૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧
કારતક અમાસ,કળિયુગ વર્ષ ૫૧૨૩
દર્શ-શનિશ્વરી અમાસ; પૂ. રંગ અવધૂત પુણ્યતિથિ, નારેશ્વર

View all tithis in this year

DateDate in gujaratiDayTithiSpecial Day
01-Jan-2021૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારમાગશર વદ બીજ
02-Jan-2021૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શનિવારમાગશર વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ; સૌભાગ્ય સુંદરી વ્રત
03-Jan-2021૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧રવિવારમાગશર વદ ચોથ/પાંચમ
04-Jan-2021૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧સોમવારમાગશર વદ છઠ
05-Jan-2021૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારમાગશર વદ સાતમગુરુ ગોવિંદસિંહ જયંતી (નાનકશાહી અનુસાર)
06-Jan-2021૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧બુધવારમાગશર વદ આઠમકાલાષ્ટમી
07-Jan-2021૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારમાગશર વદ નોમ
08-Jan-2021૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારમાગશર વદ દસમપાર્શ્વનાથ જન્મકલ્યાણક (જૈન); પ.પૂ. ગોંદવલેકર મહારાજ પુણ્યતિથિ
09-Jan-2021૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શનિવારમાગશર વદ અગિયારસસફલા અગિયારસ; અન્નપૂર્ણા વ્રત સમાપ્તિ
10-Jan-2021૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧રવિવારમાગશર વદ બારસપ્રદોષ
11-Jan-2021૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧સોમવારમાગશર વદ તેરસલાલ બહાદૂર શાસ્ત્રી સ્મૃતિદિન
12-Jan-2021૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારમાગશર વદ ચૌદસદર્શ અમાસ; સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
13-Jan-2021૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧બુધવારમાગશર અમાસકાલબાદેવી યાત્રા, મુંબર્ઇ; પાવાગઢ યાત્રા
14-Jan-2021૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારપોષ સુદ એકમમકરસંક્રાંતિ; સંક્રાંતિ પુણ્યકાળ (સ. ૮.૧૬ થી સૂર્યાસ્ત); SSRF.org સંકેતસ્થળનો વર્ધાપનદિન
15-Jan-2021૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારપોષ સુદ બીજનૃસિંહ સરસ્વતી જયંતી
16-Jan-2021૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શનિવારપોષ સુદ ત્રીજહિંદી પાક્ષિક સનાતન પ્રભાત વર્ધાપનદિન
17-Jan-2021૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧રવિવારપોષ સુદ ચોથશ્રી ગોકુળનાથજી (વેરાવળ) અને શ્રી ગોપેશ્વરલાલજી (નાથદ્વારા)નો ઉત્સવ (વૈ.)
18-Jan-2021૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧સોમવારપોષ સુદ પાંચમ
19-Jan-2021૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારપોષ સુદ છઠકાશ્મીરી હિંદુ વિસ્થાપિત દિન
20-Jan-2021૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧બુધવારપોષ સુદ સાતમગુરુ ગોવિંદસિંહ જયંતી (પરંપરાગત); ગુરુ સપ્તમી; શ્રી રાજેન્દ્ર સુરી જન્મ અને નિર્વાણદિન, મોહનખેડા
21-Jan-2021૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારપોષ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; શાકંભરી નવરાત્રી પ્રારંભ; રાસબિહારી બોસ સ્મૃતિદિન
22-Jan-2021૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારપોષ સુદ નોમ
23-Jan-2021૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શનિવારપોષ સુદ દસમનેતાજી સુભાષચંદ્ર બોસ જયંતી; હિંદુહ્રદયસમ્રાટ બાળાસાહેબ ઠાકરે જયંતી
24-Jan-2021૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧રવિવારપોષ સુદ અગિયારસપુત્રદા અગિયારસ
25-Jan-2021૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧સોમવારપોષ સુદ બારસ
26-Jan-2021૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારપોષ સુદ તેરસપ્રજાસત્તાક દિન; ભોમપ્રદોષ
27-Jan-2021૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧બુધવારપોષ સુદ ચૌદસ
28-Jan-2021૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારપોષ પૂનમમાઘ સ્નાનારંભ; અંબાજી પ્રાગટ્ય; શાકંભરી પૂનમ
29-Jan-2021૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારપોષ વદ એકમ
30-Jan-2021૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧શનિવારપોષ વદ બીજગાંધી નિર્વાણ દિન
31-Jan-2021૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧રવિવારપોષ વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ
01-Feb-2021૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧સોમવારપોષ વદ ચોથપ.પૂ. બજરંગદાસ બાપા પુણ્યતિથિ
02-Feb-2021૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારપોષ વદ પાંચમ
03-Feb-2021૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧બુધવારપોષ વદ છઠ
04-Feb-2021૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારપોષ વદ સાતમસ્વામી વિવેકાનંદ જયંતી (તિથિ અનુસાર); રામાનંદાચાર્ય  જયંતી
05-Feb-2021૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારપોષ વદ આઠમ
06-Feb-2021૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શનિવારપોષ વદ નોમ/દસમ
07-Feb-2021૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧રવિવારપોષ વદ અગિયારસષટતિલા અગિયારસ (સ્મા.); રણછોડજીનો ઉત્સવ, કર્ણાવતી (વૈ.)
08-Feb-2021૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧સોમવારપોષ વદ બારસષટતિલા અગિયારસ (વૈ.)
09-Feb-2021૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારપોષ વદ તેરસભોમપ્રદોષ; મેરૂતેરસ (જૈન); શ્રી અનંતાનંદ સાઈશ પ્રગટ દિન (દિનાંક અનુસાર)
10-Feb-2021૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧બુધવારપોષ વદ ચૌદસશિવરાત્રિ
11-Feb-2021૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારપોષ અમાસદર્શ અમાસ; મૌની અમાસ; પ્રયાગ મેળો
12-Feb-2021૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારમહા સુદ એકમપ.પૂ. કલાવતી આઈ પુણ્યતિથિ, કર્ણાટક; શિશિર ઋતુ આરંભ
13-Feb-2021૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શનિવારમહા સુદ બીજસાપ્તાહિક સનાતન પ્રભાત (કન્નડ આવૃત્તિ) વર્ધાપન દિન
14-Feb-2021૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧રવિવારમહા સુદ ત્રીજગૌરી ત્રીજ
15-Feb-2021૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧સોમવારમહા સુદ ચોથશ્રી ગણેશ જયંતી; વિનાયક-વરદ-તિલકુંદ ચોથ
16-Feb-2021૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારમહા સુદ પાંચમવસંતપંચમી; શ્રી સરસ્વતી પૂજન; ઉમિયા માતા પાટોત્સવ, ઊંઝા; ચેહર માતા પ્રાગટ્ય; પ.પૂ. ભક્તરાજ મહારાજ પ્રગટદિન, મ.પ્ર.
17-Feb-2021૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧બુધવારમહા સુદ છઠ
18-Feb-2021૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારમહા સુદ છઠ
19-Feb-2021૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારમહા સુદ સાતમજાગતિક સૂર્યનમસ્કાર દિન; નર્મદા જયંતી; રથ  સપ્તમી; છ. શિવાજી મહારાજ જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
20-Feb-2021૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શનિવારમહા સુદ આઠમપ્રજાસત્તાક દિન તિથિ અનુસાર; શ્રી ખોડિયાર જયંતી; દુર્ગાષ્ટમી; ભીષ્માષ્ટમી
21-Feb-2021૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧રવિવારમહા સુદ નોમદાસબોધ જયંતી; મહાનંદા નોમ; મધ્વાચાર્ય પુણ્યતિથિ
22-Feb-2021૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧સોમવારમહા સુદ દસમશ્રી રાધા દામોદર દેવ પ્રાગટ્યોત્સવ, વૃંદાવન
23-Feb-2021૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧મંગળવારમહા સુદ અગિયારસજયા અગિયારસ; મહારાણા પ્રતાપ સ્મૃતિદિન
24-Feb-2021૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧બુધવારમહા સુદ બારસપ્રદોષ; ભીષ્મ-વરાહ બારસ; પ.પૂ. ગોંદવલેકર મહારાજ જયંતી, મહારાષ્ટ્ર
25-Feb-2021૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ગુરૂવારમહા સુદ તેરસમોઢેશ્વરી પાટોત્સવ, મોઢેરા; શ્રી વિશ્વકર્મા જયંતી; મરુસ્થલ મેળો, રાજસ્થાન.
