમહા સુદ નોમદાસબોધ જયંતી; મહાનંદા નોમ; મધ્વાચાર્ય પુણ્યતિથિ
31-Jan-2023૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારમહા સુદ દસમરામાનુજાચાર્ય જયંતી; શ્રી રાધાદામોદર દેવ પ્રાગટ્યોત્સવ, વૃંદાવન.
01-Feb-2023૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩બુધવારમહા સુદ અગિયારસમહારાણા પ્રતાપ સ્મૃતિદિન; જયા અગિયારસ
02-Feb-2023૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારમહા સુદ બારસપ્રદોષ; ભીષ્મ-વરાહ બારસ; પ.પૂ. ગોંદવલેકર મહારાજ જયંતી, મહારાષ્ટ્ર.
03-Feb-2023૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારમહા સુદ તેરસશ્રી વિશ્વકર્મા જયંતી; મોઢેશ્વરી પાટોત્સવ, મોઢેરા; મરુસ્થલ મેળો, રાજસ્થાન.
04-Feb-2023૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શનિવારમહા સુદ ચૌદસધર્મસમ્રાટ કરપાત્ર સ્વામી પુણ્યતિથિ
05-Feb-2023૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩રવિવારમહા પૂનમમાઘસ્નાન સમાપ્તિ; સંત રવિદાસ જયંતી; સંતરામ મેળો, નડિયાદ.
06-Feb-2023૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩સોમવારમહા વદ એકમનૃસિંહ સરસ્વતી શ્રી શૈલ યાત્રા ગમનદિન; ગુરુ પ્રતિપદા
07-Feb-2023૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારમહા વદ બીજ
08-Feb-2023૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩બુધવારમહા વદ ત્રીજપ.પ. શ્રી લોકનાથતીર્થ સ્વામી પુણ્યતિથિ; શ્રી મોઢેશ્વરી પ્રાગટ્ય, મોઢેરા.
09-Feb-2023૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારમહા વદ ચોથસંકષ્ટ ચોથ; શ્રી અનંતાનંદ સાઈશ પ્રગટ દિન (દિનાંક અનુસાર)
10-Feb-2023૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારમહા વદ ચોથ
11-Feb-2023૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શનિવારમહા વદ પાંચમરણછોડરાયજીનો પાટોત્સવ, ડાકોર.
12-Feb-2023૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩રવિવારમહા વદ છઠ
13-Feb-2023૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩સોમવારમહા વદ સાતમકાલાષ્ટમી; શ્રી ગજાનન મહારાજ પ્રગટદિન; શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ, નાથદ્વારા.
14-Feb-2023૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારમહા વદ આઠમસીતા અષ્ટમી; શ્રી જાનકી જયંતી
15-Feb-2023૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩બુધવારમહા વદ નોમ/દસમસમર્થ રામદાસ સ્વામી પુણ્યતિથિ
16-Feb-2023૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારમહા વદ અગિયારસવિજયા અગિયારસ (સ્‍મા.); પૂ.ગોળવલકર ગુરુજી જયંતી
17-Feb-2023૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારમહા વદ બારસવિજયા અગિયારસ (વૈ.)
18-Feb-2023૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શનિવારમહા વદ તેરસશનિપ્રદોષ; મહાશિવરાત્રિ; સંકેતસ્‍થળ Sanatan.Orgનો વર્ધાપનદિન
19-Feb-2023૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩રવિવારમહા વદ ચૌદસદર્શ અમાસ (પ્રારંભ બ. ૪.૨૦); દ્વાપરયુગાદિ; છ. શિવાજી મહારાજ જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
20-Feb-2023૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩સોમવારમહા અમાસમહા અમાસ; સોમવતી અમાસ (સમાપ્તિ બ. ૧૨.૩૭); મરાઠી દૈનિક ‘સનાતન પ્રભાત’ (મુંબઈ આવૃત્તિ) વર્ધાપનદિન
21-Feb-2023૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારફાગણ સુદ એકમ/બીજશ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જયંતી
22-Feb-2023૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩બુધવારફાગણ સુદ ત્રીજપ.પૂ. ડોંગરે મહારાજ જયંતી, માલસર
23-Feb-2023૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ગુરૂવારફાગણ સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
24-Feb-2023૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શુક્રવારફાગણ સુદ પાંચમ
25-Feb-2023૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩શનિવારફાગણ સુદ છઠસ્વાતંત્ર્યવીર વિ. દા. સાવરકર સ્મૃતિદિન (તિથિ અનુસાર)
26-Feb-2023૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩રવિવારફાગણ સુદ સાતમભાનુ સપ્તમી; હોળાષ્ટક આરંભ (ઉ.રા. ૧૨.૫૯); સ્વાતંત્ર્યવીર સાવરકર સ્મૃતિદિન (દિનાંક અનુસાર)
27-Feb-2023૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩સોમવારફાગણ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; અઠ્ઠાઈ પ્રારંભ (જૈ.); ચંદ્રશેખર આઝાદ બલિદાનદિન
28-Feb-2023૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩મંગળવારફાગણ સુદ નોમ
01-Mar-2023૧ માર્ચ ૨૦૨૩બુધવારફાગણ સુદ દસમપ.પૂ. રામાનંદ મહારાજ પુણ્યતિથિ, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ.
02-Mar-2023૨ માર્ચ ૨૦૨૩ગુરૂવારફાગણ સુદ અગિયારસ
03-Mar-2023૩ માર્ચ ૨૦૨૩શુક્રવારફાગણ સુદ આમલકી અગિયારસ
04-Mar-2023૪ માર્ચ ૨૦૨૩શનિવારફાગણ સુદ બારસશનિપ્રદોષ; ગોવિંદ બારસ; શ્રી જગન્નાથદર્શન, પુરી, ઊડીસા.
05-Mar-2023૫ માર્ચ ૨૦૨૩રવિવારફાગણ સુદ તેરસ
06-Mar-2023૬ માર્ચ ૨૦૨૩સોમવારફાગણ સુદ ચૌદસહોળી; હોલિકા દહન
07-Mar-2023૭ માર્ચ ૨૦૨૩મંગળવારફાગણ પૂનમકરિદિન; ધુળેટી; ધુલિવંદન; અભ્યંગસ્નાન; હોળાષ્ટક સમાપ્તિ; ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયંતી
08-Mar-2023૮ માર્ચ ૨૦૨૩બુધવારફાગણ વદ એકમવસંતોત્સવ પ્રારંભ; આમ્રકુસુમ પ્રાશન; નરનારાયણ જયંતી (સ્વા.)
09-Mar-2023૯ માર્ચ ૨૦૨૩ગુરૂવારફાગણ વદ બીજસંત તુકારામ બીજ
10-Mar-2023૧૦ માર્ચ ૨૦૨૩શુક્રવારફાગણ વદ ત્રીજછ. શિવાજી મહારાજ જયંતી (તિથિ અનુસાર)
11-Mar-2023૧૧ માર્ચ ૨૦૨૩શનિવારફાગણ વદ ચોથસંકષ્ટ ચોથ
12-Mar-2023૧૨ માર્ચ ૨૦૨૩રવિવારફાગણ વદ પાંચમરંગ પાંચમ; શ્રી રણછોડજીનો ષોડશોપચાર પૂજા વિધિ, ડાકોર; જાગતિક અગ્નિહોત્ર દિન
13-Mar-2023૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩સોમવારફાગણ વદ છઠશ્રી એકનાથ મહારાજ પુણ્યતિથિ
14-Mar-2023૧૪ માર્ચ ૨૦૨૩મંગળવારફાગણ વદ સાતમમારવાડી સાતમ
15-Mar-2023૧૫ માર્ચ ૨૦૨૩બુધવારફાગણ વદ આઠમકાલાષ્ટમી; વર્ષીતપ પ્રારંભ (જૈન)
16-Mar-2023૧૬ માર્ચ ૨૦૨૩ગુરૂવારફાગણ વદ નોમ
17-Mar-2023૧૭ માર્ચ ૨૦૨૩શુક્રવારફાગણ વદ દસમ
18-Mar-2023૧૮ માર્ચ ૨૦૨૩શનિવારફાગણ વદ અગિયારસપાપમોચની અગિયારસ
19-Mar-2023૧૯ માર્ચ ૨૦૨૩રવિવારફાગણ વદ બારસ/તેરસપ્રદોષ; વારુણિયોગ પ્રારંભ (રાત્રે ૧૦.૦૫થી); પ.પૂ. યોગાનંદ સ્વામી (ગાંડા મહારાજ) પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર.