26-Feb-2021૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શુક્રવારમહા સુદ ચૌદસધર્મ સમ્રાટ કરપાત્ર સ્વામી પુણ્યતિથિ; સ્વાતંત્ર્યવીર સાવરકર સ્મૃતિદિન (દિનાંક અનુસાર)
27-Feb-2021૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧શનિવારમહા પૂનમમાઘસ્નાન સમાપ્તિ; સંત રવિદાસ જયંતી; સંતરામ મેળો, નડિયાદ; ચંદ્રશેખર આઝાદ બલિદાનદિન
28-Feb-2021૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧રવિવારમહા વદ એકમનૃસિંહ સરસ્વતી શ્રી શૈલ યાત્રા ગમનદિન; ગુરુ પ્રતિપદા
01-Mar-2021૧ માર્ચ ૨૦૨૧સોમવારમહા વદ બીજ/ત્રીજશ્રી મોઢેશ્વરી પ્રાગટ્ય, મોઢેરા; શ્રી લોકનાથતીર્થ સ્વામી પુણ્યતિથિ
02-Mar-2021૨ માર્ચ ૨૦૨૧મંગળવારમહા વદ ચોથસંકષ્ટ ચોથ (અંગારક યોગ)
03-Mar-2021૩ માર્ચ ૨૦૨૧બુધવારમહા વદ પાંચમરણછોડરાયજીનો પાટોત્સવ, ડાકોર
04-Mar-2021૪ માર્ચ ૨૦૨૧ગુરૂવારમહા વદ છઠ
05-Mar-2021૫ માર્ચ ૨૦૨૧શુક્રવારમહા વદ સાતમકાલાષ્ટમી; શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ, નાથદ્વારા; શ્રી ગજાનન મહારાજ પ્રગટદિન
06-Mar-2021૬ માર્ચ ૨૦૨૧શનિવારમહા વદ આઠમસીતા અષ્ટમી; શ્રી જાનકી જયંતી
07-Mar-2021૭ માર્ચ ૨૦૨૧રવિવારમહા વદ નોમસમર્થ રામદાસ સ્વામી પુણ્યતિથિ
08-Mar-2021૮ માર્ચ ૨૦૨૧સોમવારમહા વદ દસમ
09-Mar-2021૯ માર્ચ ૨૦૨૧મંગળવારમહા વદ અગિયારસવિજયા અગિયારસ; પૂ. ગોળવલકર ગુરુજી જયંતી
10-Mar-2021૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧બુધવારમહા વદ બારસ
11-Mar-2021૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧ગુરૂવારમહા વદ તેરસમહાશિવરાત્રી; સનાતનના પરાત્પર ગુરુ પરશરામ પાંડે મહારાજ પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર; Sanatan. org વર્ધાપનદિન
12-Mar-2021૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧શુક્રવારમહા વદ ચૌદસજાગતિક અગ્નિહોત્ર દિન,
13-Mar-2021૧૩ માર્ચ ૨૦૨૧શનિવારમહા અમાસમરાઠી દૈનિક સનાતન પ્રભાત (મુંબઈ આવૃત્તિ) વર્ધાપનદિન
14-Mar-2021૧૪ માર્ચ ૨૦૨૧રવિવારફાગણ સુદ એકમપયોવ્રત આરંભ
15-Mar-2021૧૫ માર્ચ ૨૦૨૧સોમવારફાગણ સુદ બીજશ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જયંતી
16-Mar-2021૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧મંગળવારફાગણ સુદ ત્રીજપ.પૂ. ડોંગરે મહારાજ જયંતી, માલસર
17-Mar-2021૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧બુધવારફાગણ સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
18-Mar-2021૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧ગુરૂવારફાગણ સુદ પાંચમ
19-Mar-2021૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧શુક્રવારફાગણ સુદ છઠસ્વાતંત્ર્યવીર વિ. દા. સાવરકર સ્મૃતિ દિન (તિથિ અનુસાર)
20-Mar-2021૨૦ માર્ચ ૨૦૨૧શનિવારફાગણ સુદ સાતમઅઠ્ઠાઈ પ્રારંભ (જૈ.)
21-Mar-2021૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧રવિવારફાગણ સુદ સાતમભાનુ સપ્તમી; હોળાષ્ટક આરંભ; નવરોઝ
22-Mar-2021૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧સોમવારફાગણ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી
23-Mar-2021૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧મંગળવારફાગણ સુદ નોમબગીચા નોમ (વૈ.); ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ બલિદાન દિન
24-Mar-2021૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧બુધવારફાગણ સુદ દસમપરમ પૂજ્ય રામાનંદ મહારાજ પુણ્યતિથિ, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ
25-Mar-2021૨૫ માર્ચ ૨૦૨૧ગુરૂવારફાગણ સુદ અગિયારસઆમલકી અગિયારસ; પયોવ્રત સમાપ્તિ
26-Mar-2021૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧શુક્રવારફાગણ સુદ બારસ/તેરસપ્રદોષ; ગોવિંદ બારસ; શ્રી જગન્નાથદર્શન, પુરી, ઊડીસા
27-Mar-2021૨૭ માર્ચ ૨૦૨૧શનિવારફાગણ સુદ ચૌદસચોમાસી ચૌદસ (જૈન)
28-Mar-2021૨૮ માર્ચ ૨૦૨૧રવિવારફાગણ પૂનમહોળી; હોલિકા દહન; હોળાષ્ટક સમાપ્તિ; ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયંતી
29-Mar-2021૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧સોમવારફાગણ વદ એકમધુળેટી; ધુલિવંદન; વસંતોત્સવ પ્રારંભ; અભ્યંગસ્નાન; આમ્રકુસુમ પ્રાશન
30-Mar-2021૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧મંગળવારફાગણ વદ બીજસંત તુકારામ બીજ
31-Mar-2021૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧બુધવારફાગણ વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ; પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા સ્મૃતિદિન; છ. શિવાજી મહારાજ જયંતી (તિથિ અનુસાર)
01-Apr-2021૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧ગુરૂવારફાગણ વદ ચોથ
02-Apr-2021૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧શુક્રવારફાગણ વદ પાંચમ/છઠરંગ પાંચમ; શ્રી રણછોડજીનો ષોડશોપચાર પૂજા વિધિ, ડાકોર; શ્રી એકનાથ મહારાજ પુણ્યતિથિ
03-Apr-2021૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧શનિવારફાગણ વદ સાતમમારવાડી સાતમ
04-Apr-2021૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧રવિવારફાગણ વદ આઠમકાલાષ્ટમી; વર્ષીતપ પ્રારંભ (જૈન)
05-Apr-2021૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧સોમવારફાગણ વદ નોમ
06-Apr-2021૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧મંગળવારફાગણ વદ દસમ
07-Apr-2021૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧બુધવારફાગણ વદ અગિયારસપાપમોચની અગિયારસ
08-Apr-2021૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧ગુરૂવારફાગણ વદ બારસબંકીમચંદ્ર ચટોપાધ્યાય (ચેટર્જી) સ્મૃતિદિન; પ.પૂ. બેજન દેસાઈ પુણ્યતિથિ, નાસિક, મહારાષ્ટ્ર.
09-Apr-2021૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧શુક્રવારફાગણ વદ તેરસપ્રદોષ
10-Apr-2021૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧શનિવારફાગણ વદ ચૌદસશિવરાત્રિ; શ્રી એકલિંગજી પાટોત્સવ, ગુજરાત
11-Apr-2021૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧રવિવારફાગણ અમાસદર્શ અમાસ (પ્રારંભ સ. ૬.૦૫); ધર્મવીર સંભાજી મહારાજ બલિદાન દિન
12-Apr-2021૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧સોમવારફાગણ અમાસસોમવતી અમાસ; કુંભપર્વ દ્વિતીય પવિત્ર સ્નાન, હરિદ્વાર
13-Apr-2021૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧મંગળવારચૈત્ર સુદ એકમગૂડી પડવો; ચૈત્રી નવરાત્રિ પારંભ; ચેટીચાંદ; વસંત ઋતુ પ્રારંભ; ડો હેગડેવાર જયંતી; સંત ઝૂલેલાલ જયંતી; જાંલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ સ્મૃતિદિન
14-Apr-2021૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧બુધવારચૈત્ર સુદ બીજકુંભપર્વ તૃતીય પવિત્ર સ્નાન, હરિદ્વાર; શ્રી સ્વામી સમર્થ  પ્રગટ દિન, મહારાષ્ટ્ર; ડૉ.આંબેડકર જયંતી
15-Apr-2021૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧ગુરૂવારચૈત્ર સુદ ત્રીજગૌરી ત્રીજ; મત્સ્ય જયંતી; ગણગૌર પૂજા
16-Apr-2021૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧શુક્રવારચૈત્ર સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
17-Apr-2021૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧શનિવારચૈત્ર સુદ પાંચમશ્રી પંચમી; હયવ્રત
18-Apr-2021૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧રવિવારચૈત્ર સુદ છઠસ્કંદ છઠ
19-Apr-2021૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧સોમવારચૈત્ર સુદ સાતમઆયંબિલ ઓળી આરંભ (જૈન)
20-Apr-2021૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧મંગળવારચૈત્ર સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; શ્રી ભવાનીદેવી ઉત્પત્તિ
21-Apr-2021૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧બુધવારચૈત્ર સુદ નોમશ્રીરામ નવમી; ચૈત્ર નવરાત્રિ સમાપ્તિ; સ્વામિનારાયણ જયંતી; સમર્થ રામદાસસ્વામી જયંતી
22-Apr-2021૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧ગુરૂવારચૈત્ર સુદ દસમધર્મરાજ દશમી; માતા વૈષ્ણોદેવી ઉત્સવ, કર્ણાવતી; શાલિવાહન જયંતી
23-Apr-2021૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧શુક્રવારચૈત્ર સુદ અગિયારસકામદા અગીયારસ; શ્રીહરિ દોલોત્સવ, વૃંદાવન; વલ્લભાચાર્ય વધાઈ,પાક્ષિક સનાતન પ્રભાત (અંગ્રેજી આવૃતિ) વર્ધાપનદિન
24-Apr-2021૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧શનિવારચૈત્ર સુદ બારસશનિપ્રદોષ; વામન-મદન બારસ; વિષ્ણુ દમન ઉત્સવ; પ.પૂ. સત્યસાંઈ બાબા પુણ્ય-સ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)
25-Apr-2021૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧રવિવારચૈત્ર સુદ તેરસઅનંગ તેરસ; મહાવીર જન્મકલ્યાણક; શિવદમનોત્સવ
26-Apr-2021૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧સોમવારચૈત્ર સુદ ચૌદસશ્રી હાટકેશ્વર જયંતી; મંગલ પાંડે બલિદાન દિન
27-Apr-2021૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧મંગળવારચૈત્ર પૂનમ/એકમહનુમાન જયંતી; કુંભપર્વ ચતુર્થ પવિત્ર સ્નાન, હરિદ્વાર; વૈશાખ સ્નાન આરંભ; છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પુણ્યતિથિ; બહુચરાજીનો મેળો; આયંબિલ ઓળી સમાપ્તિ (જૈન); સિદ્ધાચલજીની યાત્રા (જૈન)
28-Apr-2021૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧બુધવારચૈત્ર વદ બીજપ.પૂ. દત્તાત્રેય જોશીબાબા પુણ્યતિથિ, મુંબઈ
29-Apr-2021૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧ગુરૂવારચૈત્ર વદ ત્રીજમરાઠી દૈનિક સનાતન પ્રભાત (ગોવા-સિંધુદુર્ગ આવૃતિ) વર્ધાપનદિન
30-Apr-2021૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧શુક્રવારચૈત્ર વદ ચોથસંકષ્ટ ચોથ; અનુસયા જયંતી
01-May-2021૧ મે ૨૦૨૧શનિવારચૈત્ર વદ પાંચમગુજરાત સ્થાપના દિન; પ્રફુલ્લકુમાર ચાકી બલિદાન દિન; મચ્છિંદ્રનાથ પુણ્યતિથિ
02-May-2021૨ મે ૨૦૨૧રવિવારચૈત્ર વદ છઠ
03-May-2021૩ મે ૨૦૨૧સોમવારચૈત્ર વદ સાતમકાલાષ્ટમી
04-May-2021૪ મે ૨૦૨૧મંગળવારચૈત્ર વદ આઠમ
05-May-2021૫ મે ૨૦૨૧બુધવારચૈત્ર વદ નોમ
06-May-2021૬ મે ૨૦૨૧ગુરૂવારચૈત્ર વદ દસમસનાતન પુરોહિત પાઠશાળાનો વર્ધાપનદિન, ગોવા
07-May-2021૭ મે ૨૦૨૧શુક્રવારચૈત્ર વદ અગિયારસવરુથિની અગિયારસ; વલ્લભાચાર્ય જયંતી
08-May-2021૮ મે ૨૦૨૧શનિવારચૈત્ર વદ બારસ
09-May-2021૯ મે ૨૦૨૧રવિવારચૈત્ર વદ તેરસપ્રદોષ; સ્વામી સમર્થ પુણ્યતિથિ; શિવરાત્રિ; અગસ્ત્યનો અસ્ત
10-May-2021૧૦ મે ૨૦૨૧સોમવારચૈત્ર વદ ચૌદસ૧૮૫૭નો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ પ્રારંભદિન; સંત રોહીદાસ પુણ્યતિથિ
11-May-2021૧૧ મે ૨૦૨૧મંગળવારચૈત્ર અમાસદર્શ અમાસ; શુકદેવ ઋષિ જયંતી
12-May-2021૧૨ મે ૨૦૨૧બુધવારવૈશાખ સુદ એકમ
13-May-2021૧૩ મે ૨૦૨૧ગુરૂવારવૈશાખ સુદ બીજશ્રી શ્રી રવિશંકર મહારાજ જન્મોત્સવ
14-May-2021૧૪ મે ૨૦૨૧શુક્રવારવૈશાખ સુદ ત્રીજઅખાત્રીજ; પરશુરામ જયંતી; શ્રી બસવેશ્વર જયંતી; ત્રેતાયુગાદિ; કુંભદાન; બદ્રી-કેદાર યાત્રા; વર્ષી તપના પારણાં (જૈ.)