20-Mar-2023૨૦ માર્ચ ૨૦૨૩સોમવારફાગણ વદ ચૌદસશિવરાત્રિ; શ્રી એકલિંગજી પાટોત્સવ, ગુજરાત; વારુણીયોગ સમાપ્તિ (પરોઢિયે ૪.૫૬)
21-Mar-2023૨૧ માર્ચ ૨૦૨૩મંગળવારફાગણ અમાસદર્શ અમાસ (સમાપ્તિ રાત્રે ૧૦.૫૪); ધર્મવીર સંભાજી મહારાજ બલિદાન દિન; નવરોઝ
22-Mar-2023૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩બુધવારચૈત્ર સુદ એકમગુડી પડવો; ચૈત્ર નવરાત્રિ પારંભ; ઘટસ્થાપના; વસંત ઋતુ પ્રારંભ; શાલિવાહન શક ૧૯૪૫ પ્રારંભ; ડો હેગડેવાર જયંતી
23-Mar-2023૨૩ માર્ચ ૨૦૨૩ગુરૂવારચૈત્ર સુદ બીજચેટીચાંદ; શ્રી સ્વામી સમર્થ  પ્રગટદિન મહારાષ્ટ્ર; ભગતસિંહ રાજગુરુ અને સુખદેવ બલિદાન દિન
24-Mar-2023૨૪ માર્ચ ૨૦૨૩શુક્રવારચૈત્ર સુદ ત્રીજગૌરી ત્રીજ; ગણગૌર પૂજા; મત્સ્ય જયંતી
25-Mar-2023૨૫ માર્ચ ૨૦૨૩શનિવારચૈત્ર સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
26-Mar-2023૨૬ માર્ચ ૨૦૨૩રવિવારચૈત્ર સુદ પાંચમશ્રી પંચમી; હયવ્રત
27-Mar-2023૨૭ માર્ચ ૨૦૨૩સોમવારચૈત્ર સુદ છઠસ્કંદ છઠ; સૂર્ય છઠ
28-Mar-2023૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩મંગળવારચૈત્ર સુદ સાતમ
29-Mar-2023૨૯ માર્ચ ૨૦૨૩બુધવારચૈત્ર સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; અશોકાષ્ટમી; આયંબિલ ઓળી આરંભ (જૈન); શ્રી ભવાનીદેવી ઉત્પત્તિ
30-Mar-2023૩૦ માર્ચ ૨૦૨૩ગુરૂવારચૈત્ર સુદ નોમશ્રીરામ નવમી; સ્વામિનારાયણ જયંતી; ચૈત્ર નવરાત્રિ સમાપ્તિ; ગુરુપુષ્‍યામૃતયોગ (રા. ૧૦.૫૯ થી સૂર્યોદય)
31-Mar-2023૩૧ માર્ચ ૨૦૨૩શુક્રવારચૈત્ર સુદ દસમધર્મરાજ દશમી; માતા વૈષ્ણોદેવી ઉત્સવ, કર્ણાવતી; શાલિવાહન જયંતી; પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા સ્મૃતિદિન
01-Apr-2023૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩શનિવારચૈત્ર સુદ અગિયારસકામદા અગીયારસ; દોલોત્સવ, વૃંદાવન; વલ્લભાચાર્ય વધાઈ
02-Apr-2023૨ એપ્રિલ ૨૦૨૩રવિવારચૈત્ર સુદ બારસવામન-મદન બારસ; વિષ્ણુદમન ઉત્સવ
03-Apr-2023૩ એપ્રિલ ૨૦૨૩સોમવારચૈત્ર સુદ તેરસસોમપ્રદોષ; અનંગ તેરસ
04-Apr-2023૪ એપ્રિલ ૨૦૨૩મંગળવારચૈત્ર સુદ તેરસમહાવીર જન્મકલ્યાણક (જૈન); શિવદમનોત્સવ; નૃસિંહ દોલોત્સવ
05-Apr-2023૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩બુધવારચૈત્ર સુદ ચૌદસશ્રી હાટકેશ્વર જયંતી; મંગલ પાંડે બલિદાન દિન
06-Apr-2023૬ એપ્રિલ ૨૦૨૩ગુરૂવારચૈત્ર પૂનમહનુમાન જયંતી; વૈશાખ સ્નાન આરંભ; છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પુણ્યતિથિ; બહુચરાજીનો મેળો; આયંબિલ ઓળી સમાપ્તિ (જૈન); સિદ્ધાચલજીની યાત્રા (જૈન)
07-Apr-2023૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩શુક્રવારચૈત્ર વદ એકમગૂડફ્રાયડે
08-Apr-2023૮ એપ્રિલ ૨૦૨૩શનિવારચૈત્ર વદ બીજબંકીમચંદ્ર ચટોપાધ્યાય (ચેટર્જી) સ્મૃતિદિન
09-Apr-2023૯ એપ્રિલ ૨૦૨૩રવિવારચૈત્ર વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ
10-Apr-2023૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩સોમવારચૈત્ર વદ ચોથઅનુસયા જયંતી
11-Apr-2023૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩મંગળવારચૈત્ર વદ પાંચમ/છઠમચ્છિંદ્રનાથ પુણ્યતિથિ
12-Apr-2023૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૩બુધવારચૈત્ર વદ સાતમ
13-Apr-2023૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૩ગુરૂવારચૈત્ર વદ આઠમજાંલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ સ્મૃતિદિન
14-Apr-2023૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૩શુક્રવારચૈત્ર વદ નોમડૉ. આંબેડકર જયંતી
15-Apr-2023૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩શનિવારચૈત્ર વદ દસમસનાતન પુરોહિત પાઠશાળાનો વર્ધાપનદિન, ગોવા.
16-Apr-2023૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૩રવિવારચૈત્ર વદ અગિયારસવરુથિની અગિયારસ; વલ્લભાચાર્ય જયંતી
17-Apr-2023૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩સોમવારચૈત્ર વદ બારસસોમપ્રદોષ
18-Apr-2023૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૩મંગળવારચૈત્ર વદ તેરસશિવરાત્રિ; સ્વામી સમર્થ પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર.
19-Apr-2023૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૩બુધવારચૈત્ર વદ ચૌદસદર્શ અમાસ; સંત રોહિદાસ પુણ્યતિથિ
20-Apr-2023૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩ગુરૂવારચૈત્ર અમાસશુકદેવઋષિ જયંતી
21-Apr-2023૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩શુક્રવારવૈશાખ સુદ એકમ
22-Apr-2023૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૩શનિવારવૈશાખ સુદ બીજઅખાત્રીજ; અક્ષય તૃતિયા; પરશુરામ જયંતી; શ્રી બસવેશ્વર જયંતી; ત્રેતાયુગાદિ; કુંભદાન; બદ્રી-કેદાર યાત્રા; રમજાન ઇદ
23-Apr-2023૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૩રવિવારવૈશાખ સુદ ત્રીજવિનાયક ચોથ; વર્ષી તપના પારણાં (જૈ.)