15-May-2021૧૫ મે ૨૦૨૧શનિવારવૈશાખ સુદ ત્રીજવિનાયક ચોથ
16-May-2021૧૬ મે ૨૦૨૧રવિવારવૈશાખ સુદ ચોથશ્રી બગલામુખી મહાવિદ્યા જયંતી
17-May-2021૧૭ મે ૨૦૨૧સોમવારવૈશાખ સુદ પાંચમઆદિ શંકરાચાર્ય જયંતી; સોમનાથ પ્રતિષ્ઠા દિન; સાપ્તાહિક સનાતન પ્રભાત (મરાઠી આવૃત્તિ) વર્ધાપનદિન
18-May-2021૧૮ મે ૨૦૨૧મંગળવારવૈશાખ સુદ છઠચંદન છઠ; શ્રી બહુસ્મરણા માતા પાટોત્સવ, કનોડા; ગંગા સપ્તમી; ગંગાપૂજન; ગંગાજીનો પ્રાગટ્ય
19-May-2021૧૯ મે ૨૦૨૧બુધવારવૈશાખ સુદ સાતમ
20-May-2021૨૦ મે ૨૦૨૧ગુરૂવારવૈશાખ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; જાનકી  જયંતી; બિપિનચંદ્ર પાલ સ્મૃતિદિન
21-May-2021૨૧ મે ૨૦૨૧શુક્રવારવૈશાખ સુદ નોમવશિષ્ઠ ઋષિ જયંતી
22-May-2021૨૨ મે ૨૦૨૧શનિવારવૈશાખ સુદ દસમમોહિની અગિયારસ (સ્માર્ત )
23-May-2021૨૩ મે ૨૦૨૧રવિવારવૈશાખ સુદ અગિયારસ/બારસમોહિની અગિયારસ (વૈ,); પરશુરામ-રુક્મિણી બારસ
24-May-2021૨૪ મે ૨૦૨૧સોમવારવૈશાખ સુદ તેરસસોમ પ્રદોષ
25-May-2021૨૫ મે ૨૦૨૧મંગળવારવૈશાખ સુદ ચૌદસશ્રી નૃસિંહ જયંતી; આદ્ય શંકરાચાર્ય કૈલાસગમન
26-May-2021૨૬ મે ૨૦૨૧બુધવારવૈશાખ પૂનમબુદ્ધ પૂનમ; કૂર્મ જયંતી; ઉમિયા માતા શોભાયાત્રા, ઊંઝા; યોગતજ્જ્ઞ દાદાજી વૈશંપાયન જયંતી, મહારાષ્ટ્ર
27-May-2021૨૭ મે ૨૦૨૧ગુરૂવારવૈશાખ વદ એકમદેવર્ષિ નારદ જયંતી
28-May-2021૨૮ મે ૨૦૨૧શુક્રવારવૈશાખ વદ બીજતિ. શ્રી દાઉજી મહારાજ કૃત ચાર સ્વરૂપનો ઉત્સવ (વૈ.); યોગતજ્જ્ઞ દાદાજી વૈશંપાયન પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર; સ્વા. સાવરકર જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
29-May-2021૨૯ મે ૨૦૨૧શનિવારવૈશાખ વદ ત્રીજ/ચોથસંકષ્ટ ચોથ
30-May-2021૩૦ મે ૨૦૨૧રવિવારવૈશાખ વદ પાંચમકશ્યપ ઋષિ જયંતી; શ્રી ભુવનેશ્વરી પાટોત્સવ, ગોંડલ
31-May-2021૩૧ મે ૨૦૨૧સોમવારવૈશાખ વદ છઠઘનિષ્ઠા મહાપંચક (પ્રારંભ બ. ૪.૦૨); સ્વાતંત્ર્યવીર વિ. દા. સાવરકર જયંતી (તિથિ અનુસાર)
01-Jun-2021૧ જૂન ૨૦૨૧મંગળવારવૈશાખ વદ સાતમ
02-Jun-2021૨ જૂન ૨૦૨૧બુધવારવૈશાખ વદ આઠમકાલાષ્ટમી; તુંબરુ જયંતી
03-Jun-2021૩ જૂન ૨૦૨૧ગુરૂવારવૈશાખ વદ નોમ
04-Jun-2021૪ જૂન ૨૦૨૧શુક્રવારવૈશાખ વદ દસમબોચાસણ તથા સાંકરી મંદિરના પાટોત્સવ (સ્વા)
05-Jun-2021૫ જૂન ૨૦૨૧શનિવારવૈશાખ વદ અગિયારસગોળવલકર ગુરુજી પુણ્ય-સ્મરણ (દિનાંક અનુસાર)
06-Jun-2021૬ જૂન ૨૦૨૧રવિવારવૈશાખ વદ અગિયારસઅપરા અગિયારસ
07-Jun-2021૭ જૂન ૨૦૨૧સોમવારવૈશાખ વદ બારસસોમ પ્રદોષ
08-Jun-2021૮ જૂન ૨૦૨૧મંગળવારવૈશાખ વદ તેરસશિવરાત્રિ
09-Jun-2021૯ જૂન ૨૦૨૧બુધવારવૈશાખ વદ ચૌદસદર્શ અમાસ; શ્રી વિઠ્ઠલ રાયજી મહારાજનો ઉત્સવ, પોરબંદર (વૈ.)
10-Jun-2021૧૦ જૂન ૨૦૨૧ગુરૂવારવૈશાખ અમાસભાવુકા અમાસ (સમાપ્ત (બ. ૪.૨૩); શ્રી શનૈશ્વર જયંતી; ઘનિષ્ઠા મહાપંચક સમાપ્ત (સ. ૧૧.૪૬)
11-Jun-2021૧૧ જૂન ૨૦૨૧શુક્રવારજેઠ સુદ એકમગંગાદશહરા પ્રારંભ; ગ્રીષ્મ ઋતુ પ્રારંભ; કરિદિન
12-Jun-2021૧૨ જૂન ૨૦૨૧શનિવારજેઠ સુદ બીજ
13-Jun-2021૧૩ જૂન ૨૦૨૧રવિવારજેઠ સુદ ત્રીજરંભા ત્રીજ; મહારાણા પ્રતાપ જયંતી
14-Jun-2021૧૪ જૂન ૨૦૨૧સોમવારજેઠ સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
15-Jun-2021૧૫ જૂન ૨૦૨૧મંગળવારજેઠ સુદ પાંચમશ્રીનાથજીનો નાવનો મનોરથ  (વૈ.)
16-Jun-2021૧૬ જૂન ૨૦૨૧બુધવારજેઠ સુદ છઠઅરણ્ય સ્કંદ છઠ; દેશબંધુ ચિત્તરંજન દાસ સ્મૃતિદિન
17-Jun-2021૧૭ જૂન ૨૦૨૧ગુરૂવારજેઠ સુદ સાતમરાણી લક્ષ્મીબાઈ બલિદાનદિન
18-Jun-2021૧૮ જૂન ૨૦૨૧શુક્રવારજેઠ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી
19-Jun-2021૧૯ જૂન ૨૦૨૧શનિવારજેઠ સુદ નોમશ્રી ગિરિધરજી (શ્રી દ્વારકેશજી)નો ઉત્સવ, કોટા (વૈ.)
20-Jun-2021૨૦ જૂન ૨૦૨૧રવિવારજેઠ સુદ દસમગંગા દશહરા સમાપ્તિ; મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્ય જયંતિ; સ્વામિનારાયણ સ્વધામ ગમન; સિંધુ નરેશ દાહીર બલિદાન દિન
21-Jun-2021૨૧ જૂન ૨૦૨૧સોમવારજેઠ સુદ અગિયારસનિર્જળા (ભીમ) અગિયારસ; ગાયત્રી જયંતી; દક્ષિણાયન પ્રારંભ; ડૉ. હેડગેવાર સ્મૃતિ દિન; આંતરરાષ્ટ્રીય યોગદિન
22-Jun-2021૨૨ જૂન ૨૦૨૧મંગળવારજેઠ સુદ બારસપ્રદોષ; છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ જયંતી
23-Jun-2021૨૩ જૂન ૨૦૨૧બુધવારજેઠ સુદ તેરસ/ચૌદસશિવરાજ્યાભિષેક દિન; રાષ્ટ્રીય સ્વ. સંઘનો હિન્દુ સામ્રાજ્ય દિન
24-Jun-2021૨૪ જૂન ૨૦૨૧ગુરૂવારજેઠ પૂનમવટપૂર્ણિમા; સંત કબીર જયંતી
25-Jun-2021૨૫ જૂન ૨૦૨૧શુક્રવારજેઠ વદ એકમગુરુ હરગોવિંદસિંહ જયંતી
26-Jun-2021૨૬ જૂન ૨૦૨૧શનિવારજેઠ વદ બીજ
27-Jun-2021૨૭ જૂન ૨૦૨૧રવિવારજેઠ વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ
28-Jun-2021૨૮ જૂન ૨૦૨૧સોમવારજેઠ વદ ચોથ
29-Jun-2021૨૯ જૂન ૨૦૨૧મંગળવારજેઠ વદ પાંચમ
30-Jun-2021૩૦ જૂન ૨૦૨૧બુધવારજેઠ વદ છઠસ્વામી વિવેકાનંદ પુણ્યતિથિ (તિથિ અનુસાર); દાદાભાઈ નવરોજી સ્મૃતિદિન
01-Jul-2021૧ જુલાઈ ૨૦૨૧ગુરૂવારજેઠ વદ સાતમકાલાષ્ટમી
02-Jul-2021૨ જુલાઈ ૨૦૨૧શુક્રવારજેઠ વદ આઠમ
03-Jul-2021૩ જુલાઈ ૨૦૨૧શનિવારજેઠ વદ નોમજિજામાતા જયંતી
04-Jul-2021૪ જુલાઈ ૨૦૨૧રવિવારજેઠ વદ દસમહિંદુ વિધિજ્ઞ પરિષદ સ્થાપનાદિન; સ્વામી વિવેકાનંદ પુણ્યતિથિ (દિનાંક અનુસાર)
05-Jul-2021૫ જુલાઈ ૨૦૨૧સોમવારજેઠ વદ અગિયારસયોગિની અગિયારસ; આઝાદ હિન્દ ફોજ સ્થાપના દિન
06-Jul-2021૬ જુલાઈ ૨૦૨૧મંગળવારજેઠ વદ બારસ
07-Jul-2021૭ જુલાઈ ૨૦૨૧બુધવારજેઠ વદ તેરસપ્રદોષ; પ.પૂ. ભક્તરાજ મહારાજ જન્મોત્સવ, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ; અંગીરસ ઋષિ જયંતી
08-Jul-2021૮ જુલાઈ ૨૦૨૧ગુરૂવારજેઠ વદ ચૌદસશિવરાત્રિ
09-Jul-2021૯ જુલાઈ ૨૦૨૧શુક્રવારજેઠ અમાસદર્શ અમાસ
10-Jul-2021૧૦ જુલાઈ ૨૦૨૧શનિવારજેઠ અમાસ
11-Jul-2021૧૧ જુલાઈ ૨૦૨૧રવિવારઅષાઢ સુદ એકમઅષાઢ નવરાત્રિ પ્રારંભ; મહાકવિ કાલિદાસ દિન; પ.પ. ટેમ્બે સ્વામી પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર
12-Jul-2021૧૨ જુલાઈ ૨૦૨૧સોમવારઅષાઢ સુદ બીજઅષાઢી બીજ ઉત્સવ, સત્તાધાર; ભગવાન જગન્નાથ યાત્રા
13-Jul-2021૧૩ જુલાઈ ૨૦૨૧મંગળવારઅષાઢ સુદ ત્રીજવિનાયક (અંગારક) ચોથ
14-Jul-2021૧૪ જુલાઈ ૨૦૨૧બુધવારઅષાઢ સુદ ચોથ
15-Jul-2021૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૧ગુરૂવારઅષાઢ સુદ પાંચમકુમાર છઠ; વલ્લભાચાર્ય પુણ્યતિથિ; દ્વારકાધીશ પાટોત્સવ, કાંકરોલી
16-Jul-2021૧૬ જુલાઈ ૨૦૨૧શુક્રવારઅષાઢ સુદ છઠ/સાતમકુસુંબા છઠ; વિવસ્વત સાતમ; તાપી જયંતી; અઠ્ઠાઈ  પ્રારંભ (જૈન)
17-Jul-2021૧૭ જુલાઈ ૨૦૨૧શનિવારઅષાઢ સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; કરિદિન
18-Jul-2021૧૮ જુલાઈ ૨૦૨૧રવિવારઅષાઢ સુદ નોમભડલી નોમ
19-Jul-2021૧૯ જુલાઈ ૨૦૨૧સોમવારઅષાઢ સુદ દસમપુનરયાત્રા, પુરી
20-Jul-2021૨૦ જુલાઈ ૨૦૨૧મંગળવારઅષાઢ સુદ અગિયારસદેવશયની અગિયારસ; પંઢરપુર યાત્રા; ગૌરી વ્રત પ્રારંભ; ચાતુર્માસ પ્રારંભ; ક્રાંતિકારક બટુકેશ્વર દત્ત સ્મૃતિદિન
21-Jul-2021૨૧ જુલાઈ ૨૦૨૧બુધવારઅષાઢ સુદ બારસપ્રદોષ; વામન પૂજા; જયા પાર્વતી વ્રત પ્રારંભ; બકરી ઇદ
22-Jul-2021૨૨ જુલાઈ ૨૦૨૧ગુરૂવારઅષાઢ સુદ તેરસ
23-Jul-2021૨૩ જુલાઈ ૨૦૨૧શુક્રવારઅષાઢ સુદ ચૌદસગુરુ પૂર્ણિમા; શિવશયનોત્સવ; કોકિલા વ્રત પ્રારંભ; સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતી; hindujagruti.orgનો વર્ધાપનદિન; ચોમાસી ચૌદસ (જૈન)
24-Jul-2021૨૪ જુલાઈ ૨૦૨૧શનિવારઅષાઢ પૂનમ/એકમગૌરીવ્રત જાગરણ; ગોવર્ધન પરિક્રમા, મથુરા; વાલ્મિકીનગર યાત્રા; અમરનાથ યાત્રા પ્રારંભ
25-Jul-2021૨૫ જુલાઈ ૨૦૨૧રવિવારઅષાઢ વદ બીજહિંડોળાપ્રારંભ; જયા પાર્વતી વ્રત જાગરણ; ગૌરીવ્રતનાં પારણાં; અશૂન્ય શયન વ્રત
26-Jul-2021૨૬ જુલાઈ ૨૦૨૧સોમવારઅષાઢ વદ ત્રીજજયા પાર્વતી વ્રતનાં પારણાં; શ્રી ગોસ્વામી તુલસીદાસ પુણ્યતિથિ
27-Jul-2021૨૭ જુલાઈ ૨૦૨૧મંગળવારઅષાઢ વદ ચોથસંકષ્ટ (અંગારક) ચોથ; શ્રી ગોકુલનાથજીનો પાટોત્સવ ગોકુળ (વૈ.); શ્રી ગણપતિ ઉત્સવ, ગણપતિપુરા
28-Jul-2021૨૮ જુલાઈ ૨૦૨૧બુધવારઅષાઢ વદ પાંચમ
29-Jul-2021૨૯ જુલાઈ ૨૦૨૧ગુરૂવારઅષાઢ વદ છઠ
30-Jul-2021૩૦ જુલાઈ ૨૦૨૧શુક્રવારઅષાઢ વદ સાતમભૃગુવિશાળઋષિ જયંતી
31-Jul-2021૩૧ જુલાઈ ૨૦૨૧શનિવારઅષાઢ વદ આઠમજન્માષ્ટમીની વધાઈ; શ્રી યદુનાથજીનો ઉત્સવ  (વૈ.); કાલાષ્ટમી; સરદાર ઉધમસિંહ બલિદાનદિન
01-Aug-2021૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧રવિવારઅષાઢ વદ આઠમલોકમાન્ય ટિળક પુણ્ય-સ્મરણ
02-Aug-2021૨ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧સોમવારઅષાઢ વદ નોમ
03-Aug-2021૩ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧મંગળવારઅષાઢ વદ દસમગોવર્ધન ઉત્સવ, નાથદ્વારા (વૈ.); શ્રીનાથજી હાંડી ઉત્સવ
04-Aug-2021૪ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧બુધવારઅષાઢ વદ અગિયારસકામિકા અગિયારસ
05-Aug-2021૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧ગુરૂવારઅષાઢ વદ બારસપ્રદોષ; પ.પૂ. નિત્યાનંદ સ્વામી પુણ્યતિથિ, થાણે, મહારાષ્ટ્ર
06-Aug-2021૬ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શુક્રવારઅષાઢ વદ તેરસશિવરાત્રિ
07-Aug-2021૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શનિવારઅષાઢ વદ ચૌદસગુરુદેવ રવિંદ્રનાથ ટાગોર પુણ્યતિથિ
08-Aug-2021૮ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧રવિવારઅષાઢ અમાસઅષાઢી અમાસ; દર્શ-હરિયાળી અમાસ; દિવાસો; એવ્રત-જેવ્રત; નકતવ્રત આરંભ
09-Aug-2021૯ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧સોમવારશ્રાવણ સુદ એકમવર્ષાઋતુ પ્રારંભ; શિવપાર્થેશ્વર પૂજન પ્રારંભ; ગુરુદેવ ડૉ. કાટેસ્વામીજી જયંતી, નગર, મહારાષ્ટ્ર
10-Aug-2021૧૦ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧મંગળવારશ્રાવણ સુદ બીજધર્મસમ્રાટ કરપાત્રસ્વામી જયંતી
11-Aug-2021૧૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧બુધવારશ્રાવણ સુદ ત્રીજમધુશ્રવા ઠકુરાણી ત્રીજ; ક્રાંતિકારક ખુદીરામ બોસ બલિદાનદિન (દિનાક અનુસાર)
12-Aug-2021૧૨ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧ગુરૂવારશ્રાવણ સુદ ચોથવિનાયક ચોથ; ઋક-હિરણ્યકેશી શ્રાવણી
13-Aug-2021૧૩ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શુક્રવારશ્રાવણ સુદ પાંચમરાંધણ છઠ (દ.ગુ.); નાગ પાંચમ (દ.ગુ.); કલ્કી જયંતી; ઋક-શુક્લ-યજુ શ્રાવણી; જીવંતિકા વ્રત; મેડમ ભિકાયજી કામા સ્મૃતિદિન
14-Aug-2021૧૪ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શનિવારશ્રાવણ સુદ છઠશીતળા સાતમ (દ.ગુ.)