24-Apr-2023૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૩સોમવારવૈશાખ સુદ ચોથપ.પૂ. સત્યસાંઈ બાબા પુણ્ય-સ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)
25-Apr-2023૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩મંગળવારવૈશાખ સુદ પાંચમરામાનુજાચાર્ય જયંતી; આદ્ય શંકરાચાર્ય જયંતી; સોમનાથ પ્રતિષ્ઠા દિન; સાપ્તાહિક ‘સનાતન પ્રભાત’ (મરાઠી આવૃત્તિ) વર્ધાપનદિન
26-Apr-2023૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૩બુધવારવૈશાખ સુદ છઠચંદન છઠ; શ્રી બહુસ્મરણા માતા પાટોત્સવ, કનોડા; ગંગા સાતમ; ગંગાપૂજન
27-Apr-2023૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩ગુરૂવારવૈશાખ સુદ સાતમગુરુપુષ્‍યામૃતયોગ (સ. ૭ પછી)
28-Apr-2023૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૩શુક્રવારવૈશાખ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; શ્રી બગલામુખી મહાવિદ્યા જયંતી
29-Apr-2023૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૩શનિવારવૈશાખ સુદ નોમસીતા નોમ; જાનકી  જયંતી; વશિષ્ઠઋષિ જયંતી
30-Apr-2023૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩રવિવારવૈશાખ સુદ દસમ
01-May-2023૧ મે ૨૦૨૩સોમવારવૈશાખ સુદ અગિયારસમોહિની અગિયારસ; ગુજરાત સ્થાપના દિન; પ્રફુલ્લકુમાર ચાકી બલિદાન દિન
02-May-2023૨ મે ૨૦૨૩મંગળવારવૈશાખ સુદ બારસપરશુરામ-રુક્મિણી બારસ
03-May-2023૩ મે ૨૦૨૩બુધવારવૈશાખ સુદ પ્રદોષ
04-May-2023૪ મે ૨૦૨૩ગુરૂવારવૈશાખ સુદ ચૌદસશ્રી નૃસિંહ જયંતી; આદ્ય શંકરાચાર્ય કૈલાસગમનદિન
05-May-2023૫ મે ૨૦૨૩શુક્રવારવૈશાખ પૂનમકૂર્મ જયંતી; બુદ્ધ પૂનમ; ઉમિયા માતા શોભાયાત્રા, ઊંઝા; વૈશાખ સ્‍નાન સમાપ્‍તિ; યોગતજ્જ્ઞ દાદાજી વૈશંપાયન જયંતી, મહારાષ્ટ્ર.
06-May-2023૬ મે ૨૦૨૩શનિવારવૈશાખ વદ એકમદેવર્ષિ નારદ જયંતી
07-May-2023૭ મે ૨૦૨૩રવિવારવૈશાખ વદ બીજતિ. શ્રી દાઉજી મહારાજ કૃત ચાર સ્વરૂપનો ઉત્સવ (વૈ.); યોગતજ્જ્ઞ દાદાજી વૈશંપાયન પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર.
08-May-2023૮ મે ૨૦૨૩સોમવારવૈશાખ વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ
09-May-2023૯ મે ૨૦૨૩મંગળવારવૈશાખ વદ ચોથરવિંદ્રનાથ ટાગોર જયંતી
10-May-2023૧૦ મે ૨૦૨૩બુધવારવૈશાખ વદ પાંચમકશ્યપ ઋષિ જયંતી; શ્રી ભુવનેશ્વરી પાટોત્સવ, ગોંડલ; ૧૮૫૭નો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ પ્રારંભદિન
11-May-2023૧૧ મે ૨૦૨૩ગુરૂવારવૈશાખ વદ છઠસ્વાતંત્ર્યવીર વિ. દા. સાવરકર જયંતી (તિથિ અનુસાર)
12-May-2023૧૨ મે ૨૦૨૩શુક્રવારવૈશાખ વદ સાતમકાલાષ્ટમી; ઘનિષ્ઠા મડાપંચક (પ્રારંભ બ. ૧.૦૪)
13-May-2023૧૩ મે ૨૦૨૩શનિવારવૈશાખ વદ આઠમ/નોમતુંબરુ જયંતી; શ્રી શ્રી રવિશંકર જન્મોત્સવ
14-May-2023૧૪ મે ૨૦૨૩રવિવારવૈશાખ વદ દસમ
15-May-2023૧૫ મે ૨૦૨૩સોમવારવૈશાખ વદ અગિયારસઅપરા અગિયારસ; અગસ્ત્યનો અસ્ત
16-May-2023૧૬ મે ૨૦૨૩મંગળવારવૈશાખ વદ બારસ
17-May-2023૧૭ મે ૨૦૨૩બુધવારવૈશાખ વદ તેરસપ્રદોષ; શિવરાત્રિ
18-May-2023૧૮ મે ૨૦૨૩ગુરૂવારવૈશાખ વદ ચૌદસશ્રી વિઠ્ઠલ રાયજી મહારાજનો ઉત્સવ, પોરબંદર (વૈ.)
19-May-2023૧૯ મે ૨૦૨૩શુક્રવારવૈશાખ અમાસદર્શ-ભાવુકા અમાસ; શ્રી શનૈશ્વર જયંતી
20-May-2023૨૦ મે ૨૦૨૩શનિવારજેઠ સુદ એકમકરિદિન; ગંગાદશહરા પ્રારંભ; ગ્રીષ્મ ઋતુ પ્રારંભ; દેશભક્ત બિપિનચંદ્ર પાલ સ્મૃતિદિન
21-May-2023૨૧ મે ૨૦૨૩રવિવારજેઠ સુદ બીજઘનિષ્ઠા મડાપંચક સમાપ્ત (સ. ૯.૦૫)
22-May-2023૨૨ મે ૨૦૨૩સોમવારજેઠ સુદ ત્રીજરંભા ત્રીજ; મહારાણા પ્રતાપ જયંતી
23-May-2023૨૩ મે ૨૦૨૩મંગળવારજેઠ સુદ ચોથવિનાયક (અંગારક) ચોથ; ઉમિયા ચોથ
24-May-2023૨૪ મે ૨૦૨૩બુધવારજેઠ સુદ પાંચમશ્રીનાથજીનો નાવનો મનોરથ  (વૈ.)
25-May-2023૨૫ મે ૨૦૨૩ગુરૂવારજેઠ સુદ છઠસ્કંદ છઠ; અરણ્ય છઠ; ગુરુપુષ્‍યામૃતયોગ (સૂર્યોદયથી સાંજે ૫.૫૩ )
26-May-2023૨૬ મે ૨૦૨૩શુક્રવારજેઠ સુદ સાતમરાણી લક્ષ્મીબાઈ બલિદાનદિન
27-May-2023૨૭ મે ૨૦૨૩શનિવારજેઠ સુદ સાતમ
28-May-2023૨૮ મે ૨૦૨૩રવિવારજેઠ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; સ્વા. સાવરકર જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
29-May-2023૨૯ મે ૨૦૨૩સોમવારજેઠ સુદ નોમમહેશ નોમ; શ્રી ગિરિધરજી (શ્રી દ્વારકેશજી)નો ઉત્સવ, કોટા (વૈ.).
30-May-2023૩૦ મે ૨૦૨૩મંગળવારજેઠ સુદ દસમમહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્ય જયંતી; રામેશ્વર પ્રતિષ્ઠા દિન; ગંગા દશહરા સમાપ્તિ; સ્વામિનારાયણ સ્વધામગમન
31-May-2023૩૧ મે ૨૦૨૩બુધવારજેઠ સુદ અગિયારસનિર્જળા અગિયારસ; ભીમ અગિયારસ; ગાયત્રી જયંતી; રુક્મિણી વિવાહ
01-Jun-2023૧ જૂન ૨૦૨૩ગુરૂવારજેઠ સુદ પ્રદોષ; ચંપક બારસ; છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ જયંતી
02-Jun-2023૨ જૂન ૨૦૨૩શુક્રવારજેઠ સુદ તેરસશિવરાજ્યાભિષેક દિન; હિંદુ સામ્રાજ્ય દિન
03-Jun-2023૩ જૂન ૨૦૨૩શનિવારજેઠ સુદ ચૌદસવટપૂર્ણિમા
04-Jun-2023૪ જૂન ૨૦૨૩રવિવારજેઠ સંત કબીર જયંતી
05-Jun-2023૫ જૂન ૨૦૨૩સોમવારજેઠ વદ એકમ/બીજગુરુ હરગોવિંદસિંહ જયંતી; પૂ. ગોળવલકર ગુરુજી પુણ્ય-સ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)
06-Jun-2023૬ જૂન ૨૦૨૩મંગળવારજેઠ વદ ત્રીજ
07-Jun-2023૭ જૂન ૨૦૨૩બુધવારજેઠ વદ ચોથસંકષ્ટ ચોથ
08-Jun-2023૮ જૂન ૨૦૨૩ગુરૂવારજેઠ વદ પાંચમ
09-Jun-2023૯ જૂન ૨૦૨૩શુક્રવારજેઠ વદ છઠસ્વામી વિવેકાનંદ પુણ્યતિથિ (તિથિ અનુસાર)
10-Jun-2023૧૦ જૂન ૨૦૨૩શનિવારજેઠ વદ સાતમકાલાષ્ટમી
11-Jun-2023૧૧ જૂન ૨૦૨૩રવિવારજેઠ વદ આઠમ
12-Jun-2023૧૨ જૂન ૨૦૨૩સોમવારજેઠ વદ નોમજિજામાતા પુણ્યતિથિ
13-Jun-2023૧૩ જૂન ૨૦૨૩મંગળવારજેઠ વદ દસમ
14-Jun-2023૧૪ જૂન ૨૦૨૩બુધવારજેઠ વદ અગિયારસયોગિની અગિયારસ
15-Jun-2023૧૫ જૂન ૨૦૨૩ગુરૂવારજેઠ વદ બારસપ્રદોષ
16-Jun-2023૧૬ જૂન ૨૦૨૩શુક્રવારજેઠ વદ તેરસશિવરાત્રિ; અંગીરસ ઋષિ જયંતી; દેશબંધુ ચિત્તરંજન દાસ સ્મૃતિદિન
17-Jun-2023૧૭ જૂન ૨૦૨૩શનિવારજેઠ વદ ચૌદસદર્શ અમાસ
18-Jun-2023૧૮ જૂન ૨૦૨૩રવિવારજેઠ અમાસ
19-Jun-2023૧૯ જૂન ૨૦૨૩સોમવારઅષાઢ સુદ એકમઅષાઢ નવરાત્રિ પ્રારંભ; મહાકવિ કાલિદાસ દિન; પ.પ. ટેમ્બેસ્વામી પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર.
20-Jun-2023૨૦ જૂન ૨૦૨૩મંગળવારઅષાઢ સુદ બીજભગવાન જગન્નાથ રથયાત્રા; અષાઢી બીજ ઉત્સવ, સત્તાધાર; સિંધુનરેશ દાહીર બલિદાન દિન
21-Jun-2023૨૧ જૂન ૨૦૨૩બુધવારઅષાઢ સુદ ત્રીજદક્ષિણાયન પ્રારંભ; ડૉ. હેડગેવાર સ્મૃતિ દિન; આંતરરાષ્ટ્રીય યોગદિન
22-Jun-2023૨૨ જૂન ૨૦૨૩ગુરૂવારઅષાઢ સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
23-Jun-2023૨૩ જૂન ૨૦૨૩શુક્રવારઅષાઢ સુદ પાંચમવલ્લભાચાર્ય પુણ્યતિથિ; દ્વારકાધીશ પાટોત્સવ, કાંકરોલી.
24-Jun-2023૨૪ જૂન ૨૦૨૩શનિવારઅષાઢ સુદ છઠકુમાર છઠ; કુસુંબા છઠ
25-Jun-2023૨૫ જૂન ૨૦૨૩રવિવારઅષાઢ સુદ સાતમભાનુ સાતમ; વિવસ્વત સાતમ; અઠ્ઠાઈ  પ્રારંભ (જૈન)
26-Jun-2023૨૬ જૂન ૨૦૨૩સોમવારઅષાઢ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી
27-Jun-2023૨૭ જૂન ૨૦૨૩મંગળવારઅષાઢ સુદ નોમભડલી નોમ
28-Jun-2023૨૮ જૂન ૨૦૨૩બુધવારઅષાઢ સુદ દસમપુનર્યાત્રા, પુરી.
29-Jun-2023૨૯ જૂન ૨૦૨૩ગુરૂવારઅષાઢ સુદ અગિયારસદેવશયની અગિયારસ; ગૌરી વ્રત પ્રારંભ; ચાતુર્માસ પ્રારંભ; પંઢરપુર યાત્રા; બકરી ઇદ
30-Jun-2023૩૦ જૂન ૨૦૨૩શુક્રવારઅષાઢ સુદ બારસવામન પૂજા; દાદાભાઈ નવરોજી સ્મૃતિદિન
01-Jul-2023૧ જુલાઈ ૨૦૨૩શનિવારઅષાઢ સુદ તેરસશનિપ્રદોષ; જયા પાર્વતી વ્રત પ્રારંભ
02-Jul-2023૨ જુલાઈ ૨૦૨૩રવિવારઅષાઢ સુદ ચૌદસચોમાસી ચૌદસ (જૈ.); શિવશયનોત્સવ; કોકિલા વ્રત
03-Jul-2023૩ જુલાઈ ૨૦૨૩સોમવારઅષાઢ ગુરુપૂર્ણિમા; વ્યાસ પૂજન; વાલ્મિકીનગર યાત્રા; અમરનાથ યાત્રા પ્રારંભ; સન્યાસીના ચાતુર્માસ પ્રારંભ; ગૌરીવ્રત જાગરણ; ગોવર્ધન પરિક્રમા, મથુરા.
04-Jul-2023૪ જુલાઈ ૨૦૨૩મંગળવારઅષાઢ વદ એકમહિંડોળાપ્રારંભ; ગૌરીવ્રતનાં પારણાં; અશૂન્ય શયન વ્રત; સ્વામી વિવેકાનંદ પુણ્ય-સ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)
05-Jul-2023૫ જુલાઈ ૨૦૨૩બુધવારઅષાઢ વદ બીજજયા પાર્વતી વ્રતનું જાગરણ; આઝાદ હિન્દ ફોજ સ્થાપનાદિન
06-Jul-2023૬ જુલાઈ ૨૦૨૩ગુરૂવારઅષાઢ વદ ત્રીજ/ચોથસંકષ્ટ ચોથ; જયા પાર્વતી વ્રતનાં પારણાં; શ્રી ગોકુલનાથજીનો પાટોત્સવ, ગોકુળ (વૈ.); શ્રી ગણપતિ ઉત્સવ, ગણપતિપુરા; શ્રી ગોસ્વામી તુલસીદાસ પુણ્યતિથિ (૪૦૦મી)
07-Jul-2023૭ જુલાઈ ૨૦૨૩શુક્રવારઅષાઢ વદ પાંચમપ.પૂ. ભક્તરાજ મહારાજ જન્મોત્સવ, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ.