15-Aug-2021૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧રવિવારશ્રાવણ સુદ સાતમભાનુ સપ્તમી; સ્વતંત્રતાદિન; મહર્ષિ અરવિંદ જયંતી (દિનાંક અનુસાર); શ્રી ગોસ્વામી તુલસીદાસ જયંતી
16-Aug-2021૧૬ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧સોમવારશ્રાવણ સુદ આઠમ/નોમદુર્ગાષ્ટમી; બગીચા નોમ; પતેતી
17-Aug-2021૧૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧મંગળવારશ્રાવણ સુદ દસમઅગસ્ત્યનો ઉદય; ક્રાંતિકારી મદનલાલ ધીંગરા બલિદાનદિન
18-Aug-2021૧૮ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧બુધવારશ્રાવણ સુદ અગિયારસપવિત્રા (પુત્રદા) અગિયારસ; ઝૂલનયાત્રા પ્રારંભ
19-Aug-2021૧૯ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧ગુરૂવારશ્રાવણ સુદ બારસપવિત્રા બારસ; વિષ્ણુ પવિત્રારોપણ; મોહરમ
20-Aug-2021૨૦ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શુક્રવારશ્રાવણ સુદ તેરસપ્રદોષ; શિવ પવિત્રારોપણ; જીવંતિકા વ્રત
21-Aug-2021૨૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શનિવારશ્રાવણ સુદ ચૌદસઋક શ્રાવણી
22-Aug-2021૨૨ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧રવિવારશ્રાવણ પૂનમબળેવ-રક્ષાબંધન; નારિયેળી પૂનમ; હયગ્રીવ જયંતી; સંસ્કૃત દિન; કોકિળા વ્રત સમાપ્ત; ઝૂલન યાત્રા સમાપ્ત; અમરનાથ યાત્રા સમાપ્તિ; મહર્ષિ ભૃગુ અવતરણ દિન
23-Aug-2021૨૩ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧સોમવારશ્રાવણ વદ એકમગાયત્રી પુરશ્ચરણ પ્રારંભ; હિંડોળા સમાપ્તિ
24-Aug-2021૨૪ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧મંગળવારશ્રાવણ વદ બીજ
25-Aug-2021૨૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧બુધવારશ્રાવણ વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ; બોળચોથ; ફુલકાજલી વ્રત
26-Aug-2021૨૬ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧ગુરૂવારશ્રાવણ વદ ચોથ
27-Aug-2021૨૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શુક્રવારશ્રાવણ વદ પાંચમનાગપાંચમ; પ.પ. ટેંબે સ્વામી જયંતી; જીવંતિકા વ્રત
28-Aug-2021૨૮ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧શનિવારશ્રાવણ વદ છઠરાંધણ છઠ; હળ છઠ
29-Aug-2021૨૯ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧રવિવારશ્રાવણ વદ સાતમશીતળા સાતમ; ભાનુ સપ્તમી
30-Aug-2021૩૦ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧સોમવારશ્રાવણ વદ આઠમશ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી (વૈ.); કાલાષ્ટમી; મથુરા, દ્વારકા, ડાકોર, નાથદ્વારા જન્મોત્સવ; સંત જ્ઞાનેશ્વર જયંતી
31-Aug-2021૩૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૧મંગળવારશ્રાવણ વદ નોમગોપાળકાલા; નંદ મહોત્સવ; ઇસ્કોન સંસ્થાપક શ્રીલ પ્રભુપાદ જયંતી
01-Sep-2021૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારશ્રાવણ વદ દસમ
02-Sep-2021૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારશ્રાવણ વદ અગિયારસ
03-Sep-2021૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારશ્રાવણ વદ અગિયારસઅજા અગિયારસ; જીવંતિકા વ્રત; પર્યુષણ પ્રારંભ (ચ.પ.) (જૈન)
04-Sep-2021૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારશ્રાવણ વદ બારસશનિપ્રદોષ; પર્યુષણ પ્રારંભ (પં.પ.) (જૈન)
05-Sep-2021૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારશ્રાવણ વદ તેરસઅઘોરા ચૌદસ; શિવરાત્રી; કૈલાસ યાત્રા
06-Sep-2021૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારશ્રાવણ ચૌદસ/અમાસદર્શ-પીઠોરી-સોમવતી-અમાસ; સ્વતંત્રતા દિન (તિથિ અનુસાર); પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોળકર સ્મૃતિદિન; શિવ પાર્થેશ્વર પૂજન સમાપ્તિ; નકળંગ મેળો
07-Sep-2021૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારભાદરવો સુદ એકમબાબા રામદેવ નવરાત્રી પ્રારંભ; મૌન વ્રત આરંભ; મહાવીર સ્વામી જન્મ વાંચન (જૈન)
08-Sep-2021૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારભાદરવો સુદ બીજચક્રધર સ્વામી જન્મ કલ્યાણક
09-Sep-2021૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારભાદરવો સુદ ત્રીજકેવડાત્રીજ; હરિતાલિકા ત્રીજ; વરાહ જયંતી; સામવેદી શ્રાવણી
10-Sep-2021૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારભાદરવો સુદ ચોથશ્રી ગણેશ ચતુર્થી; વિનાયક ચોથ; સંવત્સરી (ચ.પ.) (જૈન)
11-Sep-2021૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારભાદરવો સુદ પાંચમઋષિ પંચમ; સામા પંચમ; ગર્ગ ઋષિ જયંતી; વિશ્વામિત્ર જયંતી; મછિન્દ્રનાથ જયંતી; સંવત્સરી (પં.પ.) (જૈન); શ્રી ગજાનન મહારાજ પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર
12-Sep-2021૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારભાદરવો સુદ છઠસૂર્ય છઠ; બલરામ જયંતી; ગૌરી આવાહન (સ. ૯.૫૧ પછી)
13-Sep-2021૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારભાદરવો સુદ સાતમશ્રી મહાલક્ષ્મી વ્રત પ્રારંભ; ગૌરી પૂજન (સ. ૮.૨૫ પછી)
14-Sep-2021૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારભાદરવો સુદ આઠમધરો આઠમ; દુર્ગાષ્ટમી; દધિચી ઋષિ જયંતી; ભાગવત સપ્તાહ પ્રારંભ; ગૌરી વિસર્જન (સ. ૭.૦૬ પછી); કાશ્મીરી હિંદુ બલિદાન દિન; હિંદી રાજભાષા દિન
15-Sep-2021૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારભાદરવો સુદ નોમઅદુઃખ નોમ; બાબા રામદેવ નવરાત્રી સમાપ્તિ
16-Sep-2021૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારભાદરવો સુદ દસમમુંડિયાસ્વામી જયંતી, કચ્છ
17-Sep-2021૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારભાદરવો સુદ અગિયારસપરિવર્તિની અગિયારસ; ચારભુજા નાથજી મેળો, રાજસ્થાન; વામન જયંતી; વિશ્વકર્મા પૂજન
18-Sep-2021૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારભાદરવો વદ બારસ/તેરસશનિપ્રદોષ; ગોત્રીરાત્રી વ્રત પ્રારંભ; શ્રી ગોવિંદ પ્રભુ જયંતી
19-Sep-2021૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારભાદરવો સુદ ચૌદસઅનંત ચતુર્દશી; શ્રી અનંતાનંદ સાઈશ પ્રણિત ભંડારા, ઇંદૂર, મ.પ્ર.