08-Jul-2023૮ જુલાઈ ૨૦૨૩શનિવારઅષાઢ વદ છઠ
09-Jul-2023૯ જુલાઈ ૨૦૨૩રવિવારઅષાઢ વદ સાતમભાનુ સાતમ; કાલાષ્ટમી; ભૃગુવિશાળઋષિ જયંતી
10-Jul-2023૧૦ જુલાઈ ૨૦૨૩સોમવારઅષાઢ વદ આઠમજન્માષ્ટમીની વધાઈ; શ્રી યદુનાથજીનો ઉત્સવ, સુરત (વૈ.)
11-Jul-2023૧૧ જુલાઈ ૨૦૨૩મંગળવારઅષાઢ વદ નોમ
12-Jul-2023૧૨ જુલાઈ ૨૦૨૩બુધવારઅષાઢ વદ દસમતિ. ગોવર્ધનેશજીનો ઉત્સવ, નાથદ્વારા (વૈ.); શ્રીનાથજી હાંડી ઉત્સવ
13-Jul-2023૧૩ જુલાઈ ૨૦૨૩ગુરૂવારઅષાઢ વદ અગિયારસકામિકા અગિયારસ
14-Jul-2023૧૪ જુલાઈ ૨૦૨૩શુક્રવારઅષાઢ વદ બારસપ.પૂ. નિત્યાનંદ સ્વામી પુણ્યતિથિ, થાણે, મહારાષ્ટ્ર.
15-Jul-2023૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૩શનિવારઅષાઢ વદ તેરસશનિપ્રદોષ; શિવરાત્રિ
16-Jul-2023૧૬ જુલાઈ ૨૦૨૩રવિવારઅષાઢ વદ ચૌદસ
17-Jul-2023૧૭ જુલાઈ ૨૦૨૩સોમવારઅષાઢ અમાસદર્શ-હરિયાળી-સોમવતી અમાસ; દિવાસો; એવ્રત-જેવ્રત; દીપ પૂજા
18-Jul-2023૧૮ જુલાઈ ૨૦૨૩મંગળવારઅધિક શ્રાવણ સુદ એકમકરિદિન; વર્ષાઋતુ પ્રારંભ; પુરુષોત્તમ માસ પ્રારંભ
19-Jul-2023૧૯ જુલાઈ ૨૦૨૩બુધવારઅધિક શ્રાવણ સુદ બીજ
20-Jul-2023૨૦ જુલાઈ ૨૦૨૩ગુરૂવારઅધિક શ્રાવણ સુદ ત્રીજક્રાંતિકારક બટુકેશ્વર દત્ત સ્મૃતિદિન
21-Jul-2023૨૧ જુલાઈ ૨૦૨૩શુક્રવારઅધિક શ્રાવણ સુદ ત્રીજવિનાયક ચોથ
22-Jul-2023૨૨ જુલાઈ ૨૦૨૩શનિવારઅધિક શ્રાવણ સુદ ચોથ
23-Jul-2023૨૩ જુલાઈ ૨૦૨૩રવિવારઅધિક શ્રાવણ સુદ પાંચમલોકમાન્ય ટિળક જયંતી
24-Jul-2023૨૪ જુલાઈ ૨૦૨૩સોમવારઅધિક શ્રાવણ સુદ છઠ
25-Jul-2023૨૫ જુલાઈ ૨૦૨૩મંગળવારઅધિક શ્રાવણ સુદ સાતમ
26-Jul-2023૨૬ જુલાઈ ૨૦૨૩બુધવારઅધિક શ્રાવણ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી
27-Jul-2023૨૭ જુલાઈ ૨૦૨૩ગુરૂવારઅધિક શ્રાવણ સુદ નોમ
28-Jul-2023૨૮ જુલાઈ ૨૦૨૩શુક્રવારઅધિક શ્રાવણ સુદ દસમ
29-Jul-2023૨૯ જુલાઈ ૨૦૨૩શનિવારઅધિક શ્રાવણ સુદ અગિયારસકમલા અગિયારસ; મોહરમ
30-Jul-2023૩૦ જુલાઈ ૨૦૨૩રવિવારઅધિક શ્રાવણ સુદ બારસ
31-Jul-2023૩૧ જુલાઈ ૨૦૨૩સોમવારઅધિક શ્રાવણ સુદ તેરસ/ચૌદસસરદાર ઉધમસિંહ બલિદાનદિન
01-Aug-2023૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩મંગળવારઅધિક શ્રાવણ પૂનમલોકમાન્ય ટિળક પુણ્યસ્મરણ
02-Aug-2023૨ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩બુધવારઅધિક શ્રાવણ વદ એકમ
03-Aug-2023૩ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩ગુરૂવારઅધિક શ્રાવણ વદ બીજ
04-Aug-2023૪ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શુક્રવારઅધિક શ્રાવણ વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ
05-Aug-2023૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શનિવારઅધિક શ્રાવણ વદ ચોથ
06-Aug-2023૬ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩રવિવારઅધિક શ્રાવણ વદ પાંચમ/છઠ
07-Aug-2023૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩સોમવારઅધિક શ્રાવણ વદ સાતમગુરુદેવ રવિંદ્રનાથ ઠાકુર (ટાગોર) સ્‍મૃતિદિન
08-Aug-2023૮ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩મંગળવારઅધિક શ્રાવણ વદ આઠમકાલાષ્ટમી
09-Aug-2023૯ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩બુધવારઅધિક શ્રાવણ વદ નોમઅગસ્ત્યનો ઉદય
10-Aug-2023૧૦ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩ગુરૂવારઅધિક શ્રાવણ વદ દસમ
11-Aug-2023૧૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શુક્રવારઅધિક શ્રાવણ વદ અગિયારસક્રાંતિકારક ખુદીરામ બોસ બલિદાનદિન (દિનાક અનુસાર)
12-Aug-2023૧૨ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શનિવારઅધિક શ્રાવણ વદ અગિયારસકમલા અગિયારસ
13-Aug-2023૧૩ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩રવિવારઅધિક શ્રાવણ વદ બારસપ્રદોષ; મેડમ ભિકાયજી કામા સ્મૃતિદિન
14-Aug-2023૧૪ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩સોમવારઅધિક શ્રાવણ વદ તેરસશિવરાત્રિ
15-Aug-2023૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩મંગળવારઅધિક શ્રાવણ વદ ચૌદસદર્શ અમાસ; સ્વતંત્રતાદિન; મહર્ષિ અરવિંદ જયંતી
16-Aug-2023૧૬ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩બુધવારઅધિક શ્રાવણ અમાસનકતવ્રત આરંભ; પુરુષોત્તમ માસ સમાપ્તિ; પતેતી
17-Aug-2023૧૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩ગુરૂવારનિજ શ્રાવણ સુદ એકમશિવપાર્થેશ્વર પૂજન; ગુરુદેવ ડૉ. કાટેસ્વામીજી જયંતી, નગર, મહારાષ્ટ્ર; ક્રાંતિકારી મદનલાલ ધીંગરા બલિદાનદિન
18-Aug-2023૧૮ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શુક્રવારનિજ શ્રાવણ સુદ બીજજીવંતિકા વ્રત; ધર્મસમ્રાટ કરપાત્રસ્વામી જયંતી
19-Aug-2023૧૯ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શનિવારનિજ શ્રાવણ સુદ ત્રીજમધુશ્રવા-ઠકુરાણી ત્રીજ
20-Aug-2023૨૦ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩રવિવારનિજ શ્રાવણ સુદ ચોથવિનાયક ચોથ; ઋક-હિરણ્યકેશી શ્રાવણી
21-Aug-2023૨૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩સોમવારનિજ શ્રાવણ સુદ પાંચમનાગ પાંચમ (દ.ગુ.); ઋક-શુક્લ-યજુ શ્રાવણી
22-Aug-2023૨૨ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩મંગળવારનિજ શ્રાવણ સુદ છઠરાંધણ છઠ (દ.ગુ.); કલ્કી જયંતી
23-Aug-2023૨૩ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩બુધવારનિજ શ્રાવણ સુદ સાતમશીતળા સાતમ (દ.ગુ.); શ્રી ગોસ્વામી તુલસીદાસ જયંતી
24-Aug-2023૨૪ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩ગુરૂવારનિજ શ્રાવણ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી
25-Aug-2023૨૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શુક્રવારનિજ શ્રાવણ સુદ નોમબગીચા નોમ; જીવંતિકા વ્રત
26-Aug-2023૨૬ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩શનિવારનિજ શ્રાવણ સુદ
27-Aug-2023૨૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩રવિવારનિજ શ્રાવણ સુદ અગિયારસપવિત્રા (પુત્રદા) અગિયારસ; ઝૂલનયાત્રા પ્રારંભ
28-Aug-2023૨૮ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩સોમવારનિજ શ્રાવણ સુદ બારસસોમપ્રદોષ; પવિત્રા બારસ; વિષ્ણુ પવિત્રારોપણ
29-Aug-2023૨૯ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩મંગળવારનિજ શ્રાવણ સુદ તેરસશિવપવિત્રારોપણ; ઋક શ્રાવણી
30-Aug-2023૩૦ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩બુધવારનિજ શ્રાવણ સુદ ચૌદસબળેવ-રક્ષાબંધન; નારિયેળી પૂનમ; હયગ્રીવ જયંતી; ઝૂલન યાત્રા સમાપ્ત; યજુ-અથર્વ-તૈતરીય-હિરણ્યકેશી શ્રાવણી; સંસ્કૃતદિન
31-Aug-2023૩૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૩ગુરૂવારનિજ શ્રાવણ પૂનમ/એકમગાયત્રી પુરશ્ચરણ પ્રારંભ; મહર્ષિ ભૃગુ અવતરણદિન; અમરનાથ યાત્રા સમાપ્તિ
01-Sep-2023૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારનિજ શ્રાવણ વદ બીજહિંડોળા સમાપ્તિ; જીવંતિકા વ્રત
02-Sep-2023૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારનિજ શ્રાવણ વદ ત્રીજફુલકાજલી વ્રત
03-Sep-2023૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારનિજ શ્રાવણ વદ ચોથસંકષ્ટ ચોથ; બોળ ચોથ
04-Sep-2023૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારનિજ શ્રાવણ વદ પાંચમનાગપાંચમ; પ.પ. ટેંબેસ્વામી જયંતી
05-Sep-2023૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારનિજ શ્રાવણ વદ છઠરાંધણ છઠ; હળ છઠ
06-Sep-2023૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારનિજ શ્રાવણ વદ સાતમશીતળા સાતમ; કાલાષ્ટમી; શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી (સ્માર્ત); સંત જ્ઞાનેશ્વર જયંતી
07-Sep-2023૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારનિજ શ્રાવણ વદ આઠમશ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી (વૈ.); ગોપાળકાલા; મથુરા, દ્વારકા, ડાકોર, નાથદ્વારા જન્મોત્સવ
08-Sep-2023૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારનિજ શ્રાવણ વદ નોમજીવંતિકા વ્રત; નંદ મહોત્સવ; ઇસ્કોન સંસ્થાપક શ્રીલ પ્રભુપાદ જયંતી
09-Sep-2023૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારનિજ શ્રાવણ વદ દસમ
10-Sep-2023૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારનિજ શ્રાવણ વદ અગિયારસઅજા અગિયારસ
11-Sep-2023૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારનિજ શ્રાવણ વદ બારસ
12-Sep-2023૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારનિજ શ્રાવણ વદ તેરસભોમપ્રદોષ; પર્યુષણ પ્રારંભ (ચ.પ.) (જૈન)
13-Sep-2023૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારનિજ શ્રાવણ વદ ચૌદસશિવરાત્રિ; અઘોરા ચૌદસ; પર્યુષણ પ્રારંભ (પં.પ.) (જૈન); સ્વતંત્રતા દિન (તિથિ અનુસાર); પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોળકર સ્મૃતિદિન
14-Sep-2023૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારનિજ શ્રાવણ અમાસદર્શ-પીઠોરી અમાસ; કુશગ્રહિણી અમાસ; કાશ્મીરી હિંદુ બલિદાન દિન; હિંદી રાજભાષા દિન
15-Sep-2023૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારનિજ શ્રાવણ અમાસશિવપાર્થેશ્વર પૂજન સમાપ્તિ; નકળંગ મેળો; જીવંતિકા વ્રત
16-Sep-2023૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારભાદરવો સુદ એકમબાબા રામદેવ નવરાત્રિ પ્રારંભ; મૌન વ્રત આરંભ; સામવેદી શ્રાવણી; મહાવીર સ્વામી જન્મ વાંચન (જૈન)
17-Sep-2023૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારભાદરવો સુદ બીજવરાહ જયંતી; ચક્રધર સ્વામી જન્મ કલ્યાણક; વિશ્વકર્મા પૂજન
18-Sep-2023૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારભાદરવો સુદ ત્રીજકેવડા ત્રીજ; હરિતાલિકા ત્રીજ
19-Sep-2023૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારભાદરવો સુદ ચોથશ્રી ગણેશ ચતુર્થી; વિનાયક (અંગારક) ચોથ; સંવત્સરી (ચ.પ.) (જૈન)
20-Sep-2023૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારભાદરવો સુદ પાંચમઋષિ પાંચમ; સામા પાંચમ; ગર્ગ ઋષિ જયંતી; વિશ્વામિત્ર જયંતી; મચ્છિંદ્રનાથ જયંતી; સંવત્સરી (પં.પ.) (જૈન); શ્રી ગજાનન મહારાજ પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર.
21-Sep-2023૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારભાદરવો સુદ છઠસૂર્ય છઠ; બલરામ જયંતી; ગૌરી આવાહન (બ. ૩.૩૫ પછી)
22-Sep-2023૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારભાદરવો સુદ સાતમગૌરી પૂજન; શ્રી મહાલક્ષ્મી વ્રત પ્રારંભ
23-Sep-2023૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારભાદરવો સુદ આઠમધરો-રાધા આઠમ; દુર્ગાષ્ટમી; ગૌરી વિસર્જન (બ. ૨.૫૭ પછી); ભાગવત સપ્તાહ પ્રારંભ; દધિચી ઋષિ જયંતી
24-Sep-2023૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારભાદરવો સુદ નોમઅદુઃખ નોમ; બાબા રામદેવ નવરાત્રિ સમાપ્તિ
25-Sep-2023૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારભાદરવો સુદ દસમ/અગિયારસપરિવર્તિની અગિયારસ (સ્માર્ત); ચારભુજા નાથજી મેળો, રાજસ્થાન.
26-Sep-2023૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારભાદરવો સુદ બારસપરિવર્તિની અગિયારસ (વૈ.); શ્રવણ બારસ; વામન જયંતી; ડૉ. ટી.બી. કુન્હા સ્મૃતિદિન
27-Sep-2023૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારભાદરવો સુદ તેરસપ્રદોષ; ગોત્રીરાત્રિ વ્રત પ્રારંભ; શ્રી ગોવિંદપ્રભુ જયંતી
28-Sep-2023૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારભાદરવો સુદ ચૌદસઅનંત ચતુર્દશી; ઇદ-એ-મિલાદ
29-Sep-2023૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારભાદરવો પૂનમભાદરવી પૂનમ; પ્રૌષ્ઠપદી પૂનમ; મહાલય પ્રારંભ; એકમ શ્રાદ્ધ; ભાગવત સપ્તાહ સમાપ્ત; અંબાજીનો મેળો; સન્યાસીના ચાતુર્માસ સમાપ્ત; ગોત્રિરાત્રી વ્રત સમાપ્ત
30-Sep-2023૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારભાદરવો વદ એકમબીજ શ્રાદ્ધ
01-Oct-2023૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩રવિવારભાદરવો વદ બીજત્રીજ શ્રાદ્ધ
02-Oct-2023૨ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩સોમવારભાદરવો વદ ત્રીજ/ચોથસંકષ્ટ ચોથ; ચોથનું શ્રાદ્ધ; ભરણી શ્રાદ્ધ; ગાંધી જયંતી; લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયંતી
03-Oct-2023૩ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩મંગળવારભાદરવો વદ પાંચમપાંચમ-કૃતિકા શ્રાદ્ધ
04-Oct-2023૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩બુધવારભાદરવો વદ છઠછઠ શ્રાદ્ધ; જ્ઞાનેશ્વરી જયંતી
05-Oct-2023૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩ગુરૂવારભાદરવો વદ સાતમસાતમ શ્રાદ્ધ
06-Oct-2023૬ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શુક્રવારભાદરવો વદ સાતમકાલાષ્ટમી; આઠમ શ્રાદ્ધ; શ્રી મહાલક્ષ્મી વ્રત સમાપ્તિ
07-Oct-2023૭ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શનિવારભાદરવો વદ આઠમઅવિધવા નોમ; નોમ શ્રાદ્ધ; સૌભાગ્‍યવતીનું શ્રાદ્ધ
08-Oct-2023૮ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩રવિવારભાદરવો સુદ નોમદસમ શ્રાદ્ધ
09-Oct-2023૯ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩સોમવારભાદરવો સુદ દસમઅગિયારસ શ્રાદ્ધ
10-Oct-2023૧૦ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩મંગળવારભાદરવો વદ અગિયારસઇન્દિરા અગિયારસ; મઘા શ્રાદ્ધ
11-Oct-2023૧૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩બુધવારભાદરવો વદ બારસપ્રદોષ; રેંટિયા બારસ; બારસનું-સંન્યાસીનું શ્રાદ્ધ; હનુમાન પ્રસાદ પોદ્દાર જયંતી, સંસ્થાપક, ગીતા પ્રેસ, ગોરખપુર, ઉત્તરપ્રદેશ.
12-Oct-2023૧૨ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩ગુરૂવારભાદરવો વદ તેરસશિવરાત્રિ; તેરસનું શ્રાદ્ધ; કલિયુગાદિ; ડૉ. રામમનોહર લોહિયા સ્મૃતિ દિન
13-Oct-2023૧૩ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શુક્રવારભાદરવો વદ ચૌદસઅકસ્માત, અપમૃત્યુ, અસ્ત્ર-શસ્ત્રથી મૃત્યુ પામેલાનું શ્રાદ્ધ
14-Oct-2023૧૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શનિવારભાદરવો અમાસસર્વપિતૃ-દર્શ અમાસ; ચૌદસ અને અમાસ અને પૂનમનું શ્રાદ્ધ; મહાલય સમાપ્તિ
15-Oct-2023૧૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩રવિવાર આસો સુદ શરદ ઋતુ પ્રારંભ; ઘટસ્થાપના; શારદીય નવરાત્રિ પ્રારંભ
16-Oct-2023૧૬ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩સોમવાર આસો સુદ બીજ
17-Oct-2023૧૭ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩મંગળવાર આસો સુદ ત્રીજ
18-Oct-2023૧૮ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩બુધવાર આસો સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
19-Oct-2023૧૯ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩ગુરૂવાર આસો સુદ પાંચમશ્રી લલિતા પાંચમ; ઉપાંગ-લલિતા વ્રત; પ.પૂ. પાંડુરંગશાસ્ત્રી આઠવલે જયંતી
20-Oct-2023૨૦ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શુક્રવાર આસો સુદ છઠશ્રી સરસ્વતીદેવી આવાહન અને સ્થાપના; આયંબિલ ઓળી પ્રારંભ (જૈ.)
21-Oct-2023૨૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શનિવાર આસો સુદ સાતમશ્રી સરસ્વતીદેવી પૂજન
22-Oct-2023૨૨ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩રવિવાર આસો સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; મહાષ્ટમી; હવનાષ્ટમી; શ્રી સરસ્વતીદેવી માટે બલિદાન; શ્રી સરસ્વતીદેવી વિસર્જન (સાંજે ૬.૪૫ પછી)
23-Oct-2023૨૩ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩સોમવાર આસો સુદ નોમમહાનવમી; બુદ્ધ (અવતાર) જયંતી; નવરાત્રિ સમાપ્તિ
24-Oct-2023૨૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩મંગળવાર આસો સુદ દસમદશેરા; વિજયાદશમી; મધ્વાચાર્ય જયંતી; રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સ્થાપના દિન
25-Oct-2023૨૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩બુધવાર આસો સુદ અગિયારસપાશાંકુશા અગિયારસ
26-Oct-2023૨૬ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩ગુરૂવાર આસો સુદ બારસપ્રદોષ; પ.પૂ. રામાનંદ મહારાજ જયંતી, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ.
27-Oct-2023૨૭ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શુક્રવાર આસો સુદ તેરસ/ચૌદસ
28-Oct-2023૨૮ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩શનિવાર આસો પૂનમકોજાગરી પૂનમ; શરદ માણેકઠારી પૂનમ; ખંડગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણ; કારતક સ્નાન આરંભ; ડાકોરનો મેળો; મહર્ષિ વાલ્મિકી જયંતી; આયંબિલ ઓળી સમાપ્તિ (જૈન)
29-Oct-2023૨૯ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩રવિવાર આસો વદ એકમગ્રહણ કરિદિન
30-Oct-2023૩૦ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩સોમવાર આસો વદ બીજ
31-Oct-2023૩૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૩મંગળવાર આસો વદ ત્રીજસરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જયંતી
01-Nov-2023૧ નવેમ્બર ૨૦૨૩બુધવાર આસો વદ ચોથકરવા ચોથ; સંકષ્ટ ચોથ
02-Nov-2023૨ નવેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવાર આસો વદ પાંચમ
03-Nov-2023૩ નવેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવાર આસો વદ છઠ
04-Nov-2023૪ નવેમ્બર ૨૦૨૩શનિવાર આસો વદ સાતમ
05-Nov-2023૫ નવેમ્બર ૨૦૨૩રવિવાર આસો વદ આઠમકાલાષ્ટમી
06-Nov-2023૬ નવેમ્બર ૨૦૨૩સોમવાર આસો વદ નોમ
07-Nov-2023૭ નવેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવાર આસો વદ દસમદાદા ભગવાન જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
08-Nov-2023૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩બુધવાર આસો વદ દસમ
09-Nov-2023૯ નવેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવાર આસો વદ અગિયારસરમા અગિયારસ; વાઘ બારસ; ગોવત્સ બારસ
10-Nov-2023૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવાર આસો વદ બારસધનતેરસ; પ્રદોષ; ધન્વંતરી પૂજન; યમદીપદાન, શ્રીપાદ શ્રીવલ્લભ લુપ્તદિન
11-Nov-2023૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૩શનિવાર આસો વદ તેરસશિવરાત્રિ; કાળીચૌદસ; શ્રી કાળી-ભૈરવ-યંત્ર-હનુમાન પૂજન
12-Nov-2023૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૩રવિવાર આસો વદ ચૌદસનરક ચતુર્દશી; દિવાળી; શ્રી મહાવીર સ્વામી નિર્વાણ દિન; અભ્યંગસ્નાન; લક્ષ્મી પૂજન; શારદા અને ચોપડા પૂજન; ઘંટાકર્ણ હવન, મહુડી.