20-Sep-2021૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારભાદરવો પૂનમભાદરવી પૂનમ; પ્રૌષ્ઠપદી પૂનમ; ભાગવત સપ્તાહ સમાપ્ત; અંબાજીનો મેળો; સન્યાસીના ચાતુર્માસ સમાપ્ત; ગોત્રિરાત્રી વ્રત સમાપ્ત
21-Sep-2021૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારભાદરવો વદ એકમમહાલય પ્રારંભ; એકમ શ્રાદ્ધ; સનાતનના પરાત્પર ગુરુ કાલિદાસ દેશપાંડે પુણ્યતિથિ,મહારાષ્ટ્ર
22-Sep-2021૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારભાદરવો વદ બીજબીજ શ્રાદ્ધ
23-Sep-2021૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારભાદરવો વદ બીજત્રીજ શ્રાદ્ધ
24-Sep-2021૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારભાદરવો વદ ત્રીજચોથ શ્રાદ્ધ; ભરણી શ્રાદ્ધ; સંકષ્ટ ચોથ
25-Sep-2021૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારભાદરવો વદ ચોથપાંચમ શ્રાદ્ધ
26-Sep-2021૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારભાદરવો વદ પાંચમછઠ-કૃતિકા શ્રાદ્ધ; ડૉ. ટી. બી. કુન્હા સ્મૃતિદિન
27-Sep-2021૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારભાદરવો વદ છઠજ્ઞાનેશ્વરી જયંતી
28-Sep-2021૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારભાદરવો વદ સાતમસાતમ શ્રાદ્ધ; શ્રી મહાલક્ષ્મી વ્રત સમાપ્તિ
29-Sep-2021૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારભાદરવો વદ આઠમઆઠમ શ્રાદ્ધ; કાલાષ્ટમી
30-Sep-2021૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારભાદરવો વદ નોમઅવિધવા નોમ; નોમ શ્રાદ્ધ
01-Oct-2021૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શુક્રવારભાદરવો વદ દસમદસમ શ્રાદ્ધ
02-Oct-2021૨ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શનિવારભાદરવો વદ અગિયારસઇન્દિરા અગિયારસ; અગિયારસ શ્રાદ્ધ; ગાંધી જયંતી; લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયંતી
03-Oct-2021૩ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧રવિવારભાદરવો વદ બારસમઘા શ્રાદ્ધ; બારસ શ્રાદ્ધ; સન્યાસીનું શ્રાદ્ધ; હનુમાન પ્રસાદ પોદ્દાર જયંતી, સંસ્થાપક, ગીતા પ્રેસ, ગોરખપુર, ઉ.પ્ર.
04-Oct-2021૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧સોમવારભાદરવો વદ તેરસતેરસ શ્રાદ્ધ; સોમપ્રદોષ; શિવરાત્રિ
05-Oct-2021૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧મંગળવારભાદરવો વદ ચૌદસઅકસ્માત, અપમૃત્યુ, અસ્ત્ર-શસ્ત્રથી મૃત્યુ પામેલાનું શ્રાદ્ધ
06-Oct-2021૬ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧બુધવારભાદરવો અમાસસર્વ પિતૃ દર્શ અમાસ; ચૌદસ અને અમાસ અને પૂનમનું શ્રાદ્ધ; મહાલય સમાપ્તિ; ગજછાયા પર્વ (સૂર્યોદયથી બ. ૪.૩૫)
07-Oct-2021૭ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ગુરૂવારઆસો સુદ એકમશરદ ઋતુ પ્રારંભ; ઘટસ્થાપના; શારદીય નવરાત્રિ પ્રારંભ; માતામહ શ્રાદ્ધ; હિંદુ જનજાગૃતિ સમિતિનો વર્ધાપનદિન
08-Oct-2021૮ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શુક્રવારઆસો સુદ બીજ
09-Oct-2021૯ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શનિવારઆસો સુદ ત્રીજ/ચોથવિનાયક ચોથ
10-Oct-2021૧૦ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧રવિવારઆસો સુદ પાંચમશ્રી લલિતા પાંચમ; ઉપાંગ-લલિતા વ્રત
11-Oct-2021૧૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧સોમવારઆસો સુદ છઠશ્રી સરસ્વતી દેવી આવાહન અને સ્થાપના (બ. ૧૨.૫૭ પછી)
12-Oct-2021૧૨ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧મંગળવારઆસો સુદ સાતમશ્રી સરસ્વતી દેવી પૂજન (સ. ૧૧.૨૮ પછી); આયંબિલ ઓળી પ્રારંભ (જૈ.); મહાલક્ષ્મી પૂજન
13-Oct-2021૧૩ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧બુધવારઆસો સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; મહાષ્ટમી; હવનાષ્ટમી; શ્રી સરસ્વતી દેવી માટે બલિદાન (સ. ૧૦.૨૦ પછી)
14-Oct-2021૧૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ગુરૂવારઆસો સુદ નોમમહાનવમી; શ્રી સરસ્વતી દેવી વિસર્જન (સ.૯.૩૬ પછી); શારદીય નવરાત્રિ સમાપ્તિ
15-Oct-2021૧૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શુક્રવારઆસો સુદ દસમદશેરા; વિજયાદશમી / શસ્ત્ર પૂજન; શમીપૂજન; બુદ્ધ અવતાર જયંતી; રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સ્થાપના દિન; મધ્વાચાર્ય જયંતી; પ.પૂ. નાના કાળે પૂણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર; પ.પૂ. વસંત (અન્ના) કર્વે પૂણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર
16-Oct-2021૧૬ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શનિવારઆસો સુદ અગિયારસપાશાંકુશા અગિયારસ
17-Oct-2021૧૭ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧રવિવારઆસો સુદ બારસપ્રદોષ; પ.પૂ . રામાનંદ મહારાજ જયંતી, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ
18-Oct-2021૧૮ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧સોમવારઆસો સુદ તેરસ
19-Oct-2021૧૯ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧મંગળવારઆસો સુદ ચૌદસકોજાગરી પૂનમ; ઇદ-એ-મિલાદ; પ.પૂ. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે જયંતી
20-Oct-2021૨૦ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧બુધવારઆસો પૂનમશરદ-માણેકઠારી પૂનમ; ડાકોરનો મેળો; મહર્ષિ વાલ્મિકી જયંતી; કાર્તિક સ્નાન આરંભ; આયંબિલ ઓળી સમાપ્તિ (જૈન)
21-Oct-2021૨૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ગુરૂવારઆસો વદ એકમ
22-Oct-2021૨૨ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શુક્રવારઆસો વદ બીજ
23-Oct-2021૨૩ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શનિવારઆસો વદ ત્રીજ
24-Oct-2021૨૪ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧રવિવારઆસો વદ ચોથકરવા ચોથ; સંકષ્ટ ચોથ
25-Oct-2021૨૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧સોમવારઆસો વદ પાંચમ
26-Oct-2021૨૬ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧મંગળવારઆસો વદ પાંચમ
27-Oct-2021૨૭ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧બુધવારઆસો વદ છઠ
28-Oct-2021૨૮ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ગુરૂવારઆસો વદ સાતમકાલાષ્ટમી; ચોપડા લાવવાનો ઉત્તમ દિવસ
29-Oct-2021૨૯ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શુક્રવારઆસો વદ આઠમ
30-Oct-2021૩૦ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧શનિવારઆસો વદ નોમ
31-Oct-2021૩૧ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧રવિવારઆસો વદ દસમસરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જયંતી
01-Nov-2021૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારઆસો વદ અગિયારસરમા અગિયારસ; વાઘ બારસ; ગોવત્સ બારસ
02-Nov-2021૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારઆસો વદ બારસધનતેરસ; ભૌમપ્રદોષ; ધન્વંતરી પૂજન; યમદીપદાન; શ્રીપાદ શ્રીવલ્લભ વિલીનીકરણદિન
03-Nov-2021૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારઆસો વદ તેરસ/ચૌદસકાળીચૌદસ; નરક ચતુર્દશી; શિવરાત્રિ; કાળી-ભૈરવ-યંત્ર-હનુમાન પૂજન; ઘંટાકર્ણ હવન, મહુડી
04-Nov-2021૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારઆસો અમાસદર્શ અમાસ; અભયંગસ્નાન; દિવાળી; લક્ષ્મી પૂજન; શારદા અને ચોપડા પૂજન; મહાવીર સ્વામી નિર્વાણ દિન
05-Nov-2021૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારકારતક સુદ એકમગોવર્ધન પૂજા; બલિપ્રતિપદા; અન્નકૂટ; બલિપૂજા; બેસતું વર્ષ; વિક્રમ સવંત ૨૦૭૮ પ્રારંભ; વીર સવંત ૨૫૪૮ પ્રારંભ; ‘પ્રમાદી’ નામ સંવત્સર પ્રારંભ
06-Nov-2021૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારકારતક સુદ બીજભાઈબીજ; યમબીજ
07-Nov-2021૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારકારતક સુદ ત્રીજદાદા ભગવાન જયંતી (દિનાંક અનુસાર)
08-Nov-2021૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારકારતક સુદ ચોથવિનાયક ચોથ
09-Nov-2021૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારકારતક સુદ પાંચમલાભ પાંચમ; જ્ઞાન પાંચમ (જૈન); પાંડવપંચમી
10-Nov-2021૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારકારતક સુદ છઠ/સાતમસૂર્યછઠ; શ્રી જલારામ જયંતી; શ્રી ચંદ્રશેખરાનંદ પુણ્યતિથિ, મ.પ્ર.
11-Nov-2021૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારકારતક સુદ આઠમગોપાષ્ટમી; દુર્ગાષ્ટમી; અઠ્ઠાઈ પ્રારંભ (જૈન)
12-Nov-2021૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારકારતક સુદ નોમસતયુગાદી; અક્ષય-કુષ્માંડ નોમ; પૂ. રંગ અવધૂત જયંતી, નારેશ્વર
13-Nov-2021૧૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારકારતક સુદ દસમ
14-Nov-2021૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારકારતક સુદ અગિયારસપ્રબોધિની દેવઊઠી અગિયારસ (સ્માર્ત); ભીષ્મપંચક પ્રારંભ
15-Nov-2021૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારકારતક સુદ બારસપ્રબોધિની દેવઊઠી અગિયારસ (વૈ.); તુલસી વિવાહ પ્રારંભ; ચાતુર્માસ સમાપ્ત; પંઢરપૂર યાત્રા, મહારાષ્ટ્ર; મહાલય સમાપ્ત
16-Nov-2021૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારકારતક સુદ બારસભૌમપ્રદોષ; શ્રીકૃષ્ણ રુક્મિણી વિવાહ ઉત્સવ, જુનાગઢ (વૈ.)
17-Nov-2021૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારકારતક સુદ તેરસરાધાવલ્લભ પાટોત્સવ, વૃંદાવન; લાલા લજપતરાય સ્મૃતિદિન; હિન્દુ હૃદયસમ્રાટ બાળા સાહેબ ઠાકરે સ્મૃતિદિન
18-Nov-2021૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારકારતક સુદ ચૌદસવૈકુંઠ ચૌદસ; ત્રિપુરારી પૂનમ; ભીષ્મપંચક સમાપ્તિ; દીપદાન; ચોમાસી ચૌદસ (જૈન)
19-Nov-2021૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારકારતક પૂનમદેવદિવાળી; તુલસી વિવાહ અને કારતક સ્નાન સમાપ્તિ; પુષ્કર મેળો; કાર્તિક સ્વામી દર્શન; હેમચંદ્રાચાર્ય જયંતી; સિદ્ધાચલજીની યાત્રા (જૈન); ગુરુનાનક જયંતી
20-Nov-2021૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારકારતક વદ એકમ
21-Nov-2021૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારકારતક વદ બીજસનાતનનાં પૂ. (શ્રીમતી) સરસ્વતી કાપસે પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર
22-Nov-2021૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારકારતક વદ ત્રીજ
23-Nov-2021૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારકારતક વદ ચોથઅંગારક ચોથ; પ.પૂ. સત્ય સાઈબાબા જયંતી; પ.પૂ. દેવશંકરબાપા પુણ્યતિથિ
24-Nov-2021૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારકારતક વદ પાંચમ
25-Nov-2021૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારકારતક વદ છઠપ.પૂ. ડોંગરેજી મહારાજ પુણ્યતિથિ
26-Nov-2021૨૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારકારતક વદ સાતમ
27-Nov-2021૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારકારતક વદ આઠમકાલભૈરવ જયંતી; કાલાષ્ટમી
28-Nov-2021૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારકારતક વદ નોમસંત ભક્તરાજ મહારાજ મહાનિર્માણ ઉત્સવ, પુના, મહારાષ્ટ્ર
29-Nov-2021૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારકારતક વદ દસમ
30-Nov-2021૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારકારતક વદ અગિયારસઉત્પત્તિ અગિયારસ; સ્વદેશી આંદોલનના પુરસ્કર્તા રાજીવ દિક્ષિત સ્મૃતિદિન
01-Dec-2021૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારકારતક વદ બારસ
02-Dec-2021૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારકારતક વદ તેરસપ્રદોષ; શિવરાત્રિ; સંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સમાધિ દિન
03-Dec-2021૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારકારતક વદ ચૌદસહિન્દુત્વવાદી વિચારવંત અને લેખક પૂ. સીતારામ ગોયલ પુણ્યસ્મરણ
04-Dec-2021૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારકારતક અમાસદર્શ-શનિશ્વરી અમાસ; પૂ. રંગ અવધૂત પુણ્યતિથિ, નારેશ્વર
05-Dec-2021૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારમાગશર સુદ એકમ/બીજહેમંત ઋતુ આરંભ; મહર્ષિ અરવિંદ પુણ્યસ્મરણ (દિનાંક અનુસાર); માર્તન્ડ ભૈરવ ષડરાત્રોત્સવ આરંભ
06-Dec-2021૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારમાગશર સુદ ત્રીજ
07-Dec-2021૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારમાગશર સુદ ચોથવિનાયક ચોથ (અંગારક યોગ)
08-Dec-2021૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારમાગશર સુદ પાંચમનાગપૂજન
09-Dec-2021૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારમાગશર સુદ છઠચંપા-સ્કંદ છઠ; કપિલાચાર્ય જયંતી;શ્રી અન્નપૂર્ણા વ્રત પ્રારંભ; માર્તન્ડ ભૈરવ ઉત્થાપન
10-Dec-2021૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારમાગશર સુદ સાતમમિત્ર સપ્તમી; શિવ પ્રતાપ દિન (અફઝલખાન વધ દિન); ભકત્ નરસી મેહતા જયંતી
11-Dec-2021૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારમાગશર સુદ આઠમદુર્ગાષ્ટમી; ઉમિયા માતા અન્નકૂટ ઉત્સવ, ઊંઝા
12-Dec-2021૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારમાગશર સુદ નોમ
13-Dec-2021૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારમાગશર સુદ દસમગુરુદેવ ડો કાટેસ્વામીજી પુણ્યતિથિ, મહારાષ્ટ્ર
14-Dec-2021૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારમાગશર સુદ અગિયારસમોક્ષદા અગિયારસ; ગીતા જયંતી; મૌની અગિયારસ (જૈન)
15-Dec-2021૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારમાગશર સુદ બારસઅખંડ બારસ; સાંદીપનિ ઋષિ જયંતી
16-Dec-2021૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારમાગશર સુદ તેરસપ્રદોષ
17-Dec-2021૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારમાગશર સુદ ચૌદસ
18-Dec-2021૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારમાગશર સુદ ચૌદસદત્ત જયંતી
19-Dec-2021૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારમાગશર પૂનમબહુચરાજીનો મેળો
20-Dec-2021૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારમાગશર વદ એકમ
21-Dec-2021૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારમાગશર વદ બીજઉત્તરાયણ પ્રારંભ
22-Dec-2021૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારમાગશર વદ ત્રીજસંકષ્ટ ચોથ; સૌભાગ્ય સુંદરી વ્રત; પ.પૂ. ભુરાનંદબાબા નિર્વાણોત્સવ, મ.પ્ર.
23-Dec-2021૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારમાગશર વદ ચોથસ્વામી શ્રદ્ધાનંદ સ્મૃતિદિન
24-Dec-2021૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારમાગશર વદ પાંચમ
25-Dec-2021૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શનિવારમાગશર વદ છઠશ્રી અનંતાનંદ સાઈશ મહાનિર્વાણોત્સવ, મોરટક્કા, મધ્યપ્રદેશ.
26-Dec-2021૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧રવિવારમાગશર વદ સાતમજ્યેષ્ઠ હિંદુત્વનિષ્ઠ પૂ. રામસ્વરૂપ ગર્ગ પુણ્ય-સ્મરણ
27-Dec-2021૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧સોમવારમાગશર વદ આઠમકાલાષ્ટમી
28-Dec-2021૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧મંગળવારમાગશર વદ નોમકાશ્મીરી હિન્દુઓનો ‘હોમલૅંડ ડે’
29-Dec-2021૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧બુધવારમાગશર વદ દસમઅન્નપૂર્ણા વ્રત સમાપ્તિ; પ.પૂ. ગોંદવલેકર મહારાજ પુણ્યતિથિ; પાર્શ્વનાથ જન્મકલ્યાણક (જૈન)
30-Dec-2021૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ગુરૂવારમાગશર વદ અગિયારસસફલા અગિયારસ
31-Dec-2021૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧શુક્રવારમાગશર વદ બારસ/તેરસપ્રદોષ