13-Nov-2023૧૩ નવેમ્બર ૨૦૨૩સોમવાર આસો અમાસદર્શ-સોમવતી અમાસ; બલિપ્રતિપદા; અન્નકૂટ; ગોવર્ધન પૂજા
14-Nov-2023૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારકારતક સુદ એકમબેસતું વર્ષ; અભ્યંગસ્નાન; વિક્રમ સવંત ૨૦૮૦ પ્રારંભ; વીર સવંત ૨૫૫૦ પ્રારંભ; ‘રાક્ષસ’ નામ સંવત્સર પ્રારંભ
15-Nov-2023૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારકારતક સુદ બીજભાઈબીજ; યમબીજ
16-Nov-2023૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારકારતક સુદ ત્રીજવિનાયક ચોથ 
17-Nov-2023૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારકારતક સુદ ચોથલાલા લજપતરાય સ્મૃતિદિન; હિન્દુહૃદયસમ્રાટ બાળાસાહેબ ઠાકરે સ્મૃતિદિન
18-Nov-2023૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારકારતક સુદ પાંચમલાભપાંચમ; જ્ઞાનપાંચમ (જૈન); પાંડવપંચમી
19-Nov-2023૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારકારતક સુદ છઠ/સાતમસૂર્ય છઠ; ભાનુ સાતમ; શ્રી જલારામ જયંતી; અઠ્ઠાઈ  પ્રારંભ (જૈ.)
20-Nov-2023૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારકારતક સુદ આઠમગોપાષ્ટમી; દુર્ગાષ્ટમી
21-Nov-2023૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારકારતક સુદ નોમસતયુગાદી; અક્ષય-કુષ્માંડ નોમ; પૂ. રંગ અવધૂત જયંતી, નારેશ્વર.
22-Nov-2023૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારકારતક સુદ દસમ
23-Nov-2023૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારકારતક સુદ અગિયારસપ્રબોધિની (દેવઊઠી) અગિયારસ; ભીષ્મપંચક પ્રારંભ; પંઢરપૂર યાત્રા, મહારાષ્ટ્ર; પ.પૂ. સત્ય સાંઈબાબા જયંતી
24-Nov-2023૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારકારતક સુદ બારસપ્રદોષ; તુલસી વિવાહ પ્રારંભ; ચાતુર્માસ સમાપ્ત; શ્રીકૃષ્ણ-રુક્મિણી વિવાહ ઉત્સવ, જૂનાગઢ (વૈ.).
25-Nov-2023૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારકારતક સુદ તેરસ
26-Nov-2023૨૬ નવેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારકારતક સુદ ચૌદસવૈકુંઠ ચૌદસ; ત્રિપુરારી પૂનમ; ચોમાસી ચૌદસ (જૈ.)
27-Nov-2023૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારકારતક પૂનમદેવદિવાળી; તુલસી વિવાહ અને કારતક સ્નાન સમાપ્તિ; હેમચંદ્રાચાર્ય જયંતી; સિદ્ધાચલજીની યાત્રા (જૈ.); ગુરુનાનક જયંતી; ભીષ્મપંચક સમાપ્તિ; પુષ્કર મેળો
28-Nov-2023૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારકારતક વદ એકમ
29-Nov-2023૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારકારતક વદ બીજ
30-Nov-2023૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારકારતક વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ; સ્વદેશી આંદોલનના પુરસ્કર્તા રાજીવ દિક્ષિત સ્મૃતિદિન
01-Dec-2023૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારકારતક વદ ચોથપ.પૂ. દેવશંકરબાપા પુણ્યતિથિ
02-Dec-2023૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારકારતક વદ પાંચમ
03-Dec-2023૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારકારતક વદ છઠપ.પૂ. ડોંગરેજી મહારાજ પુણ્યતિથિ; હિન્દુત્વવાદી વિચારવંત અને લેખક પૂ. સીતારામ ગોયલ પુણ્યસ્મરણ
04-Dec-2023૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારકારતક વદ સાતમ
05-Dec-2023૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારકારતક વદ આઠમકાલાષ્ટમી; શ્રી કાલભૈરવ જયંતી; મહર્ષિ અરવિંદ પુણ્યસ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)
06-Dec-2023૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારકારતક વદ નોમપ.પૂ. ભક્તરાજ મહારાજ મહાનિર્માણ ઉત્સવ, પૂણે, મહારાષ્ટ્ર.
07-Dec-2023૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારકારતક વદ દસમ
08-Dec-2023૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારકારતક વદ અગિયારસઉત્પત્તિ અગિયારસ (સ્માર્ત)
09-Dec-2023૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારકારતક વદ બારસઉત્પત્તિ અગિયારસ (વૈ.)
10-Dec-2023૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારકારતક વદ બારસ/તેરસપ્રદોષ
11-Dec-2023૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારકારતક વદ ચૌદસશિવરાત્રિ; સંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સમાધિદિન
12-Dec-2023૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારકારતક અમાસદર્શ અમાસ; પૂ. રંગઅવધૂત પુણ્યતિથિ, નારેશ્વર.
13-Dec-2023૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારમાગશર સુદ એકમહેમંતઋતુ આરંભ; માર્તન્ડ ભૈરવ ષડરાત્રોત્સવ આરંભ
14-Dec-2023૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારમાગશર સુદ બીજ
15-Dec-2023૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારમાગશર સુદ ત્રીજ
16-Dec-2023૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારમાગશર સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
17-Dec-2023૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારમાગશર સુદ પાંચમનાગપૂજન
18-Dec-2023૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારમાગશર સુદ છઠચંપા છઠ; સ્કંદ છઠ; મિત્ર સાતમ; કપિલાચાર્ય જયંતી; શ્રી અન્નપૂર્ણા વ્રત પ્રારંભ; માર્તન્ડ ભૈરવ ઉત્થાપન
19-Dec-2023૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારમાગશર સુદ સાતમશિવપ્રતાપદિન (અફઝલખાન વધદિન)
20-Dec-2023૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારમાગશર સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; બુધાષ્ટમી; ઉમિયા માતા અન્નકૂટ ઉત્સવ, ઊંઝા.
21-Dec-2023૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારમાગશર સુદ નોમ
22-Dec-2023૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારમાગશર સુદ દસમ/અગિયારસમોક્ષદા અગિયારસ (સ્મા.); ઉત્તરાયણ પ્રારંભ; મૌની અગિયારસ (જૈ.); ગીતા જયંતી
23-Dec-2023૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારમાગશર સુદ બારસમોક્ષદા અગિયારસ (વૈ.); અખંડ બારસ; સાંદીપનિ ઋષિ જયંતી; સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ સ્મૃતિદિન
24-Dec-2023૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારમાગશર સુદ તેરસપ્રદોષ
25-Dec-2023૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩સોમવારમાગશર સુદ ચૌદસનાતાળ
26-Dec-2023૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩મંગળવારમાગશર પૂનમદત્ત જયંતી; શ્રી બહુચરાજીનો મેળો; હિન્દુત્વવાદી વિચારવંત અને લેખક પૂ. રામસ્વરૂપ ગર્ગ પુણ્ય-સ્મરણ
27-Dec-2023૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩બુધવારમાગશર વદ એકમ
28-Dec-2023૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ગુરૂવારમાગશર વદ બીજગુરુપુષ્‍યામૃતયોગ (ઉ.રા. ૧.૦૫ થી સૂર્યોદય); કાશ્મીરી હિન્દુઓનો ‘હોમલૅંડ ડે’
29-Dec-2023૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શુક્રવારમાગશર વદ બીજ
30-Dec-2023૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩શનિવારમાગશર વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ; સૌભાગ્યસુંદરી વ્રત; પ.પૂ. ભુરાનંદબાબા નિર્વાણોત્સવ, મધ્ય પ્રદેશ.
31-Dec-2023૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩રવિવારમાગશર વદ ચોથ